waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 3 september 2001
Spuisluizen in Afsluitdijk tegen wateroverlast
LEEUWARDEN (ANP) - Rijkswaterstaat gaat in en langs de Afsluitdijk spuisluizen aanleggen. Daarmee wil de dienst het peil van het IJsselmeer beter beheersen. Volgende week maandag begint Rijkswaterstaat een onderzoek naar de beste locaties voor de sluizen, zo heeft een woordvoerder vrijdag laten weten. De bouw van de sluizen moet voorkomen dat, net als in 1998, het water in het IJsselmeer opnieuw extreem hoog komt te staan. Door het overtollige water uit het IJsselmeer sneller op de Waddenzee te spuien neemt de kans op de stijgende waterspiegel van het IJselmeer af.
lees verder...
 3 september 2001
Waterbeheer in het Gelders Rivierengebied kost ruim 54 miljoen
ZALTBOMMEL - De vijf waterschappen in het Gelders Rivierengebied hebben een plan opgesteld hoe de komende vier jaar het water beheerd moet worden. Met de uitvoering van de integrale aanpak is in totaal ruim 54 miljoen gulden gemoeid. Dit leidt tot een verhoging van de waterschapslasten met gemiddeld iets meer dan twee procent.
lees verder...
 30 augustus 2001
Europese subsidie voor Nederlandse natuur
'S GRAVELAND (ANP) - Twee natuurprojecten in Nederland hebben in totaal 3 miljoen gulden subsidie gekregen van de Europese Commissie voor de realisering van een Europees netwerk van natuurgebieden, het zogenoemde Natura 2000-netwerk. Dat heeft Vereniging Natuurmonumenten donderdag naar buiten gebracht. Het geld gaat naar het Korenburgerveen in de Achterhoek en het Beekdal van de Vledder Aa in het nationaal park Drents Friese Wold. Beide projecten zijn van Natuurmonumenten. Een derde project waarvoor het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) subsidie had aangevraagd, is afgewezen.
lees verder...
 30 augustus 2001
Toestand ondiepe watergebieden in Schelde zorgelijk
MIDDELBURG - De omvang van de voor de natuur erg belangrijke ondiepe watergebieden in de Westerschelde vermindert. Daarentegen neemt de inhoud van de diepe geulen toe. De oppervlakte aan platen en slikken blijft vrijwel gelijk. Op plaatsen waar bagger wordt gestort komen hogere stroomsnelheden voor. De stortcapaciteit in de Westerschelde nadert een kritische grens.
lees verder...
 27 augustus 2001
Waddenzee mogelijk werelderfgoed
DEN HAAG (ANP) - De Waddenzee wordt mogelijk een werelderfgoed. Nederland, Duitsland en Denemarken bespreken binnenkort aanmelding van het natuurgebied bij de werelderfgoedlijst van de Unesco. De Waddenzee komt dan in dezelfde rij als de Egytische piramiden en het oude Jeruzalem. Dat blijkt uit een brochure van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Volgens het ministerie zijn de Wadden van een uitzonderlijke universele waarde, onvervangbaar en uniek.
lees verder...
 23 augustus 2001
Zandwinbedrijven mogen gezamenlijk projecten aanpakken
BEUNINGEN (ANP) - Zeven zandwinbedrijven mogen als Nederzand BV vier grote ontzandingsprojecten in Gelderland en Noord-Brabant uitvoeren. Dat heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit NMa, de kartelpolitie, deze week besloten. Daarmee draait de NMa de eigen beslissing van vorig jaar terug.
Vorig jaar verbood de kartelpolitie het samenwerkingsverband, omdat de zandwinbedrijven daardoor concurrenten uit de markt zouden drukken. Nederzand BV is opgericht om industriezand te winnen in de Geertjesgolf bij Beuningen, in de polder bij Maasbommel, in de Kraaijenbergse Plassen bij Wijchen en in de Heeswijkse Kampen bij Heeswijk-Dinther.
lees verder...
 10 augustus 2001
Cursus gebruik en werking van waterbodem-bemonsteringsapparatuur
Op 28 augustus wordt de cursus "Gebruik en werking van waterbodem-bemonsteringsapparatuur" gegeven, een cursus voor degenen die regelmatig waterbodems moeten onderzoeken en monsters moeten nemen. Verschillende onderzoekstechnieken en apparaturen komen aan bod, evenals theoretische aspecten. In workshops komt de praktijk aan bod.
lees verder...
 9 augustus 2001
Roswaard betere plek voor slibvang in Linge
DOORNENBURG - De Raad van State heeft geoordeeld: voorlopig komt er geen slibvang in de Linge bij Doornenburg. De omwonenden hopen nu dat de plannen niet doorgaan. Ook hebben ze een alternatief: de Roswaard, aan de andere kant van de Linge.
lees verder...
 7 augustus 2001
Recensie: Waterwijzer 2001 Feiten en cijfers waterbeheer in Nederland
De waterwijzer geeft in een notendop het uitgangspunt van het waterbeleid in Nederland weer: "het hebben en houden van een veilig bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waardoor een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft". Vragen over de uitvoering van het waterbeleid kunnen met behulp van de waterwijzer worden beantwoord. De belangrijkste uitgangspunten van het beleid worden compact en helder uitgelegd.
lees verder...
 7 augustus 2001
RIZA Rapport: Sedimenttransport en morfologische ontwikkeling
In het rapport, "Sedimenttransport en morfologische ontwikkeling", worden de morfologische processen in het deltabekken van het Haringvliet onderzocht. Om een goed ecologisch en inrichtingsbeleid te formuleren is kennis over onder andere het sedimenttransport noodzakelijk. De huidige kennis is onvoldoende om betrouwbare voorspellingen te doen over de morfologische ontwikkeling. In het rapport wordt de oorzaak hiervan onderzocht en worden aanbevelingen gegeven voor een betrouwbaarder morfologisch model.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink