waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 15 mei 2006
Baggervervuiling neemt af in Amsterdam
AMSTERDAM - De jaren van milieubewustzijn betalen zich nu uit. Zo is het slib uit Amsterdamse wateren langzamerhand steeds minder vervuild. Voor havenonderhoud wordt er jaarlijks 200.000 kuub slib opgebaggerd. ‘Dat is weinig voor zo’n groot gebied’, zegt Jan Blom, projectmanager bij de Sector Infrastructuur & Milieu van Haven Amsterdam. ‘Het zal niet veel meer zijn dan wat in Rotterdam per week wordt verwijderd. Daar hebben ze te maken met een getijdegebied.
lees verder...
 28 april 2006
Water kan wel branden
Op vrijdag 28 april stuurt een groep experts uit de waterwereld een brandbrief de wereld in waarin zij oproepen tot een nieuw elan in de hele waterbranche. Zij zijn van mening dat Nederland al meer dan tien jaar kampt met een waslijst aan knelpunten op het gebied van water en dat deze maar niet worden opgelost.
lees verder...
 27 april 2006
Eerste graafwerk Olasfa-terrein
OLST - Op het vervuilde Olasfa-terrein in Olst zijn gisteren de eerste voorzichtige graafwerkzaamheden verricht. Hiermee loopt aannemer Sita vooruit op het daadwerkelijk afgraven en afvoeren van de grond, waarmee in de tweede helft van mei wordt begonnen.
lees verder...
 25 april 2006
Kostenbesparing milieubeleid moet voor de helft uit watersector komen
Afbrokkeling van het draagvlak bij de burgers en het tekort aan geld door de tegenvallende economie, nopen milieustaatssecretaris Pieter van Geel zijn milieubeleid over een andere boeg te gooien. Zakelijk, ondogmatisch en een nuchtere kostenafweging, zijn de nieuwe kernwoorden van Van Geel die hij gebruikte bij de presentatie van de nota Toekomstagenda Milieu op 25 april
lees verder...
 19 april 2006
Rotterdamse bagger steeds schoner
ROTTERDAM - De Rotterdamse baggerspecie is de afgelopen vijf jaar steeds schoner geworden. Ook de waterkwaliteit van de Rijn is verbeterd. Dat liet het Havenbedrijf Rotterdam woensdag weten. Volgens het Havenbedrijf loosden Duitse chemiebedrijven minder schadelijke stoffen in de Rijn, wat in het havengebied van Rotterdam goed te merken is.
lees verder...
 13 april 2006
Bodemonderzoek Slochtereiland
HAARLEM - start Rijkswaterstaat met een radioactiviteitsonderzoek op het Slochtereiland. Dit onderzoek maakt deel uit van het grote onderzoek naar de verontreinigingen op en om het Slochtereiland. Het eiland ligt in het Noordhollandsch Kanaal in de nabijheid van Amsterdam.
lees verder...
 11 april 2006
Hardnekkig conflict over lekkende Zwijndrechtse vijver
Ondanks aanpak van de kleilaag sijpelt nog steeds water in een parkeergarage nabij het Zwijndrechtse nieuwbouwproject Westkeetshaven. Gemeente en ingenieursbureau Tauw hebben een conflict over de vraag wie voor de kosten moet opdraaien.
lees verder...
 8 april 2006
Sloot langs De Kiefte IV vervuild met nikkel
EIBERGEN - De bodem van een sloot rond Heinhuis Recycling, op het bedrijventerrein De Kiefte, is deels vervuild met nikkel. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Gelderse SP-Statenfractie.
lees verder...
 4 april 2006
Boskalis neemt Nederlandse baggeraar over
PAPENDRECHT -  Het baggerconcern Boskalis wil de kleinere branchegenoot D. Blankevoort International Dredging Company uit Bloemendaal overnemen.
lees verder...
 3 april 2006
Grootscheepse baggeroperatie in Leiden
LEIDEN - In mei wordt gestart met het uitbaggeren van de Rijn, de Zijl, de Haarlemmertrekvaart en een flink aantal Leidse grachten en singels. Het is alweer tientallen jaren geleden dat dit gebeurd is. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn vooral noodzakelijk om voldoende waterafvoer te realiseren waardoor de kans op wateroverlast afneemt. De actie is ook bedoeld om de wateren bevaarbaar te houden voor beroeps- en recreatievaart.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink