waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 5 juli 2006
Voor het eerst baggeropslag in geotube® in Noord-Nederland:
In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest is gestart met het baggeren van het Hunsingokanaal. Het gaat daarbij om het gedeelte van Zoutkamp tot Leens. Bij de opslag van een deel van de bagger zal voor het eerst in Noord-Nederland gebruik worden gemaakt van geotube®,  een nieuwe methode ontwikkeld voor grootschalige ontwatering van baggerspecie op een kleine ruimte. De uitvoering van de baggerwerken is in handen van Vis Baggerwerken Ouderkerk a.d IJssel B.V.
lees verder...
 24 april 2006
Schone bouwsteen van vervuild slib
ARNHEM -  Na jaren van uitproberen, is hij er: de Ecostone. Een bouwsteen van verontreinigd baggerslib. Het patent op het procédé is toegezegd en wordt binnenkort verwacht. Zelfs het meest vervuilde slib leverde bij proeven een schoon eindproduct op.
lees verder...
 13 januari 2006
Verwerking van bagger met geotube in Gouda
GOUDA - Geen vrachtwagens meer door de wijk, sneller bruikbare grond en minder kosten. Dat zijn de grootste voordelen van het gebruik van geotubes.
lees verder...
 22 december 2005
Plan schoon zand naar A2 loopt spaak
Scheiden van baggerspecie in zand en slib door middel van hydrocyclonage is doorgaans afdoende om verontreinigingen te isoleren. Helaas niet bij de specie uit de zandvang ‘De Klotputten’ in het riviertje de Dommel in het beheergebied van Waterschap De Dommel.
lees verder...
 14 december 2005
Wegberm gaat baggerslib reinigen
DEVENTER - De wegberm als ‘spoelbak’ voor verontreinigd slib. Dat idee van het Deventer ingenieursbureau Tauw wordt binnenkort in de praktijk toegepast. Een praktische en simpele oplossing voor een gigantisch probleem, waarbij vervuiling op een milieuvriendelijke manier te lijf wordt gegaan.
lees verder...
 22 november 2005
Kyotoweg houdt koolstof vast en spaart milieu
De door GeoDelft ontwikkelde Kyotoweg is relatief goedkoop en vraagt weinig onderhoud. De weg heeft een fundering van gemodificeerde bagger en houten heipalen.
lees verder...
 16 november 2005
Certificering zorgt voor goed beheer grondstromen
Bij de realisatie van het baggerspeciedepot Hollandsch Diep komt naar verwachting circa 1,6 miljoen m3 saneringsbaggerspecie vrij en 7,4 miljoen m3 vermoedelijk herbruikbare grond.
lees verder...
 22 oktober 2005
Reinigen slib mag bij Zelzate
TERNEUZEN – Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een milieuvergunning verleend voor de vestiging van een slibverwerkend bedrijf op de westelijke oever van het Kanaal Gent-Terneuzen bij Zelzate.
lees verder...
 6 oktober 2005
Goudse proef met bagger mislukt
GOUDA - De gemeente Gouda gaat twee proefvelden voor baggermethoden opruimen. De nieuwe baggermethode, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde geotubes, voldoet niet: de bagger blijft te veel vervuild. Dat maakte de gemeente woensdag bekend.
lees verder...
 20 september 2005
Verwerking van baggerspecie: een gemiste kans?
Voor velen speelt baggeren en de bestemming ervan zich af in de kantlijn van wat je in brede zin de ruimtelijke inrichting van Nederland zou kunnen noemen. Anderzijds gaat het om een wezenlijk maatschappelijk probleem waar veel geld, economische belangen en veiligheidsaspecten mee gemoeid zijn.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink