waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 28 november 2005
Een beekje met eilandjes voor de 'fun'
RENSWOUDE - Waterschap Vallei & Eem herstelt de oude loop van de Lunterse Beek bij Fort Daatselaar in Renswoude en Ede. "Dankzij bomen en oude kaarten konden we bedding terugvinden."
lees verder...
 25 november 2005
Opknapbeurt Wolvegaster woonwijk De Heide gestart
Wolvega - In de Wolvegaster wijk De Heide is vrijdagmiddag het startsein gegeven voor een grondige opknapbeurt. Grootste probleem in de wijk vormen de vervuilde vijvers. Er wordt de komende tijd in totaal 5000 kubieke meter bagger afgevoerd.
lees verder...
 16 november 2005
Tweede fase waterbodemsanering Deventer Havens kan starten
Met een extra bijdrage van € 680.000,--, die de provincie Overijssel vanuit het Actiefonds aan Waterschap Groot Salland beschikbaar stelt, is de uitvoering van de tweede fase van de waterbodemsanering van de Deventer Havens gewaarborgd.
lees verder...
 15 november 2005
Goes begint met tweede fase baggerplan
GOES - In Goes-Zuid, Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge wordt de komende maanden flink gebaggerd. De gemeente Goes en het waterschap Zeeuwse Eilanden zijn begonnen met de uitvoering van de tweede fase van een omvangrijk baggerplan, dat eind 2008 geheel moet zijn afgerond.
lees verder...
 8 november 2005
Veel sloten nog steeds niet schoon
ZWARTSLUIS/MEPPEL - Controleurs van waterschap Reest en Wieden betwijfelen of de agrariërs en andere gebruikers van sloten en waterwerken in het werkgebied begin volgende week wel klaar zijn met de verplichte jaarlijkse maai- en baggerbeurten. Steekproeven hebben uitgewezen dat sommige ‘ingelanden’ de zaken al tiptop voor elkaar hebben, maar ‘hele gebieden blijven duidelijk achter’. ‘Daar is nog niet eens begonnen’, waarschuwt het schap.
lees verder...
 31 oktober 2005
'Mogelijk Eems verbreden en verdiepen'
DELFZIJL - De Duitse Eems tussen Rhede en Brual moet mogelijk worden verbreed en verdiept om problemen als met de gezonken Ilona-M in de toekomst te voorkomen. Dat stelt een woordvoerder van schippersvereniging Schuttevaer.
lees verder...
 29 oktober 2005
Grachten Meppel schoner
MEPPEL - Het slib in een aantal grachten en havens in Meppel is flink vervuild. Dat is niet alleen slecht voor de waterkwaliteit, maar zorgt ook voor minder doorvaardiepte. De komende vijf jaar trekt de gemeente enkele miljoenen euro’s uit voor baggerwerkzaamheden.
lees verder...
 26 oktober 2005
Waterschap start werkzaamheden bij Daatselaar
Waterschap Vallei & Eem start deze week met werkzaamheden rond het Voormalig Werk aan de Daatselaar bij Renswoude. De fortgracht wordt gebaggerd en de Sprakelaarse Beek wordt zo geleid, dat deze door de fortgracht gaat stromen. De kwaliteit van het water in de gracht en de waterhuishouding ten noordoosten van Renswoude zal hierdoor verbeteren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot februari 2006.
lees verder...
 26 oktober 2005
Werkzaamheden aan Moorsterbeek gestart
Waterschap Vallei & Eem en de Rudolphstichting zijn afgelopen week gestart met werkzaamheden aan de Moorsterbeek bij De Glind. Over een lengte van 1700 meter worden de schouwpaden aangepast zodat er meer ruimte komt voor natuur. Bovendien komen er vier poelen, twee cascadestuwen, een houtwal en moeraszones. De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de Boshuisweg en Klein Moorst en duren naar verwachting tot februari 2006.

lees verder...
 25 oktober 2005
Bodem vijvers in depot
OMMEN - De Dantevijvers in Ommen worden binnenkort uitgebaggerd. Daarom wordt volgende week begonnen met de bouw van een slibdepot bij het Ommerkanaal.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink