waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 21 maart 2005
Twekkelo bezorgd over uitbreiding Twence met spoor
TWEKKELO - De plannen voor de Boeldershoek baren de bevolking van Twekkelo zorgen. Exploitant Twence denkt aan een aansluiting op het spoor via de AKZO-lijn. Kritiek heeft ze ook op de lage emissienormen voor de nieuwe biomassa-elektriciteitscentrale die Twence wil bouwen.
lees verder...
 16 maart 2005
Geluidsschermen van baggerslib
DOESBURG - De mogelijkheid dat er langs de provincialeweg N317 een geluidsscherm gemaakt van baggerslib komt, wordt steeds groter. Vanavond praat de raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) over de verdere uitwerking van dit plan.
lees verder...
 14 maart 2005
Innovatieve slibverwerker vestigt zich in Delfzijl
DELFZIJL - De innovatieve slibverwerker Water & Soil B.V. vestigt zich op het MERA Park in Delfzijl. Het nieuwe bedrijf heeft hierover overeenstemming bereikt met Groningen Seaports.
lees verder...
 11 maart 2005
Slibverwerker Water & Soil naar Delfzijl
DELFZIJL - De slibverwerker Water & Soil vestigt zich op het industrieterrein voor duurzame bedrijvigheid in Delfzijl. Het nieuwe bedrijf heeft hierover overeenstemming bereikt metGroningen Seaports. In eerste instantie levert het vier of vijf arbeidsplaatsen op, binnen een paar jaar zal het bedrijf groeien tot vijftien arbeidsplaatsen.
lees verder...
 17 februari 2005
Eilandjes om Slotermeer op te frissen
BALK - De aanleg van twee eilanden maakt van het Slotermeer een aantrekkelijker vaargebied waar het voor langere tijd goed toeven is. Ook een directe vaargeul tussen Sloten en Balk houdt de watersporter langer in de buurt. Op zijn best brengen bootjesmensen straks zelfs een bezoekje aan Balk.
lees verder...
 17 februari 2005
Nieuw wierdendorp van baggerspecie in omgeving Winsum
WINSUM - In de buurt van Winsum verrijst binnenkort waarschijnlijk een compleet nieuw wierdendorp. Dat zal gebouwd worden naar historisch model en moet Valcum gaan heten, naar één van de eerste dorpjes die ooit in deze omgeving ontstonden.
lees verder...
 28 januari 2005
Winnaars prijsvraag baggerterpen krijgen geld voor uitwerking kijkmodel
Vorig jaar oktober had WaterInnovatiebron, een programma van Rijkswaterstaat, een prijsvraag uitgeschreven voor vernieuwende ontwerpen van bewoonbare terpen van vervuilde baggerspecie. Rijkswaterstaat ontving 38 inzendingen. Drie daarvan zijn door een jury tot winnende ontwerp gekozen.
lees verder...
 25 januari 2005
Uitslag IdeeŽncompetitie Wonen op een PIMBY-terp van Bagger bekend!
De in oktober 2004 gestarte ideeëncompetitie voor het ontwikkelen van ideeën voor het bouwen van bewoonbare terpen van bagger is afgerond. Deze terpen zouden als mogelijke deeloplossing kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een nieuwe bestemming voor verontreinigde bagger bieden.
lees verder...
 15 januari 2005
Nieuw terpdorp niet in Friesland
LEEUWARDEN - Friesland hoeft voorlopig niet op een nieuw terpdorp te rekenen. Bij een prijsvraag die het ministerie van verkeer en waterstaat hield, is het oog gevallen op drie projecten elders in het land.
lees verder...
 22 december 2004
Plan van aanpak naast prijs maatgevend bij opdracht
Directeur P. Lok van Jos Scholman BV heeft het milieubaggerwerk in Den Bosch na een openbare aanbesteding door de gemeente gegund gekregen. Het aannemingsbedrijf opereert landelijk op gebied van de grond-, weg- en waterbouw-, cultuur en civieltechnische werken. Met 150 man vast personeel (en bij piekwerk 50 ingehuurde krachten erbij), wordt een omzet behaald van 30 miljoen euro.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink