waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 3 september 2001
Baggerspecie voor aanleg wegen lijkt kansrijk
DEN HAAG (ANP) - Klei uit baggerspecie is bruikbaar als ondergrond voor wegen. Dat blijkt uit een proef van Rijkswaterstaat. Met zogenoemde gerijpte klei zijn proefvakken op de A5 bij Schiphol en de A50 bij Veghel opgehoogd. Het materiaal bleek prima te verwerken en klonk goed in.
De proef is gedaan omdat de overheid met de baggespecie in de maag zit. Het slib, onder meer afkomstig uit havens, vormt een groot milieuprobleem. Het wordt tot nu vrijwel allemaal opgeslagen in speciale depots, maar daar tegen bestaat veel weerstand. Broodnodige baggerwerkzaamheden worden uitgesteld omdat er te weinig opslagruimte is. Onder druk van de Tweede Kamer besloot staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) baggerspecie te verwerken tot grondstoffen voor de bouw. Rijkswaterstaat zal de komende tijd testen of er milieuvervuiling optreedt en of de wegvakken verzakken. De klei ontstaat door rijping van baggerspecie en vervangt het traditionele ophoogzand.
 31 augustus 2001
Aanleg proefvakken met gerijpte baggerspecie succesvol
Rijkswaterstaat heeft deze zomer met succes twee proefvakken aangelegd met gerijpte klei uit baggerspecie in plaats van het gebruikelijke ophoogzand. Op proefvakken bij de A5 nabij Schiphol en bij de A50 nabij Veghel is 6.000 tot 10.000 kuub gerijpte klei uit baggerspecie toegepast in een wegophoging van ongeveer 4 meter hoog en ongeveer 100 meter lang. Het materiaal bleek goed te verwerken en te verdichten. Aanleiding voor de proefvakken is de noodzaak om meer baggerspecie te verwerken en hergebruiken, wat tevens een besparing op primaire grondstoffen betekent. Rijkswaterstaat zal aan de proefvakken de komende tijd uitgebreide milieuhygiënische en civieltechnische metingen verrichten.
lees verder...
 30 augustus 2001
PvdA voorziet einde ‘slanke’ betonbouw
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer staat allerminst te trappelen om op grote schaal nieuwe locaties aan te wijzen voor de winning van beton- en metselzand. Kamerlid Herrebrugh vindt dat niet de juiste weg om een einde te maken aan het tekort aan grondstoffen voor de productie van beton. Hij voorziet eerder dat Nederland zal moeten afstappen van de traditionele slanke betonbouw.
lees verder...
 23 augustus 2001
Baggerslib uit de Maas: dumpen of reinigen?
MAASTRICHT - Bij de verbreding en verdieping van de Maas komt de komende jaren zo'n twintig miljoen kuub verontreinigd slib vrij. Dat kan worden gereinigd of gedumpt in grindgaten. Een keuze tussen milieu en miljoenen.
lees verder...
 9 augustus 2001
Bakstenen van vervuild slib
Amersfoort - Het vervuilde zoute baggerslib uit de havens van IJmuiden en het
Noordzeekanaal vormt al jaren een probleem. Een plan was om het slib te storten
in een depot nabij Wijk aan Zee, maar dat is afgeblazen na verzet van de
inwoners van het dorp. Bert Kisjes, bestuurslid van de actiegroep "Laat de kust
met rust"' kwam met een innovatieve bestemming: verwerking tot baksteen, door
hem reeds de Kennemer Mop gedoopt. Door van het slib stenen te bakken worden
twee vliegen in één klap geslagen: er is geen depot meer nodig en het slib wordt
hergebruikt.
lees verder...
 3 augustus 2001
Bakstenen uit vervuild bagger
HETEREN/AMERSFOORT – Een goede baksteen bakken uit vuil baggerslib. Dat is het doel van een gezamenlijke proef van het Amersfoortse raadgevend ingenieursbureau DHV en de Ambachtelijke Steenbakkerij Randwijk in Heteren.
lees verder...
 1 augustus 2001
Proef met stenen van vuil bagger
HETEREN - De Ambachtelijke Steenbakkerij Randwijk in Heteren gaat tienduizend stenen bakken van vervuild slib. Naderhand moet onderzoek uitwijzen of de stenen in de praktijk gebruikt kunnen worden.
lees verder...
 29 juli 2001
Eerste versie van de Vraagbaak voor Bagger en Bodem is uit
Tijdens de workshop "de Vraagbaak voor Bagger en Bodem" van 8 mei in Stadskasteel Oudaen in Utrecht, is de eerste versie gepresenteerd van software voor de natte reiniging van grond, zeefzand en baggerspecie. Met de Vraagbaak is het mogelijk een reinigingsvoorspelling te genereren voor een partij verontreinigd materiaal met bijbehorende kosten en hergebruiksmogelijkheden. Het systeem is ontwikkeld door de TU Delft, TNO-MEP, AVR Milieutechniek, i.s.m. SCG en RIZA in het kader van het T-2000 programma van Novem.
lees verder...
 27 juli 2001
Slibverbrander mag van Pronk
DEN HAAG/ROOSENDAAL - SITA ReEnergie in Roosendaal, voorheen Heeren, mag van minister Pronk (PvdA, Milieu) een installatie bouwen voor het verbranden van bedrijfsafval op het eigen bedrijfsterrein. Pronk schuift daarmee de bezwaren terzijde van omwonenden, verenigd in de Werkgroep Vuilverbranding Roosendaal.
lees verder...
 11 juli 2001
Vervuilde baggerspecie grondstof voor bakstenen
WIJK AAN ZEE (ANP) - Verontreinigde baggerspecie uit IJmond krijgt een nieuwe bestemming. In september worden in de ovens van steenfabriek Randwijk in Heteren 10.000 zogenoemde Kennemermoppen gebakken van het slib. De baggerspecie wordt op 17 juli opgebaggerd uit de Tweede Rijksbinnenhaven in Velsen-Noord. Volgens voorzitter B. Kisjes van de Cooperatieve Vereniging voor Slibverwerking (CVS) is het de eerste keer in Nederland dat van verontreinigde baggerspecie stenen worden gebakken. Als de proef slaagt, is het de bedoeling dat dit veel vaker zal gebeuren.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink