waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 12 juli 2001
Veel boten met verboden anti-algenverf
DEN HAAG (ANP) - Waarschijnlijk veel pleziervaartuigen worden nog steeds behandeld met verboden, koperhoudende anti-algenverf die slecht is voor het milieu. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Milieuhygiene dat woensdag is gepubliceerd. Volgens de inspectie moet de verkoop van deze verf daarom alleen nog worden toegestaan aan de beroepszeevaart en de marine. Verkoop aan particulieren en bedrijven die pleziervaartuigen onderhouden moet volgens de inspectie voortaan worden verboden. Hierover beslist het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.
lees verder...
 10 juli 2001
Plan voor schone waterpartijen
THOLEN - Uiterlijk in 2020 moeten alle stedelijke waterlopen in de gemeenten Tholen, Middelburg en Vlissingen uit helder en schoon water bestaan, niet te veel (schoon) slib op de bodem bevatten en een geleidelijke overgang van water naar oever bezitten. Dat staat in de startnotititie van het pilotproject Stedelijke waterplannen, waaraan de drie gemeenten in samenwerking met het Waterschap Zeeuwse Eilanden de komende anderhalf jaar zullen werken.
 10 juli 2001
TOWABO (opvolger Lawabo/WaBOOS) eindelijk gereed
Begin volgende week (week 29) wordt aan alle geregistreerde gebruikers het nieuwe Bever pakket toegestuurd. Hierin is TOWABO; het toetsingsprogramma voor waterbodems en de opvolger van LAWABO/WaBOOS ingebouwd.
Voor meer informatie: www.iBever.nl
 9 juli 2001
Rijkswaterstaat op eigen benen
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat gaat in 2004 zelfstandiger opereren. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een grotere afstand tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de dienst die verantwoordelijk is voor de (water)wegen. In welke vorm de verzelfstandiging wordt gegoten, is nog niet helemaal zeker. Gedacht wordt aan een agentschap met een aantal wettelijke taken. Minister Netelenbos (Verkeer), die wel verantwoordelijk blijft, komt voor 1 januari 2002 met voorstellen.
lees verder...
 9 juli 2001
Zwemmen in een grote rivier is niet zonder gevaren
MAAS EN WAAL - Tot de komst van de moderne zwembaden zochten de meeste mensen verkoeling in de rivier. Het grote water trekt de laatste jaren echter weer, en de gevaren zijn er nog steeds.
lees verder...
 6 juli 2001
Randmeer Noordoostpolder grote impuls voor economie
DEN HAAG (ANP) - De aanleg van een randmeer om de Noordoostpolder kan een aanzienlijke impuls betekenen voor de regionale economie. Dat schrijft het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) na een eerste verkennende analyse.
lees verder...
 5 juli 2001
Baggerfusie gaat in de ijskast
AMSTERDAM - De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren alle poten onder het beleid van bagger/bouwbedrijf HBG doorgezaagd. De fusie van baggerpoot HAM met baggerbedrijf Ballast Nedam moet in de ijskast. De ondernemingskamer gaat een onderzoek instellen naar het gevoerde beleid van HBG. De baggeroorlog, die al geruime tijd duurt, is door deze uitspraak weer opgelaaid.
lees verder...
 5 juli 2001
Heijmans hoopt weer op HBG
ROSMALEN/AMSTERDAM - Bouwbedrijf Heijmans is terug in de race om bouwconcern Hollandsche Beton Groep (HBG). De overnamepoging van het bedrijf uit Rosmalen op 20 juni strandde doordat HBG een week later besloot al langer lopende fusie-besprekingen met Ballast Nedam snel af te ronden.
lees verder...
 5 juli 2001
Milieueffectrapportage baggerberging ter inzage
In 1997 heeft de provincie in haar baggerbergingsplan vastgelegd dat er een grote stortplaats moet komen voor de verontreinigde bagger die vrijkomt bij het baggeren van vaarwegen en sloten in de provincie Utrecht. Het provinciebestuur heeft daartoe een milieueffectrapportage (MER) laten uitvoeren. Het aanvullende onderzoek naar de milieueffecten van verschillende inrichtingsvarianten.
is eerder dit jaar door gedeputeerde staten aanvaard. Op 13 juni heeft de commissie Water en Milieu van de provincie Utrecht besloten het aanvullende MER vrij te geven voor inspraak. Het rapport ligt van 20 juni tot en met 18 juli ter inzage.
lees verder...
 5 juli 2001
Rechter stelt baggerfusie voorlopig uit
Amsterdam - De Amsterdamse rechtbank heeft gisteren de baggerfusie van Hollandse Betongroep (HBG) en Ballast Nedam tot nader order stilgelegd. Niet alleen zouden directie en commissarissen de aandeelhouders hebben voorgelogen, ook hebben zij de fusie met de baggerpoot van Ballast Nedam volgens de rechtbank gegrond op " irrationele argumentení.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink