waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 3 juni 2004
Bagger beheersbaar
Met ontzetting las ik het artikel in Cobouw getiteld ‘Combineren van technieken maakt baggeren beheersbaar’, 14 mei 2004 (nummer 92). Om te beginnen over de baggeraars niets dan goeds. Vaklui met kloten! Mij steekt echter iets anders. Begrijp ik nu goed dat voor 20 miljoen euro zowaar 320.000 kuub bagger is verwijderd?
lees verder...
 2 juni 2004
Herstel bermen met licht vervuilde bagger stopgezet
WOERDEN - De gemeente Woerden heeft een proef, waarbij wegbermen worden hersteld met bagger, stopgezet na protesten uit de bevolking . De opdrachtgever hoopt toch duidelijkheid te krijgen over de effectiviteit van de gebruikte innovatieve methode. Slechts 60 meter is voltooid van de 300 meter berm die zou worden aangepakt.
lees verder...
 24 mei 2004
Boerenverzet tegen ophogen van oevers
Leeuwarden – Het ophogen en verbreden van de kaden en oevers in Fryslân stuit vaak op boerenverzet. Volgens Wetterskip Fryslân werken veel boeren moeizaam mee aan de verkoop van grond aan het waterschap. Een deel van de oevers en kaden in de provincie krijgt een natuurbestemming, in het kader van de aanleg van de ecologische verbindingszones. Die moeten het mogelijk maken dat in het wild levende dieren zich ongestoord kunnen verplaatsen.
lees verder...
 4 mei 2004
Uitslag van de prijsvraag voor de reinigende weg
Voor het ontwikkelen van De reinigende weg heeft Rijkswaterstaat gezocht naar innovatieve ideeën. Daarom is in januari 2004 een prijsvraag uitgeschreven. Aan partijen is gevraagd hun innovatieve ideeën voor het ontwikkelen van een reinigende weg in te dienen. Inmiddels is de uitslag van deze prijsvraag bekend geworden.
lees verder...
 15 april 2004
Aanbesteding grootschalige proef verwerking baggerspecie
Acht van de elf geïnteresseerde aanneemcombinaties hebben op 29 maart mogen inschrijven voor de grootschalige praktijkproef voor het verwerken van baggerspecie klasse 3 en 4 tot secundaire bouwstof. De combinaties zijn: BAG, Combinatie A&G Milieutechniek en Boskalis Dolman, Heijmans Infrastructuur, Combinatie Van Oord Kurstjens en De Vries Joure, Combinatie Deme Environmental en De Vries en Van de Wiel Beheer, BSN, Ballast Nedam Infra en Combinatie De Nul en Envisan. Eind deze maand zal Rijkswaterstaat bekend maken welke combinatie de komende vijf jaar 500.000 m3 baggerspecie mag gaan verwerken.
lees verder...
 13 april 2004
Wijziging SVB gepubliceerd
Op woensdag 31 maart 2004 zijn een aantal wijzigingen op de Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie (SVB) in de Staatscourant gepubliceerd. De wijzigingen verruimen de mogelijkheden voor subsidie.
lees verder...
 16 maart 2004
Impuls voor natuur dankzij overtollig bagger
LELYSTAD - De gemeente Lelystad heeft baggergrond gebruikt om een onaantrekkelijke, kale plek in het Overijsselse Hout om te toveren tot een interessant gebied voor planten, dieren en dagjesmensen. Een woordvoerder legt uit dat de gemeente twee vliegen in één klap slaat. Lelystad kampte tot voor kort met een tot de rand gevuld slipdepot. En dat zorgde voor een probleem. Zolang er geen mogelijkheid is om de bagger kwijt te raken, kan het depot niet worden aangevuld. Het kostte de gemeente de nodige hoofdbrekens om een alternatieve bestemming te vinden.
lees verder...
 26 februari 2004
Uitvoering rijpingstest t.b.v. afzetmogelijkheden baggerspecie
Wanneer bij de uitvoering van een baggerwerk van klasse-1 tot en met klasse-3 bagger wordt gekozen voor het gebruik van een doorgangsdepot is het van groot belang om vroegtijdig een inschatting te maken van de afzetmogelijkheden voor de vrijkomende (gerijpte) baggerspecie. Hiermee wordt voorkomen dat na de eindbeoordeling van de gerijpte baggerspecie volgens het Bouwstoffenbesluit (partijkeuring) alsnog een niet toepasbare partij gerijpte baggerspecie (grond) in het depot achterblijft. Deze niet toepasbare partij moet (om het doorgangsdepot weer voor andere partijen vrij te maken) op zo’n moment alsnog elders tegen hoge kosten worden gestort of blijft gewoon liggen.
lees verder...
 21 februari 2004
Slufterzand
De stormen van de afgelopen weken hebben flinke schade veroorzaakt aan de zeewering in de noordwesthoek van de Maasvlakte.
lees verder...
 18 februari 2004
Praktijkproef geotubes binnen Loosdrechtse Plassen
Op dit moment wordt door het adviesbureau Promeco uit Beek en Donk gewerkt aan een praktijkproef op semi-praktijkschaal om de toepasbaarheid van geotubes bij de ontwatering en berging van baggerspecie te bepalen. Aanleiding tot deze praktijkproef is de planvorming tot aanpak van de baggerproblematiek van de Loosdrechtse Plassen. De geotubes zouden binnen de Loosdrechtse Plassen kunnen worden gebruikt voor zowel de ontwatering van baggerspecie (on shore) als voor de gecombineerde berging van baggerspecie met de uitbreiding van rietlanden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink