waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 17 juni 1998
Rijksgeld voor sanering vervuilde waterbodem Goese Vesten
RIJKSGELD VOOR SANERING VERVUILDE WATERBODEM GOESE VESTEN

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft besloten de sanering van de waterbodem van de Westvest te Goes voor een subsidie van ruim 2,5 miljoen gulden voor te dragen bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). In eerdere jaren is de minister niet afgeweken van de voordracht van het IPO.

De gezamenlijke provincies mogen elk jaar saneringsprojecten voor vervuilde waterbodems indienen bij de de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). Hiervoor is jaarlijks 10 miljoen gulden beschikbaar. voor sanering van regionale waterbodems.
lees verder...
 19 mei 1998
Bodemsanering Oranjestraat in Woerden uitgesteld
De provincie Utrecht heeft besloten de voorbereidingen voor de bodemsanering aan de Oranjestraat te Woerden voorlopig stop te zetten. Aanleiding hiervoor is dat het ministerie van VROM de planning van de provincie Utrecht om de sanering voor de zomervakantie uit te voeren niet haalt en daarom vooralsnog geen geld beschikbaar stelt. In afwachting van een definitieve toezegging van het ministerie van VROM wordt voorlopig geen nieuwe planning bekendgemaakt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink