waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 21 juni 2001
Strengere eisen voor gebruik bestrijdingsmiddelen
DEN BOSCH (ANP) - Er moeten strengere specifieke eisen komen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de kwetsbare zandgronden in Noord-Brabant. Dat is volgens gedeputeerde drs. L. Verheijen (milieu) nodig omdat de landelijke normen uitgaan van een gemiddelde bodemstructuur. Bestrijdingsmiddelen spoelen op zandgronden echter veel sneller uit. Daardoor komen ze gemakkelijker terecht in het grondwater. Verheijen wil boeren ook subsidie geven als ze een strook van 6 meter breed langs sloten niet besproeien.
lees verder...
 20 juni 2001
Afvalstoffenregistratie Schelde Groep onbetrouwbaar
VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Vlissingen geeft geen betrouwbaar beeld over afvalstoffen, gebruik van oplosmiddelen en lozingen in het oppervlaktewater. Het ontbreekt het concern aan een deugdelijk meet- en registratiesysteem, stelt provincie Zeeland.
lees verder...
 20 juni 2001
Eettenten spoelen oud frietvet door het riool
ROERMOND (ANP) - Bij een grootscheepse milieucontrole in Limburg bleken zeven van de negen in Maastricht gecontroleerde horecabedrijven hun afgewerkte vet in het riool te lozen. Ook bleek bij een bedrijf aan de Beatrixhaven in Maastricht de bestuurder van een heftruck twaalf jaar oud te zijn.
lees verder...
 19 juni 2001
Nieuwe gemalen moeten Groningers behoeden voor natte voeten
VEENDAM (ANP) - Waterschappen in de provincie Groningen willen nieuwe gemalen bouwen bij Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl om te voorkomen dat het gebied bij extreme regenval onderloopt. Een onderzoek moet uitwijzen of de nieuwe gemalen echt nodig zijn.
lees verder...
 19 juni 2001
Schoonmaken Rotterdamse haven kost rond 1 miljard
ROTTERDAM (ANP) - Het schoonmaken van vervuilde havengebieden in Rotterdam gaat de komende jaren omgeveer 860 miljoen gulden kosten. Als de gemeente besluit de haven uit te breiden en in bepaalde gebieden woningen gaat bouwen zal de schoonmaakoperatie vermoedelijk het miljard overschrijden.
lees verder...
 19 juni 2001
Waterschap vervangt stuw in Grebbelinie
LEUSDEN (ANP) - Het waterschap Vallei en Eem begint donderdag aan de renovatie van de stuw Asschat in de Grebbelinie bij Leusden. Omdat de stuw deel uitmaakt van het cultuurhistorisch erfgoed handhaaft het schap de ouderwetse betonnen constructie. Het karwei gaat ruim 1,6 miljoen gulden kosten.
lees verder...
 15 juni 2001
Tweede doek voor balgstuwkering Ramspol
RAMSPOL (ANP) - Tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer bij Kampen is donderdagochtend het tweede rubberen doek geplaatst voor de unieke waterkering Ramspol. Met een drijvende kraan werd het 33 ton zware doek in de bouwput neergelaten.
lees verder...
 15 juni 2001
Visserij en baggersector testen gifvrije antifoulings
De visserij- en baggersector gaan met verfleveranciers werken aan het uittesten van gifvrije aangroeiwerende verf (antifoulings). Tijdens een bijeenkomst op 15 mei reikte Stichting Waterpakt, dat al zes jaar het gebruik van gifvrije antifoulings propageert, symbolisch een estafettestokje over in de vorm van een verfroerhoutje. Doel is dat de partijen samen proefprojecten gaan uitvoeren
lees verder...
 14 juni 2001
Promotie Utrecht over hydrofobe chemicalien in sedimenten
Veel waterbodems (sedimenten) zijn sterk verontreinigd met hydrofobe ('watervrezende') chemicaliën zoals PCB's en PAK's. Aangezien de opname van hydrofobe stoffen zelfs bij gelijke concentraties sterk verschilt per waterbodem, is het in de praktijk lastig voorspellen in hoeverre deze chemicaliën zich opeenhopen in waterbodemorganismen als wormen en garnalen. Rik Kraaij heeft in zijn onderzoek een methode beschreven om de opeenhoping van deze stoffen goed te kunnen inschatten. De bioaccumaluatie blijkt sterk te worden bepaald door de mate waarin de stoffen worden ingesloten in de bodemdeeltjes. De insluiting heeft tot gevolg dat de concentraties in het water tussen de bodemdeeltjes, het poriewater, worden verlaagd. Met gevoelige meetmethoden heeft de promovendus de concentraties in het poriewater van verschillende waterbodems gemeten. Het blijkt dat de opeenhoping van de stoffen in waterbodemorganismen proportioneel is met de concentraties in het poriewater. Het risico van waterbodemvervuiling kan daarmee direct worden voorspeld uit de metingen in het poriewater.

Universiteit van Utrecht
 13 juni 2001
Aandeelhouders HBG groeperen zich tegen baggerfusie Ballast Nedam
AMSTERDAM (ANP) - Aandeelhouders proberen de voorgenomen fusie van HBG met de baggeractiviteiten van Ballast Nedam de voet dwars te zetten. "Zij bekijken hoe ze zich zullen groeperen", aldus een woordvoerder van aandeelhouder Kempen Orange Fund. Het is niet duidelijk hoe groot de groep kritische aandeelhouders wordt. Grote Nederlandse belangen hebben bijvoorbeeld Delta Lloyd, ING en Friesland Bank. Ook is er contact geweest met internationale investeerders.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink