waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 2 augustus 2007
Miljoenen meer voor baggeren Klotputten
DEN HAAG/ EINDHOVEN ľ Heijmans Infratechniek uit Rosmalen neemt geen genoegen met de 1,2 miljoen euro subsidie die het bedrijf van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg voor het uitbaggeren van de ernstig vervuilde Klotputten bij de A2 in Eindhoven. Het baggerbedrijf wil de aangevraagde subsidie van 3,2 miljoen euro volledig hebben, zo eisten Heijmans en collega-baggeraar Dosco B.V. gisteren in een rechtszaak bij de Raad van State.
lees verder...
 28 juli 2007
Waterschap Veluwe loopt over van plannen
APELDOORN - Waterschap Veluwe gaat de komende drie jaar diverse beken in de omgeving van Doornspijk, Elburg, Putten, Vierhouten, Vaassen, Apeldoorn en Oosterhuizen herstellen. Ook baggerwerk en verdrogingsbestrijding staan op de rol. Het Waterschap heeft één en ander vervat in zogeheten stroomgebieduitwerkingsplannen. Een soort spoorboekje voor werkzaamheden, dat vorige week het benodigde fiat heeft gekregen van de provincie Gelderland.
lees verder...
 23 juli 2007
Herstellen van waterbodem uitgangspunt dichten gat Ketelmeer
KETELHAVEN - Dat grote gat in het Ketelmeer, direct naast het slibdepot IJsseloog (waar ook de gemeente Kampen gebruik van maakt) moet eens dicht. En dat gaat vanaf oktober gebeuren, als Rijkswaterstaat toch de vaargeul Hanzerak moet gaan uitdiepen.
lees verder...
 20 juli 2007
Leidraad Waterbodemonderzoek in het Rivierengebied beschikbaar
De Leidraad is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het voorbereiden en uitvoeren van grondverzet binnen waterbodemprojecten in de Rijntakken en de Maas (inclusief het Julianakanaal). Het hoofddoel is de besluitvorming rond bodemonderzoek en uitvoering tussen het bevoegd gezag en initiatiefnemer te ondersteunen.
lees verder...
 19 juli 2007
Kiwa heeft wachtlijst voor baggercertificaat
RIJSWIJK - Kiwa heeft een wachtlijst van aannemers die het verplichte certificaat willen om verontreinigde baggerspecie te mogen bewerken. Dat meent Jan Keijzer, unitmanager van het certificeringinstituut. Het certificaat om verontreinigde grond of baggerspecie in te nemen, te bewerken (zandscheiding, rijping en landfarming) en toe te passen als bouwstof, van kracht sinds begin deze maand, beschrijft acceptatiecriteria, vraagt om functiescheiding en biedt opdrachtgevers de garantie dat aannemers zich aan de regels houden.
lees verder...
 5 juli 2007
Provincie Gelderland stimuleert hergebruik en toepassing bagger
ARNHEM - Gedeputeerde Staten hebben de koers voor het beleidsprogramma bagger vastgesteld. Centraal hierin staan samenwerking tussen overheden en gebiedsgerichte projecten waar baggerwerk een onderdeel van is. Baggeren is volgens Gedeputeerde Staten immers geen beleidsdoel op zich, maar een onder-deel van het waterbeheer. De provincie zet in op samenwerking tussen overheden, zowel in de aanpak van de projecten als in de communicatie over het thema bagger.
lees verder...
 25 juni 2007
Simpele en goedkope oplossing erfafspoeling
Water dat na regen van het erf spoelt is door boeren simpel te zuiveren. De milieuwinst hierbij is relatief hoog en de kosten voor de boer verrassend laag. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van LTO-Raalte, het Waterschap Groot Salland en de gemeente Raalte.
lees verder...
 18 juni 2007
Sanering van door Umicore vervuilde Kempense beek start
OLEN/GEEL (BELGI╦) - In de Kempense gemeenten Olen en Geel begint deze maand de daadwerkelijke sanering van de Bankloop, een door koper- en kobaltproducent Umicore (nu Cumerio) historisch vervuilde beek. Bodemonderzoek wees uit dat er radioactieve stoffen en non-ferro metalen zitten in het bodemslib en de oevers tot vijf meter rond de beek. Begin mei startte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) al met voorbereidingen op het terrein.
lees verder...
 1 juni 2007
Einde van startfase 'Olasfa'
OLST - De eerste fase van de sanering van het Olasfaterrein in Olst wordt vandaag afgesloten. Op het Olasfaterrein stond tachtig jaar een asfaltfabriek, die bij de sluiting een zwaar vervuilde bodem achter liet. Die wordt in drie fasen gereinigd. De eerste fase is nu na veel tegenslagen afgerond. Het terrein is gemiddeld twee tot drie meter lager.
lees verder...
 31 mei 2007
Werkplaats voor experimentele bouw in, op en onder water
Studenten van de TU Delft gaan onder begeleiding van onderzoekers aan de slag met onderwerpen die raken aan het bouwen in, op, onder, aan, bij en met water. Het project, Atelier Bouwen in Water, start in september dit jaar en gaat zeker drie jaar duren. Marktpartijen en overheidsinstanties gaan voor het project onderwerpen en praktijkprojecten aandragen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink