waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 26 juli 2004
Water in de regio is schoner
SCHOONHOVEN - De kwaliteit van het oppervlaktewater in de regio is de afgelopen jaren iets beter geworden. De kwalificatie 'zeer slecht' is in de periode 2001-2003 nergens meer toegekend, terwijl dat in 1998-2000 nog wel het geval was.
lees verder...
 21 juli 2004
Online bekijken: historische bedrijvenregister Zuid-Holland
Wie op zoek wil gaan naar Zuid-Hollandse bedrijven uit het verleden, kan terecht in het Bedrijvenregister. Een database van 296.765 records maakt 1500 meter archief toegankelijk. De database vormt een toegang op de vervallen dossiers van het Handelsregister die ondergebracht zijn bij het Nationaal Archief. Op www.nationaalarchief.nl/register_zh zijn historische bedrijfsgegevens vanaf 1921 van de Kamers van Koophandel in de regio’s Den Haag (Haaglanden), Delft, Dordrecht, Leiden (Rijnland), Gouda en - recent toegevoegd - Rotterdam en Benedenmaas te vinden.
lees verder...
 20 juli 2004
Steunpunt Actief Bodembeheer Rivierbed
De grote rivieren zullen in de toekomst meer water moeten afvoeren. De overheid wil dit realiseren door het nemen van rivierverruimende maatregelen in combinatie met natuurontwikkeling. Bij de uitvoering van deze projecten komen grote hoeveelheden verontreinigde uiterwaardengrond vrij. Deze uiterwaardengrond wordt deels op de markt afgezet. Voor de resterende niet-vermarktbare uiterwaardengrond moet een andere oplossing worden gevonden. De landelijke beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rivierbed biedt hiervoor een perspectief.
lees verder...
 20 juli 2004
Waterschappen in rivierengebied integreren
Op 1 januari 2005 integreren Waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap van Alm en Biesbosch, het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Zo ontstaat het nieuwe Waterschap Rivierenland dat zich uitstrekt van de Duitse grens tot Kinderdijk. De provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht hebben met deze integratie ingestemd. Het nieuwe waterschap blijft Waterschap Rivierenland heten.
lees verder...
 7 juli 2004
Rijk en Europa eens over aanbesteding Grensmaas
De Europese Commissie kan zich vinden in een Nederlands voorstel om een overigens klein deel van de Grensmaas openbaar aan te besteden. Het leeuwendeel blijft onderhands aanbesteed en gegund aan de in Limburg actieve ontgronders van de Panheelgroep. Dat meldden woordvoerders van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Limburg gisteren.
lees verder...
 26 juni 2004
Baas loonbedrijf na graverij onder curatele
RYPTSJERK - De Friese autoriteiten hebben gezamenlijk ondernemer Hendrik Bijlsma uit Ryptsjerk in de tang. De directeur van een groot loonbedrijf heeft afval begraven rond zijn woonboerderij. Bovendien groef Bijlsma illegaal met zwaar materieel een weiland tot grote diepte af.
lees verder...
 25 juni 2004
Waterschap Vallei & Eem neemt onderhoud belangrijke watergangen in Barneveld over
Vanaf 1 januari 2005 onderhoudt Waterschap Vallei & Eem ongeveer 7 kilometer van de grootste watergangen in  de bebouwde kom van de gemeente Barneveld, die nu nog door de gemeente worden onderhouden. Het gaat om een de grotere watergangen in de wijk de Maat in Voorthuizen en in het centrum van Barneveld. Die zogeheten primaire watergangen hebben een belangrijke rol bij het bergen en afvoeren van overtollig regenwater.
lees verder...
 18 juni 2004
Fietsen, vis en misschien een verdwenen tas

Gelach klinkt op aan de rand van de vijver aan de Hulsbekenkamp. Beroepsvisser Piet Kalkman en zijn medewerkers halen binnen een uur voor de tweede keer een fiets uit hun visnetten. Er worden niet alleen voorntjes en karpers naar boven gehaald. De beroepsvisser heeft het druk in deze regio. Niet alleen in Oldenzaal, maar ook in Hengelo, worden vijvers uitgebaggerd en voorzien van nieuwe beschoeiingen dan wel natuurlijke oevers. Daartoe moet het water eruit, dus ook de vis.

lees verder...
 17 juni 2004
Herstel meander Vecht te Diffelen
Het waterschap Velt en Vecht is recentelijk begonnen aan werkzaamheden om de afgesloten meander Uilenkamp bij Diffelen weer aan de Vecht te koppelen. Achter restaurant De Gloepe aan de Rheezerweg verplaatsen graafmachines grote hoeveelheden zand. Opzet is de rond 1900 gekanaliseerde Vecht zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. De graafwerkzaamheden duren tot oktober. Er worden onder meer twee dammen aangelegd om het water om te leiden.
lees verder...
 3 juni 2004
€ 30 miljoen voor vervanging sluizen in Den Bosch
Om de omleiding van de Zuid Willemsvaart in Den Bosch te versnellen en de verbreding van het Wilhelminakanaal in Tilburg veilig te stellen, zijn Gedeputeerde Staten bereid € 30 miljoen bij te dragen aan de vervanging van Brabantse sluizen. Dit blijkt uit een brief die aan minister Karla Peijs van Verkeer en waterstaat is overhandigd tijdens haar werkbezoek aan Brabant.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink