waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 3 april 2003
Hergebruik beperkt omvang baggerspeciedepot
De oevers en bodems van het benedenrivierengebied en de regionale wateren van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn plaatselijk ernstig verontreinigd. De vervuiling staat een betere benutting van wateren in de weg, zoals vaarwegen, natte natuurontwikkeling of het programma ruimte voor rivieren.
lees verder...
 3 april 2003
Rijkswaterstaat onderzoekt terp als berging baggerspecie.
Rijkswaterstaat gaat negen ideeën uitwerken voor de verwerking van baggerspecie. Het voorstel om terpen op te werpen van baggerspecie springt het meest in het oog. Rijkswaterstaat had een prijsvraag uitgeschreven voor nuttig herbestemmingen van baggerspecie. Er is momenteel een voorraad van ruim 85 miljoen kubieke meter baggerspecie en daar komt mogelijk nog 150 miljoen kuub bij. Voor de technische uitvoering en exploitatie van baggerterpen worden nu suggesties gevraagd.
lees verder...
 18 maart 2003
Gedroogde baggerspecie beproefd ophoogmateriaal
Langs de A50 bij Veghel is, net als bij de A5, baggerslib in een oprit verwerkt. Volgens dr. R. Smits van de Dienst Weg en Waterbouw van Rijkswaterstaat zijn de resultaten van de twee proeven vergelijkbaar.
lees verder...
 3 februari 2003
Grindsector: vertraging Grensmaas
Het storten van vervuild slib in grindgaten en zandafgravingen langs de oevers van de Maas levert slepende juridische procedures op, die voor een jarenlange vertraging van de rivierbeveiliging zorgen. Dat vreest de FODI, de Federatie van Oppervlaktedelfstoffen winnende Industrieën, de overkoepelende organisatie van ontgrinders en baggerbedrijven.
lees verder...
 31 januari 2003
Biobaggerbos in Wieringermeer stuit op protest
WIERINGERMEER-Het biobaggerbos 't Wierholt dat aan de Sluitgatweg nabij het Robbenoordbos in Wieringermeer wordt aangelegd, stuit op felle weerstand. Zowel bij omwonenden als in de plaatselijke politiek heerst flinke onrust over de gang van zaken.
lees verder...
 30 januari 2003
Goes benut baggerslib voor wegfundering
GOES - De gemeente Goes gaat experimenteren met het gebruik van baggerslib als wegfundering. De methode wordt voor het eerst toegepast bij de verlenging van het fietspad langs de Krukweg in het Goese Meer, die in de loop van dit jaar wordt uitgevoerd.
lees verder...
 16 januari 2003
Baggersector vreest voor verwerking
De baggersector vreest dat grootschalige verwerking van specie niet mogelijk is. Reden is dat de heffing op het storten van vervuilde specie afgeschaft dreigt te worden. De belangstelling voor de tijdelijke stimuleringsregeling verwerking baggerspecie is dan ook uitermate gering.
lees verder...
 16 januari 2003
Immobilisatie verontreinigde grond wint terrein
Verontreinigde grond en bagger kunnen worden gereinigd, gestort of bewerkt voor hergebruik. De derde mogelijkheid, immobilisatie van de verontreiniging door een fysisch-chemische bewerking van de grond, wint terrein. Koud mengen met cement en andere bindmiddelen is relatief goedkoop. Het resultaat is een grondstof die voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en dus als bouwmateriaal mag worden toegepast.
lees verder...
 14 januari 2003
Lijnafwatering in nieuwe (gesaneerde) woonwijk Fascinatio
Capelle aan den IJssel gaat in de nieuwbouwwijk Fascinatio het nauwelijks zichtbare type Acodrain " fineline" toepassen. De lijnafwatering krijgt een totale lengte van ongeveer 800 meter, verdeeld over de hoofdstraten van de wijk.
lees verder...
 2 januari 2003
Fabriek voor Kennemer moppen wacht nog op een ondernemer
WIJK AAN ZEE-Wat bedenker Bert Kisjes altijd al dacht, is nu ook proefondervindelijk gebleken: het is technisch mogelijk goede bakstenen te maken van verontreinigd slib uit de Averijhaven dat anders gestort had moeten worden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink