waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 1 juli 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
ZUTPHEN - Niet al te zwaar vervuild havenslib hergebruiken als versteviging van een havenoever. In Zutphen wordt het idee deze week toegepast. Op bedrijventerrein De Mars aan de haven van Zutphen is deze week een begin gemaakt met het hergebruik van uitgebaggerd havenslib als oeverbeschoeiing in dezelfde haven. ‘Het scheelt afvoer van baggerslib en aanvoer van klei’, zegt projectleider Edgar Westerhof, die spreekt van een Europese primeur.
lees verder...
 28 mei 2008
Bagger uit kanaal straks gebruikt voor aanleg wegen
SLUISKIL - De grote schoonmaak van het Kanaal Gent is in volle gang. Het baggerschip Viking haalt met een kraan dagelijks grote hoeveelheden slib van de bodem en het talud.
lees verder...
 22 mei 2008
Ruimte voor bagger in Vaartplas
FLEVOLAND - Staatsbosbeheer en Zuiderzeeland sluiten een overeenkomst waarbij het waterschap 400.000 kuub bagger uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in de Vaartplas, tussen de Oostvaarsplassen en het toekomstige Oostvaarderswold, kan storten.
lees verder...
 21 mei 2008
Bagger storten voor natuur
GAMEREN - Zand- en grindwinningsbedrijf Dekker van de Kamp begint eind dit jaar met het 'verondiepen' van de grote zandwinningsplas in de Gamerensche Waard. Het is de bedoeling dat de plas, die rond 1970 is gegraven, wordt opgevuld met specie tot een diepte van 2 tot 3 meter.
lees verder...
 30 september 2007
Provincie Fryslân zoekt mogelijkheden voor hergebruik bagger
LEEUWARDEN - De provincie Fryslân start samen met Wetterskip Fryslân en LTO Noord een aantal pilotprojecten om aan te tonen dat baggerspecie veilig kan worden toegepast voor hergebruik. De voorbeeldprojecten richten zich voornamelijk op het toepassen van bagger op landbouwpercelen. Daarmee wordt een oplossing gevonden voor de specie die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden in de provincie Fryslân.
lees verder...
 28 september 2007
Bacteriën worden ingezet om verontreinigd slib te saneren
BORSBEEK - De provincieraad gaf vandaag het startsein voor de sanering van 50.000 mł verontreinigd slib in de Fort III gracht te Borsbeek. 'Omdat het om een grote hoeveelheid slib gaat is de klassieke methode niet betaalbaar, daarom gaan we nu voor het eerst werken met bacteriën' vertelt Jos Geuens, gedeputeerde bevoegd voor waterbeleid.
lees verder...
 10 september 2007
Schone bagger op een oude vuilstortplaats
KLEVERSKERKE - De berg die er lag is een flink stuk hoger geworden. En er zit nogal wat puin in de gestorte grond. Het weidse landschap bij Kleverskerke heeft 'een ontoelaatbare verandering' ondergaan, vindt de Statenfractie van GroenLinks. En dat leidt bij Statenlid Leen Harpe tot de vraag of dat allemaal wel in de haak is. Hij vindt het opmerkelijk dat er nu een bult is ontstaan van meer dan twee meter hoogte. En had dat puin niet eerder weggewerkt kunnen worden, wil hij weten van het dagelijks provinciebestuur.
lees verder...
 6 augustus 2007
Parkeren op ernstig vervuild slib
GIESBEEK - Op het recreatiegebied Rhederlaag in Lathum wordt geschiedenis geschreven. Voor het eerst wordt een parkeerplaats aangelegd met ernstig verontreinigde baggerspecie. Het unieke aan dit project is dat vervuild slib in de klasse vier, de meest vervuilde categorie, wordt verwerkt in de toplaag. Tot nu toe werd dit materiaal alleen gebruikt als ondergrond van wegen omdat niet helemaal zeker was dat door slijtage of erosie er nog vervuilde stoffen vrij zouden kunnen komen.
lees verder...
 25 juni 2007
Slib Boterdiep en Winsumerdiep toegepast bij herstel wierde Valcum
BOTERDIEP/WINSUMERDIEP - Waterschap Noorderzijlvest gaat in 2007 – 2008 het Boterdiep en het Winsumerdiep baggeren, noodzakelijk om de afvoercapaciteit en voldoende vaardiepte te kunnen waarborgen. Bij het baggeren van deze beide watergangen komt ca. 230.000m3 licht verontreinigde baggerspecie vrij. Dit slib zal uiteindelijk worden gebruikt voor herstel van de wierde Valcum.
lees verder...
 3 mei 2007
Baggerspecie langs Twenthekanaal tot bouwstof verwerkt
Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft een aantal baggerspeciedepots langs het Twentekanaal met succes ontmanteld. Bovendien wordt verontreinigde baggerspecie voor een deel tot bouwstof verwerkt en als zandvervanger toegepast in een nieuw wegtracé van de A35/N36.
lees verder...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink