waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 1 oktober 2002
Buursermeertje over een maand ‘als nieuw’
Verscholen in het Buurserzand ligt aan het zandweggetje de Langenbergweg het Buursermeertje. De waterplas ziet er wat mistroostig uit. Daarom gaat Natuurmonumenten er wat aan doen. Gisteren is begonnen met een " renovatie’, die ongeveer vier weken gaat duren.
lees verder...
 28 september 2002
Alternatieven baggerstort nog wel in beeld
AMERSFOORT - Er is voorlopig geen reden om aan te nemen dat de geplande baggerstort bij de Amersfoortse wijk Vathorst er niet komt. Maar de provincie Utrecht blijft zoeken naar alternatieven onder het motto ?wat we hebben zetten we door, maar als we intussen iets beters vinden, kiezen we daar natuurlijk voor.
lees verder...
 26 september 2002
Binnengracht Zutphen groeit langzaam dicht
ZUTPHEN - Beheerders van natuurterreinen zoals Natuurmonumenten laten het soms bewust gebeuren: een watergang die langzaam maar zeker dichtslibt. Verlanding is immers een natuurlijk proces. Maar de grachten in Zutphen moeten waar mogelijk vooral water blijven voeren.
lees verder...
 26 september 2002
Extra geld voor herstel kreek
GROEDE - Provincie Zeeland stopt stichting Het Zeeuwse Landschap 62.135 euro extra subsidie toe voor het natuurherstelproject in de Baarzandse kreek bij Groede.
lees verder...
 26 september 2002
Schadeclaim Martens om vervuilde specie
DEN HAAG/OOSTERHOUT - Binnen zes weken hoopt de Raad van State bekend te maken of B en W van Oosterhout Martens Beton BV terecht hebben verplicht om een partij verontreinigde baggerspecie af te voeren van een terrein aan het Innovatiepark op bedrijventerrein Weststad III.
lees verder...
 26 september 2002
Waterschap regelt vergunning via internet
DOETINCHEM - Bij het waterschap Rijn en IJssel is het vanaf deze week mogelijk de zogeheten keurvergunningen aan te vragen en af te handelen via internet. De keur omvat de regels die het waterschap heeft vastgesteld voor onderhoud en beheer van de watergangen, zoals de grote rivieren in het gebied. Wie langs of in de buurt van de rivieren en watergangen iets wil veranderen, moet daarvoor bij het schap een keurvergunning aanvragen.
lees verder...
 25 september 2002
Slib Kerkewiel ernstig vervuild met zink
WERKENDAM - Het slib op de bodem van de Kerkewiel in Werkendam is ernstig vervuild met zink. De gemeente heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Wel ontraadt wethouder V.-van den Berg vis te eten uit de wiel, of met de handen in het water te komen. Want ook de kwaliteit van het water laat te wensen over. Nader onderzoek moet aantonen wat de oorzaak van de vervuiling is en wat eraan gedaan gaat worden.
lees verder...
 24 september 2002
Helder water trekt planten aan
Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) werkt al zo'n vier jaar aan herstel van de natuur in en om de Baarzandse Kreek. Een gebied tussen Breskens en Groede, waarvan nu 32 hectare, het brede oostelijke deel, eigendom is van de stichting. De Baarzande is een van de oude (getij)wateren in West-Zeeuws-Vlaanderen, die al vroeg in de twaalfde eeuw door bedijking werd getemd. Zo'n twintig jaar geleden is een halt toegeroepen aan de verloedering van de natuur en is toegewerkt naar herstel van oude waarden. Het herstelproject van HZL begint aardig vorm te krijgen.
lees verder...
 24 september 2002
Integrale aanpak sanering natuurgebied Ilperveld
In 2010 heeft Noord-Holland een schoon natuurgebied met een unieke, internationaal waardevolle flora en fauna. Het veenweidegebied Ilperveld, nu al gewaardeerd om zijn natuurwaarden maar ook vervuild, is dan geheel gesaneerd en deels heringericht. De water- en natuurkwaliteit zijn dan aanzienlijk verbeterd waardoor vegetatie, vissen en vogels ruimschoots de kans krijgen.
lees verder...
 23 september 2002
Forse kritiek op functioneren De Maaswerken
MAASTRICHT - Ambtelijk projectbureau De Maaswerken in Maastricht heeft er de afgelopen jaren een puinhoop van gemaakt. Dat is kort samengevat de conclusie van een onderzoeksrapport van KPMG. De Maaswerken bereidt al vijf jaar de beveiliging van de Maas tegen hoog water tussen Maastricht en Den Bosch voor. Het projectbureau is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincie Limburg. Uit het vrijdag gepubliceerde rapport blijkt onder meer dat De Maaswerken onvoldoende juridische kennis in huis had, een slecht personeelsbeleid voerde en de verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen benoemde. Ook was niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Pas begin dit jaar, vier jaar na de oprichting van De Maaswerken, werden de verantwoordelijkheden beter afgebakend.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink