waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 18 februari 2004
Snelle rijping maakt kwaliteit baggerspecie voorspelbaar
Bij de verwerking van baggerspecie wordt steeds meer nadruk gelegd op de nuttige toepassing als bouwstof. Door eenvoudige en goedkope verwerkingstechnieken als rijping en landfarming kan baggerspecie in een rijpingsdepot worden omgezet in een grondachtig product dat afgezet kan worden als bouwmateriaal. Een eerste inschatting van de bruikbaarheid als bouwmateriaal is mogelijk op basis van het waterbodemonderzoek. Om een definitief inzicht te verkrijgen in de afzetbaarheid van de specie is het noodzakelijk om de kwaliteit na rijping te kunnen voorspellen. Door middel van een door Tauw ontwikkelde rijpingsproef op laboratoriumschaal kunnen chemische en biologische omzettingen, die in de praktijk 1-2 jaar in beslag nemen, in een periode van maximaal 8 weken worden onderzocht.
lees verder...
 16 februari 2004
Kosten van landfarming: berekening met spreadsheetmodel
De politiek geeft aan dat meer baggerspecie moet worden verwerkt, onder andere om stortruimte te besparen. Daarvoor zijn diverse eenvoudige verwerkingstechnieken beschikbaar: rijping, koude immobilisatie en landfarming. De waterbeheerder maakt daaruit een keuze waarbij naast de (vergunnings-) technische en maatschappelijke mogelijkheden de kosten een belangrijke rol spelen. Om een beter inzicht te krijgen in de kosten heeft AKWA/RIZA Grontmij opdracht gegeven een model te ontwikkelen waarmee de kosten van landfarming voor potentiële locaties inzichtelijk worden gemaakt.
lees verder...
 13 januari 2004
Baggerplatform Noord-Holland wil vuile prut onder wegen
HAARLEM-Het Baggerplatform Noord-Holland gaat meedoen aan de landelijke prijsvraag 'De reinigende weg' van Rijkswaterstaat. Wie bedenkt een (milieuveilige) oplossing voor het gebruik van vuile baggerspecie bij de aanleg van wegen?
lees verder...
 9 januari 2004
Rijkswaterstaat schrijft prijsvraag De reinigende weg uit

Rijkswaterstaat schrijft prijsvraag De reinigende weg uitWegen naar de Toekomst, het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, schrijft een prijsvraag uit waarmee marktpartijen worden uitgenodigd ideeën in te zenden voor het ontwikkelen van De reinigende weg: een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval door het zodanig toepassen van verontreinigde baggerspecie dat het materiaal wordt gereinigd. Op 14 januari 2004 is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Van den Burgweg 1 te Delft.

lees verder...
 8 januari 2004
Nieuwe methode maakt drogen baggerslib goedkoper
Door nat slib in een continu proces met hete stalen kogels in vacuüm rond te pompen, ontstaat een constante stroom droge korrels en water. Een revolutionaire methode voor het drogen van baggerslib.
lees verder...
 31 december 2003
Waterschap neemt doodsoorzaak ‘niet serieus‘
APELDOORN - Onwaar en onbevredigend. Dat vinden enkele leden van het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe van de manier waarop het schap klachten over dood vee in Klarenbeek heeft afgehandeld.
lees verder...
 19 november 2003
Verdichten als wetenschap
De Zweedse fabrikant van onder meer verdichtingsmachines Dynapac heeft het hulpmiddel CompBase ontwikkeld, dat het geschikste verdichtingsmaterieel adviseert voor een gegeven werk met gegeven specificaties. Ook voor het kiezen van het juiste type asfaltafwerkmachine, bijbehorende balk en walsen is een systeem ontwikkeld: PaveComp.
lees verder...
 18 november 2003
De schijn van rust in het Ilperveld
landsmeer-Recreanten komen in deze tijd bijna niet meer in het Ilperveld. Maar wie denkt dat er alleen maar rust heerst, zit er naast. Er wordt druk gewerkt in het veld. Er worden dammen aangelegd, petgaten gegraven en ter hoogte van Landsmeer verschijnt een verre van kinderachtig baggerdepot.
lees verder...
 5 november 2003
Vervuilde specie weg uit Rijkelse Bemden
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) laat alle vervuilde baggerspecie in natuurgebied de Rijkelse Bemden in Midden-Limburg weghalen. Uit onderzoek is gebleken dat de specie niet kan blijven liggen. Schultz heeft dit dinsdag laten weten. Er wordt in Limburg al lange tijd gediscussieerd over de specie. Van 1999 tot 2001 is er 180.000 kubieke meter grond in de Rijkelse Bemden gestort. Deze grond was uit de Maas gebaggerd tijdens de Maaswerken. Van een deel van de grond was al in juli besloten dat deze te zwaar vervuild was en weg moest.
lees verder...
 24 oktober 2003
Problemen grondstoffen groeien fors
Momenteel is er geen enkel probleem met de bouwgrondstoffenvoorziening in Nederland, deelde P. Groot van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid opgewekt mee. De reden daarvoor is echter Europees gezien minder leuk en dreigt naar de toekomst toe de Nederlandse problemen te vergroten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink