waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 17 januari 2002
Miljoenen voor natuur
APELDOORN - Apeldoorn gaat de komende tien jaar 1000 hectare voornamelijk weiland omzetten in natuur- en recreatiegebied. Het college van b en w heeft een Masterplan Groene Mal vastgesteld dat 117 miljoen euro kost. Met Waterschap Veluwe, Natuurmonumenten en de gemeente Voorst worden diverse projecten ontwikkeld.
lees verder...
 11 januari 2002
Ontstaan uit fusie: Waterschap Rivierenland
Het Waterschap Rivierenland is per 1 januari 2002 ontstaan door de fusie van de voormalige waterschappen in het Gelders rivierengebied. Als gevolg daarvan zijn de afzonderlijke websites van deze voormalige waterschappen, de polderdistricten Groot Maas en Waal, Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden, en Zuiveringschap Rivierenland komen te vervallen.
lees verder...
 10 januari 2002
Roermond niet veilig ondanks waterkering
Sinds de aanleg in 1995 van de waterkeringen die Roermond moeten beschermen tegen overstroming door water van de Roer is het maatgevende hoogwater verhoogd. De projectorganisatie De Maaswerken heeft berekend dat 60 centimeter extra kerende hoogte nodig is.
lees verder...
 30 december 2001
Waterschap wil aanpak stankslib Nieuw-Amsterdam
Waterschap Velt en Vecht wil zo spoedig mogelijk een einde maken aan stank en overlast door vervuild slib in verschillende kanalen bij Nieuw-Amsterdam. De eerste stap daartoe wordt gezet met het opstellen van een baggerplan voor de Marchienewijk, de Alberdinawijk en delen van zowel de Verlengde Hoogeveense Vaart als het Stieltjeskanaal. Waterschap Velt en Vecht wil zo spoedig mogelijk een einde maken aan stank en overlast door vervuild slib in verschillende kanalen bij Nieuw-Amsterdam. De eerste stap daartoe wordt gezet met het opstellen van een baggerplan voor de Marchienewijk, de Alberdinawijk en delen van zowel de Verlengde Hoogeveense Vaart als het Stieltjeskanaal.
lees verder...
 19 december 2001
Half miljoen voor komst vlindertje
Hurdegaryp – Een half miljoen gulden heeft It Fryske Gea ervoor over om de zilveren maan weer terug te krijgen in de natuurgebieden tussen grofweg Hurdegaryp, Veenwouden en Roodkerk. De zeldzame vlindersoort verblijft graag in vochtige graslanden. De huidige natuurgebieden, Ottema Wiersma en Sippen Finnen, zijn op het oog wel redelijk nat, maar de kenners weten wel beter. De natuurreservaten zijn ‘droog’. Vandaar dat de Friese natuurbeschermingsorganisatie momenteel druk bezig is sloten uit te diepen en enkele nieuwe vaarten te graven.
lees verder...
 14 december 2001
Eerherstel voor Baarzandse kreek
GROEDE - De Baarzandse kreek bij Groede wordt in zijn oude glorie hersteld. Stichting Het Zeeuwse Landschap is gestart met het uitbaggeren van de waterplas om zo ruimte te geven aan flora en fauna.
lees verder...
 11 december 2001
Menaldumadeel: team voor alle waterkwesties
Menaldum – Een speciaal waterteam gaat zich in de gemeente Menaldumadeel buigen over alle problemen die met water te maken hebben. Het team zal een baggerplan opstellen, de waterkwaliteit van de vijvers in Dronrijp en Menaldum verbeteren en onderzoek doen naar de waterhuishouding in het glastuinbouwgebied van Berlikum. Bewoners kunnen bij het waterteam terecht als ze klachten hebben over sloten, vijvers of het riool.
lees verder...
 8 december 2001
Baggerwerk in Middelburgse gracht vertraagd
MIDDELBURG - De baggerwerkzaamheden in de Middelburgse binnengracht beginnen maandag. De bodem van de gracht is sterk vervuild met onder meer zware metalen. Het werk had eigenlijk al twee weken geleden moeten beginnen, maar door het werken met een nieuw systeem is er vertraging ontstaan.
lees verder...
 28 november 2001
Gelderland wil geen conflicten meer over zand
ARNHEM (ANP) - Gedeputeerde Staten van Gelderland willen geen conflicten meer met gemeenten en inwoners over zandwinlocaties. Elke nieuwe plek moet niet of nauwelijks ter discussie staan, waarbij omwonenden minimaal overlast mogen hebben van de werkzaamheden. De provincie wil zich ook niet meer bemoeien met economische aspecten van de zandwinning. Dat staat in de nieuwe beleidsnotitie Industriezand, die GS dinsdag hebben vastgesteld.
lees verder...
 28 november 2001
Vervuiling Gripstraat valt mee
TIEL - De vervuiling in de Jan van der Gripstraat in Tiel valt mee, zo wijst een bodemonderzoek uit. In de bodem zijn wel zink en zogenoemde pak's (polyclische aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink