waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 5 juli 2001
Hulst zoekt andere slibverwerker
HULST - Het vervuild slib uit de Hulster binnenvest mag niet meer afgevoerd worden naar de stortplaats in Dordrecht. De locatie is afgevallen, omdat de verwerker van de bagger bang is dat hij problemen krijgt met omwonenden vanwege stankoverlast.
lees verder...
 4 juli 2001
Landfarming: van baggerspecie naar bruikbare grond
Bij de Kreekraksluizen in de provincie Zeeland is tien jaar lang onderzoek gedaan naar de biologische reinigingstechniek landfarming. Met die techniek kan van verontreinigde baggerspecie bruikbare grond worden gemaakt.
lees verder...
 3 juli 2001
Dordrecht weert slib uit Hulst (Bodem Binnenvest blijkt explosieven uit Tweede Wereldoorlog te bevatten)
HULST - De afvoer van vervuild slib uit de Hulster Binnenvest levert problemen op. De bagger mag niet meer op de stortplaats in de Derde Merwedehaven in Dordrecht worden gestort vanwege stankklachten van de omwonenden. De gemeente Hulst zoekt momenteel naar een andere verwerker van het slib.
lees verder...
 27 juni 2001
Provincie legt slibverwerker voorlopig stil
ARNHEM (ANP) - Slibverwerker Vartech in Apeldoorn moet voor een half jaar de deuren sluiten. De provincie Gelderland gedoogt niet dat het voor Nederland unieke bedrijf doorwerkt zonder geldige milieuvergunning. Het duurt minstens tot eind december voor de nieuwe vergunning klaar is.
Dat heeft het Gelderse provinciebestuur dinsdag besloten. Gedeputeerde Staten menen dat Vartech het aan zichzelf te wijten heeft dat het bedrijf nu stilgelegd moet worden. De provincie waarschuwde namelijk al in 1999 en in 2000 dat het bedrijf tijdig een nieuwe milieuvergunning moest aanvragen, maar Vartech wachtte daarmee tot dit jaar. Toen bleken essentiele gegevens te ontbreken, zodat het bedrijf nu na 1 juli geen geldige vergunning meer heeft.
lees verder...
 18 juni 2001
Meer bouwzand uit watergebieden
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil het winnen van zand en andere bouwgrondstoffen op land afremmen. Winning uit grote wateren en hergebruik worden gestimuleerd.
lees verder...
 15 juni 2001
Verwerking bagger niet veel duurder dan storten
Grootschalige toepassing van eenvoudige technieken maakt de verwerking van bagger financieel haalbaar. De kosten van verwerking vallen in gunstige omstandigheden niet langer duurder uit dan het storten van baggerspecie, aldus Rob van Zoest, senior adviseur waterbodem van Grontmij, tijdens het jaarcongres van het Nederlands Studie Centrum over verwijdering en verwerking van baggerspecie op 6 juni in Rotterdam.
lees verder...
 30 mei 2001
Slootbagger wordt natuurvriendelijke oever
Langs de Verlengde Breevaart in Reeuwijk is in 1998 een 240 meter lange natuurvriendelijke oever aangelegd. Het bijzondere is dat hiervoor klasse 1- en 2-bagger is gebruikt die is vrijgekomen bij het schonen van sloten in de regio. Deze bagger zit vol zaden en wortels. Hierdoor is het niet nodig geweest om de oever in te zaaien of te beplanten.
Door het gebruik van het schoningsmateriaal is bovendien bespaard op transport-, verwerkings- en composteringskosten van de bagger.
De ontwikkeling van de oever is de afgelopen jaren nauwgezet gevolgd. De resultaten zijn positief. De verwachte sterke verruiging door de extra voedselrijkdom van de vegetatie is uitgebleven en de invloed op de waterkwaliteit is nihil. Vooral de rietoever is een succes en kan een belangrijke schakel gaan vormen in de verbetering van de vitaliteit van de rietkragen in het Reeuwijkse Plassengebied.
Het proefproject wordt met een jaar verlengd. Er zullen nog enkele aanpassingen aan de beschoeiing plaatsvinden, waardoor de oever meer een plas-dras situatie wordt.
(bron: De Water)
 12 april 2001
Modder verdwijnt van groenstrook
ZIERIKZEE - De modderpoelen langs de Grevelingenstraat in Zierikzee hebben hun langste tijd gehad. Gemeentewerken is deze week begonnen met het opknappen van de groenstrook. Groenbedrijf Gebroeders Kooman is door de gemeente ingehuurd om de bagger die er al vanaf november vorig jaar ligt, te egaliseren.
lees verder...
 30 maart 2001
Goed nieuws over vervuilde bodem van de Amstel
Wat te doen met het vervuilde baggerslib in de Amstel. Voor dit probleem heeft de provincie, samen met andere betrokkenen, een misschien wel definitieve oplossing gevonden. Het slib zal met behulp van biologische technieken (landfarming) grotendeels onschadelijk gemaakt kunnen worden en is dan bruikbaar als ophooggrond in de wegenbouw.

Enkele jaren geleden bleek dat de bodem van de Amstel, ter hoogte van het chemisch bedrijf Cindu in Uithoorn, ernstig was vervuild. Na eerdere saneringsplannen heeft de provincie nu het voortouw genomen voor een geheel nieuwe aanpak. De aard van de verontreiniging bleek n.l. geschikt voor een vorm van biologische reiniging waarbij planten en wilgenstruiken de vervuiling opnemen.

Bij het gespecialiseerde bedrijf Meergrond in gaat binnenkort, in opdracht van de provincie, een proef met 800 m3 van de bewuste baggerspecie van start. Knelpunten zijn de concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en de uitloging van sulfaten en zware metalen. Het bedrijf zet voor dit project acht proefvakken uit om de beste techniek te kunnen selecteren. De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de jaren 2002 en 2003. De verwachtingen zijn hooggespannen.
 27 maart 2001
Onderzoek naar bakstenen uit zout baggerslib
Een grootschalige proefproductie bij de ambachtelijke Steenbakkerij Randwijk en nader onderzoek naar de milieueffecten moeten uitwijzen of het zoute slib uit de vaargeul van de IJmonding straks werkelijk als grondstof voor bakstenen kan dienen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink