waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 23 november 2001
NMa wijst klacht van Pecos af
“Niks aan de hand”, luidt samengevat het oordeel van de kartelpolitie over de klacht van het failliete baggerbedrijf Pecos. Zij baseert zich daarbij op een gesprek met ambtenaren van Rijkswaterstaat. Die hebben de NMa duidelijk weten te maken dat er geen sprake is van misbruik van de grote baggerdepots plaatsvindt.
lees verder...
 20 november 2001
Delta verstevigt dam Selenapolder
EMMADORP - Delta Nuts is gisteren begonnen met het verstevigen van de dam onder de waterleidingen die door de Selenapolder lopen. Met materiaal uit het gebied, zand, klei, slib en riet, worden dwarsdammen aangelegd. Die moeten voorkomen dat de hoofddam verder afkalft waarin de twee waterleidingen met een diameter van zestig centimeter zijn verwerkt.
lees verder...
 3 november 2001
Nieuwe aanpak bij vullen ontgrondingskuilen veelbelovend
Door ontgrondingskuilen verliezen buffers bij bruggen hun beschermende functie. Op verzoek van Rijkswaterstaat Directie Zeeland bedacht de Dienst Weg- en Waterbouwkunde een oplossing. Zij lijkt veelbelovend. In het kanaal van Gent naar Terneuzen zijn ontgrondingskuilen bij bruggen in Sluiskil en Sas van Gent aangevuld met zogeheten geobags, gevuld met zand.
Een veelbelovende aanpak, zeker als een volgende keer licht verontreinigde baggerspecie wordt gebruikt in plaats van zand.
lees verder...
 3 november 2001
Overheid betrouwbaar zolang ’t geen geld kost
Als opeenvolgend de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat roepen dat vervuilde baggerspecie zo min mogelijk gestort, dus anderszins verwerkt moet worden, wrijft het bedrijfsleven zich in de handen. Kunnen ze eindelijk eens innovatief bezig zijn en gezien de potentiële hoeveelheid slib er ook nog wat aan verdienen.
lees verder...
 30 oktober 2001
In 2002 subsidie voor verwerking bagger
Als de regeling niet hoeft te worden aangemeld bij de Europese Unie (EU) wegens mogelijke concurrentievervalsing, dan komt staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat begin volgend jaar met een stimuleringsregeling voor de verwerking van baggerspecie tot bouwstof. Is dat wel het geval, dan kan het bedrijfsleven op zijn vroegst pas halverwege 2002 profiteren van de subsidie.
lees verder...
 20 oktober 2001
Rijbanen opgehoogd met mengsel van keileem en kalk
Het kostte NTP-Infra Enschede ongeveer twintig dagen om de ondergrond laag voor laag aan te brengen. Uitvoerder R. Olde Rikkert is tevreden: de kwaliteit voldoet en de methode is aanmerkelijk goedkoper dan de kosten voor de aan- en afvoer van zand. Waarom zou ook baggerspecie niet kunnen worden verwerkt onder (spoor)wegen of industrieterreinen?
lees verder...
 18 oktober 2001
Verwerking bagger op de tocht door problemen bedrijf Pecos
AMERSFOORT/DORDRECHT – Bagger uit de provincie Utrecht verwerken in plaats van te storten bij Amersfoort wordt een stuk moeilijker. Het bedrijf Pecos dat door tegenstanders van de baggerstort als alternatieve oplossing wordt aangeprezen, staat op de rand van een faillissment.
lees verder...
 2 oktober 2001
Limburg: minder zand en grind, meer hergebruik
Limburg hoopt dat er in 2006 in de provincie 20 procent meer gebruik wordt gemaakt van secundaire grondstoffen. In een reactie op het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen van het Rijk vraagt GS het Rijk in dit kader om een betere onderbouwing van de toekomstige behoefte aan grondstoffen en om “beduidend meer aandacht” voor alternatieven. GS hebben een actieprogramma opgesteld. “Het blijft niet bij woorden alleen, maar er komt gerichte actie”, legt een woordvoerder van de provincie uit. “We gaan de hand in eigen boezem steken.”
lees verder...
 26 september 2001
Baggerverwerker Pecos klaagt Verkeer en Waterstaat aan
Al jaren blijft de overheid roepen dat storten van bagger goedkoper is dan verwerken. Dat is de reden dat slechts de goedkoopste reinigingstechnieken ingezet kunnen worden. Baggerverwerker Pecos is echter van mening dat storten helemaal niet goedkoper is, maar dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat op oneigenlijke gronden de tarieven van grootschalige storten kunstmatig laag houdt.
lees verder...
 21 september 2001
De Vries op zoek naar alternatieven zandwinning
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris De Vries (Waterstaat) zoekt naar alternatieve plaatsen voor zandwinning. Er komen drie proeven waarbij zand uit uiterwaarden wordt gehaald. Ook wil zij onderzoeken wat de kansen zijn in het IJsselmeer en de Noordzee, maakte zij vrijdag bekend.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink