waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 1 december 2006
Provincie Friesland treft voorbereiding voor toepassing bagger in landbouw
PROVINCIE FRIESLAND - De provincie Friesland start eind dit jaar een project om vrijgekomen baggerspecie uit baggerwerkzaamheden op grote schaal te gebruiken in de landbouw. Te denken valt aan het ophogen en droogmaken van lage en natte landbouwpercelen, het ophogen van kaden, herstel van terpen of verbeteren van bouwland. Het project wordt uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud en LTO-Noord Projecten en neemt ongeveer een jaar in beslag.
lees verder...
 27 oktober 2006
Baggerpilot beëindigd door tegenvallende resultaten
NIEZIJL - Waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft een experiment met een nieuwe baggertechniek stopgezet. Het gaat om een Europese pilot van het mobiele ontwateringsysteem Baleen dat sinds drie weken bij het uitdiepen van het Niezijlsterdiep en de Hoerediep in Niezijl in gebruik is.
lees verder...
 24 oktober 2006
Baggerexperiment stopgezet in Niezijl
NIEZIJL - Waterschap Noorderzijlvest heeft een experiment met het uitbaggeren van het Niezijlsterdiep en het Hoerediep in Niezijl volgens een nieuwe techniek stopgezet. De techniek had ertoe moeten leiden dat het slib veel sneller ontwatert dan met de traditionele baggermethode.
lees verder...
 29 september 2006
Onderzoek bevestigt veiligheid terp van baggerspecie
DEN HAAG - Is het veilig om te wonen, werken of recreëren op een terp gebouwd van baggerspecie? Wat gebeurt er met de baggerspecie in de terp? Hoe ervaren omwonenden het om naast een dergelijke terp te wonen?
lees verder...
 28 september 2006
Baggerspecie uitgekiend omgetoverd tot bouwstof
DEN HAAG - Rijkswaterstaat heeft een praktijkproef uitgevoerd met het bewerken van baggerspecie, waardoor het geschikt wordt voor toepassing als wegenbouwmateriaal. Monitoring moet nog bevestigen of alles blijft zoals gedacht
lees verder...
 25 augustus 2006
Studenten innovatief met geotubes
Het beste hts-afstudeerproject civiele techniek is dit jaar uitgevoerd bij het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam. Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam combineerden bestaande toepassingen van geotubes tot een innovatief idee.
lees verder...
 23 augustus 2006
Geotubes met slib goedkope bescherming tegen hoogwater
Een waterkering met een kern van met slib gevulde geotubes kan de kust tegen lage kosten beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Volgens het ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam kan daarmee ook de hoeveelheid te storten baggerspecie worden gereduceerd. De twee bedenkers hebben de mogelijkheid op verzoek van het Rotterdamse ingenieursbureau doorgerekend.
lees verder...
 22 juli 2006
Bagger voortaan biologisch schoon
LEEUWARDEN - Bagger wordt in Friesland voortaan vooral biologisch gereinigd. De enorme hoeveelheid vervuild slib die nog op de waterbodems ligt, vraagt om deze alternatieve aanpak. Anders wordt het verwijderen onbetaalbaar. Volgens schattingen gaat het om ongeveer 1,5 miljoen kuub verontreinigd slib.
lees verder...
 21 juli 2006
Mogelijkheden hergebruik verontreinigde bagger Fryslân uitgewerkt
FRYSLAN - Bestuurders van baggerende instanties in Fryslân hebben vorige week ingestemd met een rapport waarin de mogelijkheden voor hergebruik van verontreinigde bagger (klasse 3 en 4) zijn uitgewerkt. De aanpak van bagger in Fryslân is één van de speerpunten van het Frysk Miljeuplan. Hergebruik van bagger staat hierin centraal.
lees verder...
 19 juli 2006
Baggerwerkzaamheden Kampen gereed
KAMPEN - Kampen en IJsselmuiden hebben weer schone watergangen van voldoende diepte en breedte. Het Waterschap Groot Salland heeft onlangs de baggerwerkzaamheden in het stedelijk gebied van de gemeente Kampen afgerond. In totaal is circa 22.000 kuub slib verwijderd. Het hele project heeft zo'n € 750.000,- gekost.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink