waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 13 oktober 2005
Baggeren van sloten in De Laar
ARNHEM - Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem beginnen deze maand met de schoonmaak van de sloten en singels in de wijk De Laar. Er wordt een dikke laag slib van de bodem verwijderd.
lees verder...
 4 oktober 2005
Sanering Dordtse Biesbosch begint in 2007
Met de sanering van de Dordtse Biesbosch is in totaal ruim 30 miljoen euro gemoeid. De aandacht gaat vooral uit naar de permanent natte delen van de Biesbosch, waarvan de verontreinigde waterbodem deels wordt verwijderd en voor een deel wordt afgedekt.
lees verder...
 3 oktober 2005
Baggeren oude meander Bieberg in Breda
baggeren-meander-bieberg-luchtfoto-thumb.jpgWaterschap Brabantse Delta start woensdag 5 oktober met het baggerwerk in de oude meander Bieberg langs de Mark. Dit gebeurt ter hoogte van de Bierberglaan in Breda. Het waterschap haalt het teveel aan zand en slib uit de oorspronkelijke meander om te voorkomen dat deze verder dichtslibt. Door te baggeren geeft het waterschap de beschermde vissen, zoals de Bittervoorn extra zwemruimte en voorkomt hierdoor verdwijning van deze vissen. Het werk duurt ongeveer vier weken.
lees verder...
 3 oktober 2005
Start Schouw op 17 oktober Hollands Noorderkwartier
De schouwmeesters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier trekken in de week van 17 oktober weer het hele gebied in om te controleren of alle sloten zijn gezuiverd van waterplanten en op de juiste breedte en diepte zijn gebracht. Het onderhoud van de sloten is van groot belang voor een goede aan- en afvoer van het water uit de polders. Hierdoor kan bij droogte of neerslag het juiste waterpeil in de sloten worden gehandhaafd.
lees verder...
 29 september 2005
Waterschap en gemeente baggeren vijvers en grachten in Bunschoten
Een groot aantal wateren in Bunschoten krijgt een schoonmaakbeurt. Het waterschap en de gemeente gaan vier kilometer singels, vijvers en grachten baggeren. Een deel van de wateren is in beheer bij de gemeente en een deel bij Waterschap Vallei & Eem. De gemeente en het waterschap werken nauw samen om de waterbodems schoon te krijgen.
lees verder...
 29 september 2005
Waterschap stelt werkzaamheden Oosterbeekse Beken uit
Waterschap Vallei & Eem stelt de herstelwerkzaamheden aan de Oosterbeekse Beken uit. Het waterschap laat de beken eerst met detectoren onderzoeken op explosieven uit deTweede Wereldoorlog. Naar verwachting kan het waterschap eind november daadwerkelijk beginnen met de herstelwerkzaamheden aan de beken.
Eind augustus trof de stichting Het Geldersch Landschap veel explosieven aan in de gracht van Kasteel Doorwerth. Dat was voor het waterschap aanleiding om de werkzaamheden uit te stellen. Het waterschap houdt er rekening mee dat in het gehele projectgebied meer explosieven liggen dan aanvankelijk gedacht.
lees verder...
 22 september 2005
Sanering Malburgerhaven dichterbij
Het baggeren van de vervuilde bodem van de Malburgerhaven is een belangrijke stap dichterbij. Afgelopen woensdag ondertekenden Annet Augustijn, directeur water en scheepvaart van Rijkswaterstaat en Chris de Ronde, wethouder gemeente Arnhem, een bestuursovereenkomst.
lees verder...
 22 september 2005
Start baggeren knelpunten scheepvaart bij Purmerend, Cruquius en Hillegom
In opdracht van de provincie Noord-Holland starten deze week baggerwerkzaamheden in het Noord-Hollandsch Kanaal te Purmerend en in de Haarlemmermeer Ringvaart bij Cruquius en Hillegom. De werkzaamheden zijn er op gericht nautische knelpunten op te heffen. De totale kosten bedragen 975.000 exclusief BTW.
lees verder...
 21 september 2005
Start baggeren Boven Linge
Begin oktober start Waterschap Rivierenland met het baggeren van de Boven Linge vanaf het Pannerdens Kanaal tot de Kraaienstraat ten zuiden van Angeren. Het waterschap verwijdert een dikke laag slib van de bodem, waardoor de doorstroming en de waterkwaliteit verbetert. De werkzaamheden op dit traject duren naar verwachting tot in het voorjaar van 2006. 
lees verder...
 19 september 2005
WL | Delft Hydraulics legt grasmatten op bodem Ketelmeer
Maandag 19 september worden op de bodem van het Ketelmeer drie grasmatten gelegd voor onderzoek naar de effecten van een nieuwe milieuvriendelijke manier van baggeren in zeegrasgebieden. WL | Delft Hydraulics onderzoekt in samenwerking met Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, Ballast Van Oord Grondstoffen VOF en Cubic Square BV of het mogelijk is om te baggeren zonder dat er onherstelbare schade aan de zeegrasvegetatie ontstaat.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink