waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 13 juni 2001
Gezonken munitieschip niet geborgen
CADZAND (ANP) - Rijkswaterstaat heeft besloten het in 1944 gezonken munitieschip Fort Maisonneuve voorlopig niet te bergen. TNO-onderzoek wees uit dat berging in verband met het uitdiepen van een nieuwe vaargeul in de Westerschelde erg duur en risicovol is. De vaargeul wordt nu om het wrak heengeleid. Volgens TNO is het risico op milieuvervuiling bij de berging vrij groot.
lees verder...
 12 juni 2001
Levensmiddelen komen over water
DEN HAAG (ANP) - Supermarktorganisaties, fabrikanten van producten en geldschieters hebben elkaar gevonden in een poging om vervoer van levensmiddelen over water te stimuleren. Begin volgend jaar begint een proef waarbij producten over het water bij supermarktorganisaties worden afgeleverd.
lees verder...
 11 juni 2001
Greenpeace wil verbod op vlamvertragers bij Broomchemie
MIDDELBURG (ANP) - Greenpeace wil dat de rechter het chemisch bedrijf Broomchemie in Terneuzen verbiedt broomhoudende vlamvertragers te maken. De milieuorganisatie heeft een kort geding aangespannen dat 22 juni in Middelburg dient. Greenpeace probeerde deze week door een actie op het terrein van Broomchemie de productie van de vlamvertragers te stoppen, maar de politie greep in.
lees verder...
 11 juni 2001
Voortgang Towabo
De realisatie van Towabo is vrijwel gereed. Na een eerste oplevering door de bouwer, CSO adviesburo BV te Bunnik, zijn in de afgelopen maand mei de acceptatietesten uitgevoerd. Op dit moment worden de laatste verbeteringen aangebracht, en wordt de documentatie afgerond.
lees verder...
 8 juni 2001
Vuile grond onder Fascinatio voldoende afgedekt
CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Het eerste gedeelte vervuilde grond onder de toekomstige woonwijk Fascinatio is volgens milieudienst Rijnmond (DCMR) op de juiste wijze gesaneerd. Afgelopen week heeft zij de gemeente laten weten dat er begonnen mag worden met de bouw van de eerste tweehonderd woningen omdat de verontreiniging naar haar inzichten voldoende is geïsoleerd.
lees verder...
 7 juni 2001
Zandwinners: Gelderland komt minimaal 14 miljoen ton zand tekort
BEUNINGEN (ANP) - Gelderland zal tot 2008 minimaal veertien miljoen ton bouw- en metselzand minder leveren dan wettelijk is voorgeschreven. Doordat de provincie in januari besloot om te stoppen met de procedure voor de grootschalige zandwinlocatie bij Maasbommel is het uitgesloten dat Gelderland de komende jaren 59 miljoen ton bouwzand kan leveren. Dat terwijl er nu landelijk al een groot tekort aan industriezand bestaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Deventer ingenieursbureau Witteveen+Bos.
lees verder...
 23 mei 2001
Beleid zandwinning gaat op de schop
ARNHEM (ANP) - Gelderland wil de komende jaren heel anders omgaan met de grootschalige winning van bouw- en metselzand. Het huidige beleid is inflexibel en kwetsbaar. Het aanwijzen van enorme zandwinlocaties is uit de tijd en stuit op teveel maatschappelijke bezwaren.
Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag in de beleidsnotitie Industriezandwinning 2001 - 2008. Het Gelders provinciebestuur voelt niets meer voor de enorme, door het rijk voorgeschreven taakstellingen. De felle strijd over de zandwinlocatie bij Maasbommel, die ruim 15 jaar duurde en waarbij de provincie uiteindelijk door de knieen moest, mag zich nooit meer herhalen, vinden GS.
lees verder...
 23 mei 2001
Eindrapportage (water) bodemonderzoek ATF-brand openbaar
Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS) hebben op 22 mei jl. de eindrapportage
"(Water)bodemonderzoek rond het ATF-terrein Drachten" vastgesteld. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Aan de ene kant moest het onderzoek vaststellen of er als gevolg van de brand op 12 mei 2000 sprake was van een toename aan zware metalen in de bodem. Aan de andere kant moest het onderzoek duidelijkheid geven of een mogelijke verhoging van de stoffen in de bodem risico’s voor de volksgezondheid en het milieu met zich meebrengt.
Op basis van de onderzoekconclusies van bureau Tauw zijn GS van mening dat er in het gebied nauwelijks sprake is van bodemverontreiniging en dat daarmee de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu verwaarloosbaar zijn. GS zijn dan ook van mening dat er geen aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld bodemsaneringen, of aanvullende onderzoeken nodig zijn.
lees verder...
 22 mei 2001
Greenpeace blokkeert Chemie Haven van Rotterdam
Greenpeace sluit vandaag een deel van de Rotterdamse haven af. Met een blokkade van de Chemiehaven vestigt de milieuorganisatie aandacht op de noodzaak van sanering van de zwaar vervuilde bodem van deze haven. Met twee
grote boeien wordt de plaats van de gifbelt gemarkeerd. Het gebied wordt verder afgezet met drijvende vaatjes tussen de boeien en de kades. Met borden op de boeien en een spandoek maakt Greenpeace haar eis duidelijk: overheden en de
vervuilers van de haven, AKZO, Shell en Shin Etsu, moeten nu starten met het opruimen van de vervuiling.
lees verder...
 18 mei 2001
Europese certificering voor laboratorium van zuiveringsschap
TIEL - Als een van de eerste laboratoria in Nederland voldoet het laboratorium van het Zuiveringsschap Rivierenland in Tiel aan de nieuwe, strengere Europese kwaliteitsnormen. De Europese richtlijnen waaraan gecertificeerde laboratoria moeten voldoen, gaan volgend jaar in.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink