waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 31 oktober 2006
‘Baggeren Olasfa onnodig’
OLST-WIJHE - Voor de tweede fase van de sanering van het Olasfaterrein moet niet worden gebaggerd. De grond kan ook biologisch schoongemaakt worden, zonder ze te verplaatsen.
lees verder...
 18 oktober 2006
Diepenhoekse Loop ernstig verontreinigd
SOMEREN-EIND - Het riviertje de Diepenhoekse Loop bij Someren-Eind is ernstig vervuild. Het vervuilde traject is vijf kilometer lang en loopt van de provincie-grens met Limburg tot aan de kruising met de Zuid-Willemsvaart.
lees verder...
 12 oktober 2006
Aanpak van 14 vervuilde wijken
ERICA - Maandag 16 oktober ondertekenen 18 partijen een convenant voor het bodembeheer in het landinrichtingsgebied Schoonebeek en de sanering van 14 vervuilde wijken binnen dit gebied.
lees verder...
 10 oktober 2006
Jeugdschouw 2006: Clusius College in actie voor droge voeten inwoners
Vandaag gaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de eerste jeugdschouw het startsein voor de jaarlijkse schouw, die op 16 oktober begint. Leerlingen van het Clusius College in Alkmaar  (VMBO Groen) maakten ‘hun’ stuk sloot schoon en waren zelf schouwmeester. Alleen waterlopen die voldoende ruim en schoon zijn hebben de juiste aan- of afvoercapaciteit om het water te transporteren. Met name belangrijk in perioden met veel wateroverlast. Met de voeten in de modder om de volwassenen in Hollands Noorderkwartier te laten zien hoe belangrijk het is hier goed mee om te gaan.
lees verder...
 4 oktober 2006
Verzet tegen opslag vervuild slib
TERNEUZEN - Er rijst verzet tegen het plan van Zeeland Seaports om in de kanaalarm van de Axelse Sassing verontreinigd slib op te slaan. Het gaat om de berging van zwaar verontreinigd slib (klasse 3 en 4), afkomstig van Zeeuwse waterbodems.
lees verder...
 21 september 2006
Kwik in bodem Olasfa
OLST - Een van de zware metalen in de bodem van het Olasfaterrein in Olst is kwik. Dit zware metaal speelt niet of nauwelijks een rol bij asfaltproductie. Dat het kwik pas in een laat stadium van de sanering is ontdekt, valt onderzoeksbureau Tauw niet te verwijten, verzekert de provincie Overijssel.
lees verder...
 21 september 2006
Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 2007-2012
Op 19 september 2006 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat Peijs het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 2007-2012 aangeboden aan de Tweede Kamer
lees verder...
 20 september 2006
Langere sanering Olasfa te Olst
OLST - De sanering van het Olasfaterrein in Olst gaat langer duren. Er moet meer vervuilde grond weg dan voorzien. Bovendien bevat een lading vaten zoveel zware metalen, dat naar een andere verwerkingsmethode wordt gezocht. Hoeveel langer de sanering gaat duren, kan of wil de provincie nog niet zeggen.
lees verder...
 20 september 2006
Regeling bodemkwaliteit open voor inspraak
DEN HAAG - Met ingang van 15 september 2006 ligt het concept-voorontwerp van de Regeling bodemkwaliteit vier weken ter inspraak. Iedereen heeft tot en met 13 oktober 2006 de mogelijkheid om opmerkingen te maken over het concept-voorontwerp. 
lees verder...
 20 september 2006
Start Groot Onderhoud vaarwegen
Op donderdag 21 september 2006 geeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de Kick Off voor de start van het Groot Onderhoud aan de vaarwegen. De start vindt plaats bij de Beatrixsluizen in Nieuwegein.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink