waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 7 juli 2010
Sanering bodem Ketelmeer-West
SWIFTERBANT - Rijkswaterstaat is begonnen met de laatste fase van de bodemsanering Ketelmeer. Na het oostelijk deel, de vaargeul Hanzerak-west en de jachthavens Ketel- en Schokkerhaven is nu het oostelijk deel van het Ketelmeer aan de beurt. De waterbodem van het Ketelmeer is tussen 1950 en 1980 vervuild door jarenlange neerslag van slibdeeltjes met verontreinigingen uit het stroomgebied van Rijn en IJssel.
lees verder...
 3 maart 2009
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Er is een begin gemaakt met de baggerwerkzaamheden van de grachten in de gemeente Zwartewaterland.
lees verder...
 24 februari 2009
Waterschap pakt Nunbeek aan
VIERHOUTEN - Waterschap Veluwe is gisteren begonnen met het herstellen van de Nunbeek bij Vierhouten.
lees verder...
 1 december 2008
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
De grachten van Groningen zijn weer schoon en veilig. Van oktober 2001 tot december 2007is een enorme hoeveelheid sterk vervuild slib, asbest en grof vuil uit de stadswateren verwijderd.  6000 ton grof vuil als fietsen, winkelwagentjes, tapijt en koelkasten, 500.000 m3 verontreinigd slib en enige explosieven zijn uit het water gehaald. Ook zijn honderden woonschepen verplaatst. De hoeveelheden vuil en bagger bleken meer dan gedacht, het opruimen heeft ruim € 25 miljoen euro gekost. Dit geld is op tafel gelegd door de beide waterschappen, gemeente en provincie Groningen en bovendien is een flinke subsidie bij de minister van VROM in de wacht gesleept.

Door het baggeren is het water schoon en voldoende diep. Alle schepen – ook die van Sinterklaas – kunnen weer moeiteloos door de grachten de stad in en uit varen. Het project 'Waterbodemsanering Stadswateren Groningen' is één van de eerste grote regionale stedelijke baggerwerken en wordt officieel afgerond op 3 december.
lees verder...
 26 juni 2008
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon
SNEEK - Wetterskip Fryslân haalde het afgelopen jaar ruim 100.000 m3 vervuilde bagger uit de Sneker grachten en vaarten. Denk maar aan zevenduizend volle vrachtwagens. De waterbodem was erg vervuild met zware metalen en oliën. De bodem is nu weer schoon. Dit werd vrijdag 20 juni 2008 gevierd in Sneek.
lees verder...
 26 juni 2008
Provincie Fryslân baggert deel Prinses Margriet kanaal
LEEUWARDEN - De provincie Fryslân heeft het Prinses Margriet kanaal tussen Warten en het Pikmeer uitgebaggerd tot een diepte van 4,90 meter. In totaal is er 140.000 m 3 verdiepingsgrond, waarvan een klein deel baggerslib, vrijgekomen.
lees verder...
 2 juni 2008
Slotakkoord baggerwerkzaamheden in Twente
ENSCHEDE – Het waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel gaan de laatste waterbodems van Twente schoon maken. Bestuurslid Holterman van het waterschap en gedeputeerde Rietkerk van Overijssel hebben hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.
lees verder...
 29 mei 2008
Groot baggerprogramma in Twente afgerond
TWENTE - In het kader van het subsidieprogramma Subbied zijn de waterbodems in het stedelijk gebied in Twente gebaggerd. Op vrijdag 30 mei 2008 staan we samen met genodigden stil bij de afronding van het Subbied Baggerprogramma.
lees verder...
 26 mei 2008
Waterschap gaat Roer in Roermond baggeren
Waterschap Roer en Overmaas is de komende weken -in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond- bezig met de baggerwerkzaamheden in de Roer in Roermond. Ter hoogte van de Roerkade baggert het waterschap 450 meter van deze rivier.
Dit is noodzakelijk in verband met het goed kunnen onderhouden van de nieuw aangelegde automatische sluisdeuren en om de scheepvaart mogelijk te maken/te houden.
lees verder...
 23 mei 2008
Baggerplan Loosdrecht is niet goed onderzocht
LOOSDRECHT - De voors en tegens van het uitbaggeren van de Loosdrechtse Plassen zijn onvoldoende onderzocht. Nadere studie is nodig om een verantwoorde beslissing te nemen. Dit is de conclusie van de MER-commissie
lees verder...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink