waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 30 maart 2006
Eerste fase verwijderen verontreinigde bagger afgerond
DOKKUM - Het weghalen van circa 9.000 m3 verontreinigde bagger uit de Dokkumer Ee tussen Leeuwarden en Dokkum is afgerond. De bagger is per schip naar het provinciale baggerslibdepot Meersloot te Warten afgevoerd.
lees verder...
 28 maart 2006
Eerst de schuifboot, straks de cutterzuiger
GROENLO -Een schuifboot is gisteren begonnen met het schoonmaken van de Groenlose gracht. Eerst wordt de meest vervuilde bagger uit de gracht gehaald en direct afgevoerd. De minder vervuilde grond volgt later, via een persleiding.
lees verder...
 18 maart 2006
Heerenveen wenst extra baggerwerk
HEERENVEEN - Met een antieke baggerbeugel is zaterdagmorgen het eerste vervuilde slib van de bodem van de Schoterlandse Compagnonsvaart geschraapt. Wethouder Lykele Buwalda en waterschapsbestuurder Aaltje Rispens gaven hiermee het officiële startsein van de baggerwerkzaamheden in de oude Heerenveense grachten.
lees verder...
 17 maart 2006
Brabantse Delta maakt sloten schoon
BREDA Waterschap Brabantse Delta is nog tot april bezig met het schoonmaken van de Moerenloop en de Compeereloop in de Haagse Beemden.
lees verder...
 9 maart 2006
Baggeren poldersloten Bergen op Zoom-Fijnaart-Heijningen
Waterschap Brabantse Delta graaft eind deze zomer het teveel aan zand en slib in de poldersloten rondom Klundert, Fijnaart, Heijningen en ten zuiden van Bergen op Zoom weg. Hiermee voorkomt het waterschap tijdens hevige regenbuien waterschade op omliggende landbouwgebieden.
lees verder...
 6 maart 2006
Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebaggerd
WIJK BIJ DUURSTEDE -  Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met baggeren op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede. Door al het zand en slib is het kanaal niet diep genoeg meer. Dat leidt tot hinder voor de scheepvaart.
lees verder...
 16 februari 2006
Baggerprojecten in Hellendoorn van start
HELLENDOORN - Al jaren staat het baggeren van waterbodems binnen de bebouwde kom op een laag pitje. Mede dankzij subsidie van het ministerie van VROM staat het nu weer hoog op de agenda's van gemeenten en waterschap. Veertien Twentse gemeenten werken samen met waterschap Regge en Dinkel aan een omvangrijk baggerprogramma.
lees verder...
 14 februari 2006
Baggeren haven Walsoorden wordt routine
WALSOORDEN Het jaarlijkse onderhoud om de haven van Walsoorden bereikbaar te houden voor schepen is weer aan de gang. Door de stroming slibt de diepe vaargeul dicht, waardoor de laad- en loskade voor schepen onbereikbaar zou worden als er niet gebaggerd zou worden.
lees verder...
 7 februari 2006
Omvangrijk baggerwerk maakt water in Leiden schoner
Namens het hoogheemraadschap van Rijnland begeleidt advies- en ingenieursbureau Tauw de uitvoering van één van de grootste Nederlandse baggerprojecten in stedelijk gebied. Na Haarlem volgt nu ook het baggerwerk van ondermeer stedelijk binnenwater in de gemeente Leiden.
lees verder...
 17 januari 2006
Baggeren voor schone Dokkumer Ee
LEEUWARDEN - De Dokkumer Ee krijgt een grote baggerbeurt. De komende maanden wordt bijna dertienduizend kubieke meter verontreinigde bagger naar het provinciale baggerslibdepot Meersloot te Warten afgevoerd. De baggerklus kost ruim 300.000.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink