waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 14 september 2005
Start baggerwerk Elderveld-Zuid en Elden
Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem starten in de derde week van september met het baggeren van de sloten en singels in het zuidelijke gedeelte van Elderveld en in Elden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Elderveld en Elden eind oktober klaar zijn. Dan zijn de sloten en singels weer schoon en op de gewenste diepte, waardoor de waterdoorstroming verbetert.
lees verder...
 5 september 2005
Baggeren vijver Duinbeek Oostkapelle gestart
Deze week start waterschap Zeeuwse Eilanden met het baggeren van de vijver van landgoed Duinbeek in natuurgebied De Manteling bij Oostkapelle. Door te baggeren herstelt de kwaliteit van het watersysteem. Het water is troebel en te voedselrijk, waardoor er te veel algen in zitten. Verder raakt de afwatering richting de aangrenzende sloot wel eens verstopt. Het verbeteren van de afwatering is onderdeel van het werk. De vijver is eigendom van en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor schoon en gezond oppervlaktewater, voert Zeeuwse Eilanden het werk uit.
lees verder...
 30 augustus 2005
Informatieavonden over baggeren in Amersfoortse wijken Zielhorst, Kattenbroek en Randenbroek
De waterbodems van een aantal watergangen in Zielhorst, Kattenbroek en Randenbroek krijgen een schoonmaakbeurt. Het baggeren is deze maand gestart en begin 2006 klaar. De gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei & Eemorganiseren twee informatieavonden voor bewoners en belangstellenden. Op 1 september is er een informatieavond om 20.00 uur over het baggeren in wijkcentrum Het Middelpunt voor Zielhorst en Kattenbroek. Op 8 september is er voor de wijk Randenbroek een informatieavond om 20.00 uur over het baggeren in basisschool Prins Willem Alexander, Weberstraat 5. De bewoners van de betreffende wijken zijn per brief geïnformeerd.
lees verder...
 25 augustus 2005
Ravenstein krijgt schone gracht
OSS - De sterk vervuilde stadsgracht van Ravenstein wordt schoongemaakt. Het gif in het slib vormt al jaren een bedreiging voor de volksgezondheid. Al in 1992 kwam de vervuiling aan het licht toen omwonenden gezondsheidsklachten kregen. Komend najaar start het uitbaggeren. De kosten: ruim 1,1 miljoen euro.
lees verder...
 19 augustus 2005
Amersfoort wil deal sluiten over baggerdepot
Dagblad Cobouw, 18-08-2005
Amersfoort - Het college van de gemeente Amersfoort heeft plannen om 18 hectare grond aan te kopen van afvalverwerkingsbedrijf Smink, om daarmee de aanleg van de baggerstort bij Zevenhuizen tegen te gaan. In de grondprijs wordt daarbij een afkoopsom meegenomen.
lees verder...
 5 augustus 2005
Boskalis baggert op proef in Melbourne
MELBOURNE - Boskalis gaat proefbaggeren in de Port Phillip Bay bij Melbourne. De baggeraar zal dan moeten laten zien dat het project kan worden uitgevoerd zonder het kwetsbare milieu daar onherstelbaar aan te tasten. Lokale natuur- en milieuorganisaties zijn het er nog steeds niet mee eens en dat laten ze blijken ook. Drie dagen geleden is Boskalisí een na grootste hopper Queen of The Netherlands aangekomen. Politie was nodig om boze natuurbeschermers bij het schip vandaan te houden.
lees verder...
 29 juli 2005
Ontwatering met GEO-zakken
KLAAR baggertechnieken BV baggert voor het Waterschap Velt en Vecht  het vijverstelsel in de woonwijk 'Baalder' van de gemeente Hardenberg schoon. Het vrijkomende slib wordt ter plaatse ontwaterd middels geo-zakken.
lees verder...
 27 juli 2005
Baggeren gracht Tiel kan niet veilig genoeg
TIEL - Het zal niemand ontgaan zijn: het baggeren van de Tielse stadsgrachten is nog niet begonnen. In december dacht de gemeente nog dat het uitdiepen en verschonen van de grachten afgelopen voorjaar kon starten, maar dat bleek te optimistisch. De baggerklus in Tiel is uniek vanwege verschillende aspecten: er staan oude gebouwen met veel bewoners en gebruikers dichtbij het water. In het water liggen wellicht niet-ontplofte bommen.
lees verder...
 27 juli 2005
Grachten Fort Altena weer op diepte
Sleeuwijk - Fort Altena aan De Tol nabij Sleeuwijk gaat stap voor stap steeds meer lijken op wat het volgens de plannen van het Brabants Landschap, Monumentenfonds Brabant en Stichting Militair Erfgoed moet worden: het fort zoals het er voor 1940 uitzag.
lees verder...
 21 juli 2005
Slib biedt een blik op oorlogsverleden
Een zwerfkei, smeedijzeren deurklinken, geëmailleerde borden, carbidlampen, een Engelse helm. De bodem van de Lauravijver geeft meer prijs dan alleen brisantgranaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Oald Hengel mag het hebben.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink