waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 11 mei 2007
Waterschap Hunze en Aa's start met metingen onderwaterleven
GRONINGEN/DRENTHE - Waterschap Hunze en Aa's is gestart met het meten van het onderwaterleven en de waterkwaliteit in het werkgebied Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.
lees verder...
 4 mei 2007
Rijk moet echt werk maken van schoon water
De Decembernota 2006 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een ambitieus document geworden, met hoge uitvoeringskosten, dat de koers bepaalt voor zowel het verbeteren van de waterkwaliteit (Europese Kaderrichtlijn Water, KRW) als het voorkomen van wateroverlast (Waterbeleid 21ste eeuw, WB21). Maar je kunt je bij het lezen van de nota afvragen of de burger wel voldoende waar krijgt voor zijn geld.
lees verder...
 1 mei 2007
Eén expertisecentrum voor de hele watersector
In Nederland waren veel loketten (helpdesken) actief waar overheden en bedrijven hun vragen over waterbeleid en waterbeheer in Nederland konden stellen. In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben vier partners: het Rijk, het InterProvinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), afgesproken dat kennis over water moet worden gestroomlijnd en dat er een einde moet komen aan de versnippering van waterinformatie. Resultaat van deze afspraak is de instelling van een centrale ‘Helpdesk Water’ die van start is gegaan op 1 januari 2006.
lees verder...
 24 maart 2007
Vervuiling in Limburgse beek gestopt
WEERT - De vervuiling van de Tungelroysche Beek bij het Limburgse Weert is zaterdagmiddag een halt toegeroepen. Dat meldt het waterschap Peel en Maasvallei. Sinds vrijdag stroomde diesel de beek in door lekkage in een opslagplaats van diesel in de Belgische grensplaats Bocholt.
lees verder...
 20 maart 2007
Oude zandwinning bij Coevorden alsnog verkocht
COEVORDEN - De provincie Drenthe heeft alsnog een koper gevonden voor de vervuilde zandwinput aan de Krimweg in Coevorden. Gedeputeerde staten zijn akkoord gegaan met een nog onbekend bod van een grondbank
lees verder...
 8 januari 2007
Dode vogels gevonden na vermeende giflozing
(Novum) - Aan de Noord-Hollandse kust zijn de afgelopen dagen zeker twintig dode vogels gevonden. Dat heeft de stichting De Noordzee maandag gemeld. De vogels zijn volgens de stichting het slachtoffer geworden van een giflozing door een schip op de Noordzee. Het zou gaan om een onbekende bijtende stof die de snavels en poten van de dode vogels heeft aangetast.
lees verder...
 7 december 2006
Munitie WOII boven water in Tull en ’t Waal
HOUTEN - In Tull en ’t Waal is bij het baggeren 12.000 stuks klein kaliber munitie gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er ook 1000 tijdbuizen (waarmee kon worden ingesteld wanneer de granaat zou ontploffen) gevonden. In oktober startte het baggeren van het inundatiekanaal om de afwatering van omliggende gebieden te verbeteren.
lees verder...
 28 november 2006
Baggeren waterwegen kost miljoenen
ZWARTEWATERLAND - Voor het baggeren van de waterwegen in Zwartewaterland is de komende vijf jaar 2,2 miljoen euro nodig. En dan hebben nog niet eens alle waterwegen in de gemeente de noodzakelijke schoonmaakbeurt gehad. Dit blijkt uit een inventarisatie door de gemeente.
lees verder...
 28 november 2006
Overstort kreek niet risicovol
TERNEUZEN - De vier riooloverstorten op de Otheense Kreek in Terneuzen staan vanaf eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar niet meer te boek als ‘risicovol’. Burgemeester en wethouders schrijven dat in een notitie over de stand van zaken met betrekking tot de sanering van de overstorten.
lees verder...
 1 november 2006
Kinderen zwemmen zomer lang in water met bodem vol gif
BROEK IN WATERLAND - De met dioxine besmette Veenderijgracht in Broek in Waterland is afgelopen zomer volop door Broeker kinderen gebruikt om te zwemmen. Dat leek veilig na een sanering.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink