waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 4 december 2002
Videoband Koude immobilisatie in de praktijk
Een filmverslag over de baggerproblematiek, de voorbehandeling van de bagger, het laboratorium-onderzoek, de productie van de bouwstof en de wegaanleg.
lees verder...
 29 november 2002
BOKS versie 4.0 gereed
BOKS staat voor Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem. In BOKS zit een belangrijk deel van het Bouwstoffenbesluit verwerkt. Via het programma kunnen bouwstoffen worden getoetst aan het Bouwstoffenbesluit. Daarnaast bevat het programma veel achtergrondinformatie.
lees verder...
 27 november 2002
Onvoldoende bescherming tegen bouwstoffenvervuiling
DEN HAAG (ANP) - Bodem en grondwater worden niet genoeg beschermd tegen vervuiling door bodemas. De wetten die de toepassing van dat restproduct van vuilverbandingsovens regelen, schieten tekort en de certificering deugt niet altijd. Dat blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie dat staatssecretaris Van Geel (Milieu) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij het onderzoek is gekeken naar de zogenoemde secundaire bouwstoffen bodemas en menggranulaat; een restproduct van metselwerk en beton.
lees verder...
 26 november 2002
Hergebruik vuile grond uiterwaard
WAGENINGEN - Ernstig vervuilde uiterwaardgrond moet volgens voorstel van de provincie door soepelere nieuwe regels gemakkelijker opnieuw te gebruiken zijn. Hoge stortkosten belemmeren nu riviervervuimende werken.
lees verder...
 26 november 2002
Mop snakt naar demonstratieprojecten
Volgens projectleider A. van de Kooij van DHV moet de proef om tienduizend slibstenen in bakkerij Randwijk 1839 te vervaardigen als succesvol worden beschouwd en bestaat alle reden om op de ingeslagen weg verder te gaan.
lees verder...
 19 november 2002
Experiment met slibsteen mislukt
De baksteenindustrie waarschuwt om het goede imago van de baksteen als eerlijk natuurproduct niet te grabbel te gooien door de toepassing van slibsteen.
lees verder...
 28 september 2002
Eerste stenen van vervuild baggerslib
AMERSFOORT - Vervuild baggerslib kan als grondstof voor bakstenen worden gebruikt. Deze week zijn de eerste 10.000 stenen op basis van verontreinigde baggerspecie gebakken, zegt ingenieursbureau DHV.
lees verder...
 27 september 2002
Proef geslaagd met productie bakstenen uit vervuild baggerslib
Proef geslaagd met productie bakstenen uit vervuild baggerslibTegen het opslaan van grote hoeveelheden verontreinigd slib bestaat grote maatschappelijke weerstand. Bovendien kost de opslag veel ruimte. Het vervaardigen van stenen uit dit materiaal levert een nuttig en bruikbaar product op.
Het hele procédé rondom het bakken van de stenen is uitvoerig getest op het vrijkomen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor milieu en volksgezondheid. De proeven met de Kennemer Mop zijn goed uitgepakt.
lees verder...
 27 september 2002
Stenen van vervuild baggerslib
Deze week zijn de eerste 10.000 stenen op basis van verontreinigde baggerspecie gebakken, zo maakte ingenieursbureau DHV vrijdag bekend. De toepassing van baggerspecie in bakstenen kan een oplossing vormen voor het probleem van de opslag van vervuild slib. Nu wordt het nog doelloos opgeslagen in grote depots, zoals bijvoorbeeld in IJmuiden. Volgens berekeningen ligt alleen al op de bodem van Noord-Hollandse wateren 30 miljoen kubieke meter vervuild slib.
lees verder...
 20 september 2002
Metselstenen uit giftig slibafval
RANDWIJK - Hoe ruimen we 60 miljoen kubieke meter giftig slibafval in Nederland op? Door er stenen van te bakken? De eerste proeven bij steenbakkerij Randwijk zien er niet veelbelovend uit.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink