waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 22 augustus 2002
Reportage over koude immobilisatie in NOS journaal
Vanavond is om 18.00 en 22.00 in het NOS Journaal aandacht besteed aan het koude-immobilisatie project in Groningen.Vanavond is om 18.00 en 22.00 in het NOS Journaal aandacht besteed aan het koude-immobilisatie project in Groningen. Zo'n 2000 kuub vuile bagger uit het Balkengat wordt 'geïmmobiliseerd' en als wegfundering toegepast op het bedrijventerrein Eemspoort 2. Onder de fundering komt een leidingenstelsel om te meten of de bouwstof inderdaad voldoet aan de eisen van de Bouwstoffenbesluit.
lees verder...
 20 augustus 2002
Vervuild baggerslib wordt bouwstof - praktijkproef in Groningen
Het slib dat momenteel uit de Groningse stadswateren wordt gebaggerd kan, vermengd met cement en rioolzand, worden gebruikt als fundering onder nieuwe wegen. Voor het eerst in Nederland!
lees verder...
 3 augustus 2002
Stortplaats en zandput doemen weer op
De infrastructuur in Nederland is voor een groot deel aangelegd met grond, puin en slib uit bodemsaneringen. In de afgelopen twintig jaar zijn miljoenen tonnen van dit materiaal verwerkt in snelwegen, bedrijfsterreinen of parkeerplaatsen. Maar de aannemers willen het spul niet meer. De risico's zijn te groot. Gaat Nederland weer storten?
lees verder...
 2 augustus 2002
Grondreinigingsbedrijven in problemen
MOERDIJK - De elf grondreinigingsbedrijven in Nederland zitten in de problemen. Aannemers zien op grote schaal af van het gebruik van gereinigde grond bij bouwprojecten omdat ze het risico te groot vinden dat er toch vervuilende stoffen in de grond zijn achtergebleven.
lees verder...
 31 juli 2002
Vis profiteert van schoonmaak oude gracht
TWELLO - Wie denkt dat het overal droog werken is met de zomerse temperaturen van de laatste dagen heeft het mis. Op landgoed Hunderen, even buiten Twello, baggeren werklieden door diepe modder. Ze ontdoen de gracht rond het zeventiende-eeuwse huis van ruim drieduizend kubieke meter bladmodder. Na de schoonmaakbeurt moet het water weer aantrekkelijk worden voor vissen.
lees verder...
 17 juli 2002
Bouwstoffenbesluit nog te stringent
Ondanks lichte versoepelingen zit het Bouwstoffenbesluit (her)gebruik van bepaalde bouwstoffen nog steeds in de weg. Vooral baggerspecie en zeezand zijn slechts tegen zeer hoge kosten toepasbaar.
lees verder...
 10 juli 2002
Praktijkproef met koude immobilisatie
Van vervuild baggerslib, rioolzand en cement een fundering maken voor de wegenbouw. In Groningen wordt de komende tijd een proef gedaan met koude immobilisatie.
lees verder...
 9 juli 2002
Pronk studeert op stankhinder ECO-compost
ACHTERBERG - Rhenen heeft het bestuur van IW 4-bedrijven, een gemeenschappelijke regeling van Veenendaal, Rhenen en Renswoude, gevraagd het composteren van bermgras en bagger tijdelijk op te schorten.
lees verder...
 6 juni 2002
Bruggenbouwer Hidding verwacht milieuactiviteiten
''Voor ons was dat niet een groot probleem. Wij hebben de val van de brug met de hameitorens in onze werkplaats gerenoveerd en gerestaureerd. Er was meer druk op de ketel bij de aannemers Kloosterziel en Gebroeders Dekker, die de landhoofden moesten renoveren'', zegt directeur ing. A. Hidding van de gelijknamige machinefabriek uit de Zuidoost Drentse industriekern.
lees verder...
 6 juni 2002
Provincie liet boer met de bagger zitten
Wons - De Raad van State heeft de provincie Fryslān gevoelig op de vingers getikt, omdat Gedeputeerde Staten eind vorig jaar hebben geweigerd de Landinrichtingscommissie te verplichten 6000 kuub bagger te verwerken die was gestort op het land van melkveehouder P. Elgersma in Wūnseradiel.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink