waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 31 mei 2002
Noord-Holland: Contracten Amstelslib ondertekend
De ondertekening vond plaats in het Carlton Square Hotel in Haarlem. De andere ondertekenaars waren ir. C. Jelsma, directeur Meergrond; ing. P.A. Koers, directeur Igat bv; en ing. F. Wagenaar, directeur Grondstoffenbank Zuid-Holland. Met dit contract maakt de provincie Noord-Holland de weg vrij om een groot maatschappelijk probleem aan te pakken: de ernstig verontreinigde waterbodem van de Amstel bij Uithoorn.
lees verder...
 23 mei 2002
Vervuilde grond rivieren blijft in uiterwaarden
ARNHEM - De vele tonnen vervuilde rivierklei die de komende jaren door uitdieping van de rivieren vrijkomen, blijven in principe in de uiterwaarden. Rijkswaterstaat wil de grond gaan gebruiken voor dijkverbetering, ophoging van hoogwatervrije terreinen en om zandwinputten langs de rivieroevers te vullen. Dat staat in het voorstel Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR), dat de komende week in Overijssel, Gelderland en Utrecht wordt gepresenteerd.
lees verder...
 21 mei 2002
Geen vervuild slib Brettenzone
AMSTERDAM - Omdat in de ecologische beheerde Brettenzone bij Sloterdijk geen vervuild bagger op de kant te drogen mag worden gelegd, moet naar schatting 1400 kubieke meter smurrie worden afgevoerd naar het baggerdepot in de Amerikahaven.
lees verder...
 13 mei 2002
Werk aan wierde van Englum gaat van start
Saaksum Het duurt nog een paar jaar tot het eindresultaat te zien is. Morgen begint het werk officieel: het in oude staat terugbrengen van de wierde van Englum.
lees verder...
 8 maart 2002
Nieuwe aanpak verwerking van bagger
DEN BOSCH - Waterschap De Maaskant en de gemeente Den Bosch passen een nieuwe techniek toe bij het verwerken van bagger in de stad. Door het inzetten van een mobiele installatie wordt de overlast beperkt.
lees verder...
 10 februari 2002
Storten verontreinigde bagger voortaan belast
Het oppervlaktewater in Nederland is een stuk schoner geworden. Het gaat nu echt lonen om de vuile waterbodems aan te pakken. Eenmaal gesaneerd worden ze niet weer opnieuw verontreinigd, het oppervlaktewater is immers schoner dan voorheen. Een verontreinigd bodemoppervlak blijft op zijn beurt wél steeds het water erboven vervuilen. Vanaf 1 januari kost het storten van de verontreinigde specie ongeveer twintig euro per in-situ kuub (13 euro per ton), tenminste van de specie die meer dan 60 procent zand bevat. Want het is de bedoeling dat die specie voortaan wordt gescheiden in schoon zand en vuil slib. Sommige praktijkmensen zien dat scheiden helemaal nog niet zitten.
lees verder...
 17 januari 2002
Kleiaarde maakt baggerspecie geschikt voor hergebruik
Verdubbeling van de N37 in de provincie Groningen had een grootschalig proefproject kunnen opleveren voor gebruik van met kleiaarde verbeterde baggerspecie. Knelpunten zijn echter het niet synchroon lopen van vraag en aanbod van specie en de regels van het Bouwstoffenbesluit.
lees verder...
 3 januari 2002
Pecos zet strijd tegen baggerkartel voort
Baggerverwerker Pecos zet zijn strijd tegen het misbruik van economische macht door Rijkswaterstaat voort. Tegen een negatieve beslissing van kartelwaakhond NMa maakt het inmiddels failliete bedrijf bezwaar bij diezelfde NMa. Het onderzoek dat heeft geleid tot die uitspraak is zeer matig geweest, vindt directeur A. van den Ende.
lees verder...
 20 december 2001
Zeeuwgrond maakt beton uit bagger
NIEUWDORP - Zeeuwgrond zamelt licht verontreinigde grond en baggerspecie in om daaruit zoveel mogelijk bruikbare stoffen te halen. Het doel is om van elke duizend kilogram zo'n 70 tot 80 procent te hergebruiken. Is de grond of bagger te erg vervuild is, dan maakt Zeeuwgrond er een betonsoort van die onder meer geschikt is als onderlaag voor (asfalt)wegen.
lees verder...
 3 december 2001
Drachtsters pogen plan Drachtstervaart te keren
Het bestemmingsplan Drachtstervaart moet worden herzien, vindt de vereniging Het Drachtster Bos. Volgens de omwonenden van de toekomstige Drachtstervaart rammelt het voorstel aan alle kanten. De vereniging wil gedeputeerde staten hiervan in een hoorzitting overtuigen. Ze hoopt dat provinciebestuur Smallingerland opdraagt de plannen te wijzigen. Het bestemmingsplan Drachtstervaart moet worden herzien, vindt de vereniging Het Drachtster Bos. Volgens de omwonenden van de toekomstige Drachtstervaart rammelt het voorstel aan alle kanten. De vereniging wil gedeputeerde staten hiervan in een hoorzitting overtuigen. Ze hoopt dat provinciebestuur Smallingerland opdraagt de plannen te wijzigen.

Volgens Het Drachtster Bos is het Drachtstervaartplan in werkelijkheid veel minder mooi dan de gemeente de bevolking voorspiegelt. Zo vreest de vereniging de nieuwe technieken om baggerslib van de vuilstort te verwerken. "Niemand durft daarvan de betrouwbaarheid voor vele jaren te garanderen'', ageert ze.


« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink