waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie verwerking
 8 juli 2004
Ecoversal-mat dekt stortplaats snel af
Tegen de achtergrond van s-lands grootste stortplaats de slufter werd gistermiddag op het terrein van Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte VBM het nieuwe product Esha Ecoversal geïntroduceerd, een speciaal voor afdekking van bodemverontreinigingen ontwikkelde bitumenmat. Bijzonder daaraan is de hoge snelheid van aanbrengen: direct vanaf de vrachtauto ligt hij binnen enkele minuten op zijn plek.
lees verder...
 1 juli 2004
Bouw installatie thermische immobilisatie van start
Het Utrechtse bedrijf Dusaltec gaat een installatie bouwen om per jaar 1 miljoen m3  baggerspecie thermisch te immobiliseren tot toepasbaar kunstgrind. Begin 2005 wordt met de bouw begonnen. Met het Dusagrind-proces kan grind worden gemaakt dat vergelijkbaar is met natuurgrind. Hierdoor kan op de behoeften van de markt worden ingespeeld.
lees verder...
 29 juni 2004
Berging baggerspecie scoort goed op milieueffecten
Het bergen van baggerspecie in zandwinputten of andere depots scoort op milieueffecten beter dan moderne verwerkingstechnieken zoals thermische immobilisatie en is vergelijkbaar met koude immobilisatie. Dit is te lezen in een onlangs verschenen levenscyclusanalyse (LCA) van INTRON, onafhankelijk instituut voor kwaliteit in de bouwsector.
lees verder...
 29 juni 2004
Rijkswaterstaat gunt Nederlands en Belgisch bedrijf proef baggerspecie
Jaren is erover gesproken, onder druk van de Tweede Kamer en nu is het er eindelijk van gekomen: Het Belgische bedrijf Jan de Nul en het Nederlandse BAG gaan een twee grote partijen klasse 3/4 baggerspecie omzetten in 330.000 m3 nieuwe bouwstof. De inzet van het project is dat de grootschalige verwerking van de specie Rijkswaterstaat niet meer gaat kosten dan wanneer de specie in zijn geheel naar een slibdepot zou zijn afgevoerd.
lees verder...
 23 juni 2004
Edelchemie had plan In de Roes
OHE EN LAAK - Recyclingbedrijf Edelchemie uit Panheel heeft in 2001 zijn diensten aan de provincie aangeboden om het ernstig vervuilde voormalige grindgat In de Roes in Ohé en Laak te saneren.  Directeur L. Nevels van Edelchemie dacht en denkt nog steeds door gebruikmaking van de zogenoemde nuloptietechnologie het milieuprobleem te kunnen oplossen.
lees verder...
 21 juni 2004
Hoogheemraadschap maakt kade uit eigen bagger
HOORN - In het Westfriese Oostwoud laat het hoogheemraadschap op dit moment langs het Veldhuis een kade vervaardigen uit ingedroogde bagger. Met het vervaardigen van de 260 meter lange kade worden de achterliggende landerijen goed beschermd tegen overstromingen. Tevens is er meer waterberging doordat de kade twee meter van de oude insteek wordt aangelegd. De kade wordt 1 meter hoog aangelegd waar na inklinking een hoogte van 0,7 meter overblijft.
lees verder...
 16 juni 2004
Slib uit Deventer havens in Limburgse dakpannen
DEVENTER - Na weken van voorbereidingen is maandag het baggeren van de Deventer havens daadwerkelijk begonnen. De verontreinigde sliblaag wordt afgevoerd naar Limburg. Een ingrijpende sanering moet de bodemkwaliteit in de havens aanzienlijk verbeteren en moet het gebied weer goed toegankelijk maken voor de beroepsvaart. De havens zijn momenteel te ondiep. De komende maanden worden de havens gebaggerd. In de havens ligt een ongeveer 1,25 meter dikke sliblaag.
lees verder...
 15 juni 2004
Toekomst voor stiefkindje van bodemsanering
Het was even slikken voor de Nederlandse immobilisatiebedrijven begin vorig jaar. Terwijl de Tweede Kamer aandrong op het gelijkstellen van immobiliseren en reinigen van grond, legde staatssecretaris van Geel de motie naast zich neer en liet de regeling in het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) voor wat zij was. Dat betekent dat ernstig vervuilde grond in principe moet worden gereinigd voordat hij elders toepassing kan vinden.
lees verder...
 7 juni 2004
Krik land op met slib
ROTTERDAM - Nederland moet worden opgekrikt met bagger uit onze waterwegen. Door het slib onder de metersdikke veenlaag te spuiten, kunnen grootschalige verzakkingen in bepaalde delen van ons land voortaan worden gestopt.
lees verder...
 4 juni 2004
Aanbesteding verwerking bagger in Haarlem valt gunstig uit
Deze zomer starten de gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland met het baggeren van de Haarlemse wateren. In dat kader is in april de verwerking van de vrijkomende bagger aanbesteed. Het bedrag waarvoor de verwerking uiteindelijk is gegund, blijkt aanzienlijk lager te liggen dan het oorspronkelijk hiervoor geraamde bedrag. Het Haarlemse college van B en W heeft besloten deze financiële meevaller in te zetten voor het baggeren van extra watergangen. Hierdoor kan het achterstallig onderhoud in het baggeren sneller ingelopen worden dan in de eerste instantie verwacht.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink