waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 3 september 2002
Hoogheemraadschap keurt waterplan Gouda af
GOUDA (ANP) - Het hoogheemraadschap van Rijnland keurt het waterplan van de gemeente Gouda af. Rijnland vindt dat Gouda niet ver genoeg gaat in de aanpak van de grote structurele problemen in zijn watersysteem.
lees verder...
 30 augustus 2002
Provincie haalt rommel uit Amstel
Haarlem (ANP) - De provincie Noord-Holland gaat de komende twee jaar de bodem van de Amstel saneren. Over een lengte van vijf kilometer, tussen Uithoorn en Amsterdam, wordt de rivierbodem schoongemaakt. Dinsdag zal gedeputeerde A. Wildekamp de eerste hap vervuilde bagger uit de Amstel scheppen.
lees verder...
 26 augustus 2002
Uitstel weg- en waterbeheer wegens tekort
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat heeft te weinig geld om het benodigde onderhoud te verrichten aan zowel wegen als waterwegen. De dienst is de exacte omvang van het tekort voor het wegonderhoud nog aan het uitrekenen. Voor het waterbeheer is er ongeveer 100 miljoen euro per jaar te weinig. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
lees verder...
 22 augustus 2002
Philips onderzoekt vervuiling Ceresmeer
STADSKANAAL - Philips heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar vaten met afval die het bedrijf in het verleden in het Ceresmeer nabij Stadskanaal heeft gestort. Dat doet het bedrijf omdat er in het meer een verhoogde concentratie barium is vastgesteld. Philips stortte de afvalvaten in het meer in de periode van 1961 tot 1975.
lees verder...
 19 augustus 2002
1,8 miljoen voor dringende zaken
ROOSENDAAL - Burgemeester en wethouders van Roosendaal willen bijna 1,8 miljoen euro uit het gemeentefonds aanwenden voor de aanpak van zaken die in hun ogen geen uitstel dulden. Het voorstel voor de begrotingswijziging komt donderdag aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Bestuur.
lees verder...
 19 augustus 2002
Vergunningaanvraag voor vervuild IJsselslib
WIJHE - Met de nodige vertraging is een vergunning voor verplaatsing van vervuild slib uit de uiterwaarden bij Wijhe verleend en ter inzage gelegd. Rijkswaterstaat wil de grond saneren en de IJsseloever natuurvriendelijk maken.
lees verder...
 16 augustus 2002
Waterschap gaat waterbeheer in de Maurikse wetering verbeteren
Op vrijdag 16 augustus jl. vergaderde het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Het bestuur stemde onder meer in met de plannen om de Maurikse wetering en het stroomgebied van deze wetering aan te pakken ter verbetering van het waterbeheer. Deze totale opknapbeurt gaat dit najaar van start en zal tot 2006 duren.
lees verder...
 13 augustus 2002
Strengere regels voor behoud Friese sloten
STIENS (ANP) - De Friese waterschappen gaan strenger toezien op het behoud van sloten. Op deze manier wil zij de wateroverlast in de toekomst tegengaan.
Door de onverwacht grote regenval blijft het water op de landbouwgronden staan. Sloten zijn belangrijk voor afvoer en berging van regenwater.
lees verder...
 2 augustus 2002
Dalfsen gaat nog niet baggeren
DALFSEN - De vervuiling van vijvers, kanalen en sloten binnen de bebouwde kommen van Dalfsen valt reuze mee. Reden om haast te maken met baggeren is er niet. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het recent opgestelde baggerplan te laten rusten en subsidiemogelijkheden af te wachten.
lees verder...
 1 augustus 2002
Bijna 7 ton voor baggerplan
RIJSSEN/HOLTEN - Rijssen heeft een bedrag van ruim 670.000 euro nodig om verontreinigde waterbodems binnen de bebouwde kommen in de gemeente schoon te maken. Dat toont een speciaal gemaakt baggerplan aan. Het is nog onbekend of de gemeente zelf opdraait voor de kosten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink