waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 9 december 2004
Slootbodem schonen met de baggerworst
DEN BOSCH - Een bijzondere baggermethode wordt toegepast in een sloot tussen de Hoeflaan en de Vlijmenseweg in Den Bosch. Leve de baggerworst. Wie over de Vlijmenseweg vanuit de richting Koning Willem I-college richting kruising met de Helftheuvelweg rijdt, zal even denken dat rechts van de weg een of ander plantsoen aangelegd wordt.
lees verder...
 16 november 2004
Graven, graven en nog eens graven
Het slibdepot De Mheene bij Stokkum aan de oever van het Twentekanaal wordt door Rijkswaterstaat teruggegeven aan de natuur. Maar voor het zover is moet er ruim 100.000 kuub zand versleept, bewerkt en afgevoerd worden. Dat betekent graven, graven en nog eens graven.
lees verder...
 11 november 2004
Bos op vuile bagger
Nederland moet de komende zes jaar 50 miljoen kubieke meter vervuild slib wegwerken. Meestal wordt dat gedaan door de bagger onder water op te slaan. Een gemiste kans, zegt promovendus drs Joop Harmsen. Hij pleit er voor om de bagger langzaam te reinigen door er bos of niet-eetbare gewassen op te laten groeien
lees verder...
 22 oktober 2004
BacteriŽn benutten om met bagger te bouwen
DEN HAAG - Een nieuw idee voor bagger-verwerking houdt in dat ongerijpte baggerspecie bewerkt wordt met grondeigen bacteriën, teneinde het slib steviger te maken. Met behulp van recent ontwikkelde kennis op het gebied van de biotechnologie verwachten onderzoekers in-situ een milieuhygiënisch veilige bouwstof te kunnen maken van baggerspecie.
lees verder...
 22 oktober 2004
Niemand gebaat bij Kamerikse baggerblues
KAMERIK/WOERDEN - Nu de baggerproef in Kamerik van de baan is, wijzen alle partijen beschuldigend naar elkaar. Met moddergooien krijg je Kamerikse wetering echter niet leeg. Wie er ook gelijk mag hebben, duidelijk is dat de kwestie vooral verliezers heeft gebracht.
lees verder...
 22 oktober 2004
Winnaars prijsvraag: rijstveld en matras voor verwerking baggerspecie
Begin dit jaar heeft Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgeschreven voor nieuwe technieken waarmeeverontreinigde baggerspecie langs of onder een weg kan worden schoongemaakt. Het eindproduct moet schoon, stabiel en grondachtig zijn zodat het voor diverse civieltechnische toepassingen geschikt kan worden gemaakt. De prijsvraag leverde 20 inzendingen op en 14 oktober zijn de twee winnaars bekendgemaakt.
lees verder...
 13 oktober 2004
Bouwen op terpen van bagger
UTRECHT - Tien miljoen kubieke meter bagger slaat jaarlijks neer in de Nederlandse grachten, sloten en uiterwaarden. Gratis aangevoerd uit het buitenland, via de rivieren. Er zit niets anders op dan baggeren, omwille van waterafvoer en scheepvaart.
lees verder...
 13 oktober 2004
Dusaltec bouwt kunstgrindfabriek in Moerdijk
UTRECHT - Dusaltec in Utrecht gaat bij Moerdijk een kunstgrind-fabriek bouwen die jaarlijks één miljoen kuub vervuilde baggerspecie kan omzetten in 250.000 kuub schoon kunstgrind. Hiervoor wordt de bagger gebakken in een hetelucht oven.
lees verder...
 13 oktober 2004
WaterInnovatieprogramma Rijkswaterstaat start IdeeŽncompetitie
Het WaterINNovatieprogramma van Rijkswaterstaat (WINN) daagt ontwerpers, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, uitvinders en alle anderen die mee willen denken uit ideeën te ontwikkelen voor het bouwen van bewoonbare terpen van bagger in Nederland. Deze terpen zouden als mogelijke deeloplossing kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een nieuwe bestemming voor verontreinigde bagger bieden.
lees verder...
 6 oktober 2004
Koolzaad reinigt licht vervuilde bagger
ďHet reinigen van baggerslib met wilgen heeft een nadeel: we moeten geld meenemen om het te laten verwijderen. Daarom onderzoeken we nu gewassen zoals koolzaad om licht vervuilde bagger weer schoon te krijgen. Voor koolzaad, dat tot biodiesel kan worden verwerkt, krijgen we namelijk wel geld.Ē Zo vertelt ir. Kees van ít Klooster aan P+. Hij is projectcoördinator van ecotechnisch onderzoekcentrum Oostwaardhoeve in Slootdorp.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink