waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 16 juni 2002
Water in Beeld 2002
ZWOLLE - Deze week verscheen "Water in Beeld 2002", de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer op het gebied van waterbeheer in Nederland.
lees verder...
 14 juni 2002
Draagvlak voor opheffen scheiding Deltawateren
YERSEKE - Er is een vrij breed maatschappelijk draagvlak voor het opheffen van de strikte scheidingen tussen de Deltawateren. Daardoor zouden de nu afgesloten meren in het gebied weer een open verbinding krijgen met de zee en de rivieren. Verschillende belangengroepen stellen wel een aantal randvoorwaarden. Dat is donderdag gebleken bij het slotdebat over de toekomstvisie van de Deltawateren in Yerseke. Daar spraken diverse overheden en vertegenwoordigers van landbouw, recreatie, scheepvaart en visserij uit Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland over de kwestie. Met name de landbouw hield een stevige slag om de arm. De sector gaat alleen akkoord wanneer ze over voldoende zoet water kan blijven beschikken.
lees verder...
 14 juni 2002
Groot aantal overtredingen tijdens milieucontrole
MAASTRICHT (ANP) - De grote milieucontrole, die woensdag en donderdag in vier provincies werd gehouden, heeft in Limburg een groot aantal overtredingen aan het licht gebracht. Het gaat om 273 overtredingen van een reeks wetten. Donderdag maakten de controle-instanties in Limburg de eerste cijfers bekend. Het gaat nadrukkelijk om een tussenstand, vrijdag wordt precies duidelijk hoeveel overtredingen er zijn geconstateerd. Mogelijk blijft de teller van het aantal overtredingen in Limburg uiteindelijk staan bij 479.
lees verder...
 13 juni 2002
De subsidieregeling baggerplannen wordt in principe verlengd
ZWOLLE - Vandaag heeft het Ministerie van V&W telefonisch laten weten dat de subsidieregeling baggerplannen in principe wordt verlengd.
lees verder...
 13 juni 2002
Grootscheepse milieucontrole in vier provincies
IJMUIDEN (ANP) - Gedeputeerde A. Wildekamp heeft woensdag in IJmuiden het startschot gegeven voor de eerste 24-uurs milieucontroles in Noord-Holland. Provincie, waterschappen, gemeenten, rijksdiensten, politie, openbaar ministerie en natuurbeheerders controleren gezamenlijk op grote schaal op naleving van milieuwetten en -regelgeving. Dit gebeurt onaangekondigd.
lees verder...
 11 juni 2002
HBG via Spaanse bocht bij BAM NBM
RIJSWIJK - Bagger heeft dik twee jaar de agenda bepaald van Hollandsche Beton Groep (HBG). De overnameperikelen met baggeraar Boskalis liepen zodanig uit de hand dat 's lands bekendste bouwer de controle over de gang van zaken leek te zijn kwijtgeraakt. Als opgejaagd wild zochten de Rijswijkers bescherming, eerst bij Ballast Nedam (voor het baggeren), later bij het Spaanse Dragados (voor alle andere activiteien).
lees verder...
 11 juni 2002
Meer gevaarlijke lading over PM-kanaal
Sneek De beroepsvaart vervoerde vorig jaar een grotere hoeveelheid gevaarlijke lading dan in het jaar daarvoor. In 1998 bedroeg de hoeveelheid gevaarlijke lading nog 1,77 miljoen ton.
Vorig jaar bedroeg dat aantal 1,8 miljoen ton. Hiermee maakt gevaarlijke lading ongeveer een tiende deel uit van het totale aantal tonnen vervoerde lading. Het aantal schepen dat gevaarlijke stoffen vervoert, nam wel af. In 1998 bedroeg dat aantal 2738 schepen. Dit aantal nam vorig jaar af met 68 stuks.
lees verder...
 10 juni 2002
Slecht zicht voor duikers bij schoonmaak vijver
Drie fietsen liggen op een aanhangwagen. Ze zijn boven water gehaald door leden van de duikersvereniging Sirius. De eigenaren hoeven de tweewielers niet op te halen. Ze zijn roestig en de frames dermate verwrongen dat er niet meer op gefietst kan worden.
lees verder...
 10 juni 2002
Update: s.v.z. Verlenging subsidieregeling baggerplannen
ZWOLLE - Er wordt gewerkt aan een verlenging van de "subsidieregeling stedelijke baggerplannen". De redatie van baggerplan.nl heeft regelmatig contact met het Ministerie van V&W en houdt u via deze website op de hoogte.
lees verder...
 7 juni 2002
Weer plan voor goed bevaarbare Berkel
BORCULO - Een jaar geleden diende de Borculose Stichting Cultuur Sport en Spel bij de gemeente het plan in van de Berkel een toeristische trekpleister te maken. Borculo leek het wel wat, maar heeft er vooralsnog geen geld voor. Maar voorzitter J. Ribbers van de Stichting Cultuur Sport en Spel denkt daarover heel anders. Hij wil vaart zetten achter de plannen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink