waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 4 september 2003
Veenkades zijn niet door de mens gemaakte dijken
De mensen die achter de veenkades wonen, hebben zich altijd veilig gewaand achter de ‘dijken’. Maar de afgegleden kades zijn niet door mensenhanden gemaakte dijken, hoe vreemd dit ook overkomt na het zien van alle getoonde beelden. Duizenden kilometers van onze secundaire waterkeringen bestaan uit kades van het ‘Wilnis’-type: veenkades die restanten van een oud landschap zijn.
lees verder...
 12 augustus 2003
Vereniging tegen Dommelplannen
BOXTEL - Om sterk te staan in de discussie rond de aanpassing van de Dommel gaat een aantal verontruste bewoners van Boxtel-Oost de 'Vereniging de Dommel door Boxtel' oprichten. Dat gebeurt vanavond tijdens een eerste algemene vergadering.
lees verder...
 31 juli 2003
Na bouwvak start van De Waarden
TIEL - Het project De Waarden in Tiel gaat na de bouwvak van start. De sloopvergunning voor de voormalige Cambier van Nootenschool aan de Hertog Karellaan is verleend en het pand is leeg. In plaats van de school komt er een nieuw centrum voor speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en onderzoek, kantoren en appartementen.
lees verder...
 29 juli 2003
Van werkhaven tot toeristenattractie
Gepaneerde mosselen, Biesboschrondvaarten en heel veel drijvend polyester langs lange, strakke steigers. De havens van Drimmelen en Lage Zwaluwe hebben sinds hun oorsprong een metarmorfose ondergaan. De aan- en afvoer van zalm, grint, biezen en riet heeft plaatsgemaakt voor een deinende meute toeristen.
lees verder...
 23 juli 2003
Laagwater Rijnhaven: slib, vissterfte en minder aanvoer
WAGENINGEN - De daling van het waterpeil in de Rijn veroorzaakt problemen in de Wageningse haven. Een aantal van de havens slibt dicht, de vissterfte neemt toe en vrachtscheppen kunnen minder vervoeren waardoor de kosten van transport per vrachtschip stijgen.
lees verder...
 18 juli 2003
Maaiboten zijn stilgelegd
NOORD-VELUWE - Waterschap Veluwe zal als gevolg van de lange waterstand voorlopig geen gebruik maken van maaiboten.
lees verder...
 18 juli 2003
Mogelijk asbest vrij bij baggeroverslag Nauerna
assendelft-Bij een experiment met de overslag van met asbest vervuild bagger op stortplaats Nauerna in Assendelft is mogelijk asbest in de omgeving gekomen. Het experiment is dit voorjaar tijdelijk stilgelegd en inmiddels afgerond. Na de zomer gaan alle betrokken instanties het experiment evalueren.
lees verder...
 18 juli 2003
Waterbodemonderzoeken binnen het SKB
Door een groot aantal overheids- en marktpartijen is het afgelopen jaar binnen het kader van het SKB hard gewerkt aan innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van de verwerking van baggerspecie, actief waterbodembeheer en waterbodemonderzoek. Hieronder vallen spraakmakende projecten als:
- Van vuile bagger naar nuttig product (koude-immobilisatie van baggerspecie)
- De Kennemermop (bakstenen uit baggerspecie)
- Trefoil (lichtgewicht kunstgrind uit baggerspecie)
lees verder...
 10 juli 2003
Raad van State keurt project Zandmaas in grote lijnen goed
DEN HAAG - De Raad van State heeft woensdag in hoofdlijnen  het project Zandmaas/Maasroute goedgekeurd. Het gaat om bescherming  van het gebied ten noorden van Roermond tegen overstromingen van de  Maas (het Zandmaasproject) en het verbreden en verdiepen van de  Maas voor het scheepvaartverkeer (het project Maasroute) en  waterafvoer.
lees verder...
 5 juli 2003
Haven Flipland blijft behouden
SINT MAARTENSDIJK - De haven van Sint Philipsland is beeldbepalend voor het dorp en heeft cultuurhistorische waarde. Daarom moet de kade zijn thuishavenfunctie behouden en dient er tenminste het minimaal benodigde onderhoud te worden uitgevoerd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink