waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 24 september 2004
Brabant ziet kansen in de verwerking van baggerspecie op RWZI's
De provincie Noord-Brabant heeft de Brabantse waterschappen in een brief geadviseerd eens te kijken naar de mogelijkheid om baggerspecie te verwerken op de eigen rwzi's. Op dit moment is er voor circa 45%, 200.000 kuub, van de baggerspecie geen verwerkingscapaciteit. Deze hoeveelheid komt jaarlijks vrij bij baggerwerkzaamheden in Noord-Brabant. 
lees verder...
 16 september 2004
'Mensen moeten juist blij zijn met hergebruik baggerslib'
BUGGENUM/STEIN - Een dochter van BAG bv in Stein gaat in Buggenum en later in Maasbracht een proef doen met de verwerking en hergebruik van verontreinigd baggerslib in opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Het voornemen heeft tot bezorgdheid geleid in Haelen. Directeur Hans Breukelman van BAG bv en dochter Maasgrond bv in Stein begrijpt niet waarom de gemeente Haelen en milieugroeperingen in die plaats zich zorgen maken over de opslag, bewerking en verwerking van verontreinigd slib op het terrein van Essent Milieu in Buggenum.
lees verder...
 4 september 2004
Brabant wil meer baggerspecie verwerken
Den Bosch - Noord-Brabant wil meer baggerspecie gaan verwerken. Die specie komt vrij bij het uitbaggeren van rivierbodems en sloten. Het meestal vervuilde materiaal is na een schoonmaakbeurt onder meer geschikt als ondergrond bij de aanleg van wegen. Omdat de capaciteit van de bestaande verwerkingsinstallaties echter onvoldoende is, blijft jaarlijks ongeveer 200.000 kubieke meter ongebruikt liggen.
lees verder...
 27 augustus 2004
’Wetering na proef naar oude breedte’
KAMERIK - Zodra de omstreden baggerproef in de Kamerikse wetering is afgerond, moeten de oevers in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Onder deze voorwaarde lijkt de Stichting Hugo Kotestein in te stemmen met het besluit het experiment toch af te maken. Bestuurslid H. Kuiper uit Kamerik zegt er wel bij dat het om een persoonlijke opvatting gaat.
lees verder...
 14 augustus 2004
Saneren met ter plekke gerijpt baggerspecie
De slib- en grondbank gelegen nabij de Maeslantkering in de Buiten Nieuwlandse Polder West in Hoek van Holland, is een oase van rust. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en de Hoek van Holland-express trekken er vrijwel geruisloos voorbij.
lees verder...
 14 augustus 2004
Saneren met ter plekke gerijpt baggerspecie
De slib- en grondbank gelegen nabij de Maeslantkering in de Buiten Nieuwlandse Polder West in Hoek van Holland, is een oase van rust. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en de Hoek van Holland-express trekken er vrijwel geruisloos voorbij.
lees verder...
 20 juli 2004
Goes krijgt fietspad van baggerspecie
Verontreinigd baggerslib is één van de ingrediënten in de fundering van de 300 meter fietspad die deze week in de gemeente Goes wordt aangelegd. Door menging van baggerslib met zand, cement en speciale (bindings)stoffen ontstaat een immobilisaat waarmee Zeeuwgrond grote plannen heeft.
lees verder...
 19 juli 2004
Baggerspecie onder de weg
APELDOORN - Baggerspecie moet in de toekomst misschien niet gestort worden in grote opslagdepots, maar gebruikt worden als onderlaag voor wegen. De provincie Gelderland is begonnen met een onderzoek naar grootschalige verwerking van baggerslib. Binnen twee jaar moet duidelijk zijn hoe groot de mogelijkheden zijn
lees verder...
 15 juli 2004
Slib als onderlaag Gelderse wegen
ARNHEM - Baggerspecie moet als het even kan niet gestort worden in grote opslagdepots, maar gebruikt worden als onderlaag voor wegen. De provincie Gelderland is begonnen met een onderzoek naar grootschalige verwerking van baggerslib.
lees verder...
 12 juli 2004
Kanttekeningen bij proef grootschalige verwerking
Op waterbodem.nl is een bericht verschenen (d.d. 29 juni 2004) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, over de gunning (door Rijkswaterstaat) van de grootschalige proef verwerking baggerspecie aan twee bedrijven.
Het gaat om het proefproject dat in 1999 is geïnitieerd door de Tweede Kamer en dat als doel had een kans te creëren voor nieuwe verwerkingstechnieken voor klasse 4-specie, zoals thermische immobilisatie. Bovendien zou de nieuwe techniek betaalbaar moeten zijn. Vooral bij dat laatste zijn enkele vraagtekens te plaatsen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink