waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 20 juli 2005
Zware brisantgranaat in vijver van Laurapark
HENGELO - Bij het uitbaggeren van de vijver van het Laurapark is een zwaar kaliber patroon uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een zeventienponder brisantgranaat. Het explosief wordt vandaag tot ontploffing gebracht door de EOD, de Explosieven Opruimings Dienst bij de stortplaats Boeldershoek.
lees verder...
 19 juli 2005
Waterschap pakt Compeereloop aan
 BREDA – Waterschap Brabantse Delta graaft de Compeereloop in de Haagse Beemden uit, zodat die op de oorspronkelijke diepte komt.
lees verder...
 16 juli 2005
Te weinig kennis over Schelde
BERGEN OP ZOOM - Over de milieugevolgen van een nieuwe verdieping van de Westerschelde bestaat grote onzekerheid. Het ontbreekt op belangrijke onderdelen aan voldoende kennis. Ook de mogelijkheden om te voorspellen wat er kan gebeuren zijn ontoereikend.
lees verder...
 4 juli 2005
Waterschap start na zomervakantie met herstel beken rond Oosterbeek
Waterschap Vallei & Eem start na de zomervakantie met het herstel van vier beken rond Oosterbeek. Het gaat om de Dunobeek, Oorsprongbeek, de Spreng op de Hemelse Berg en de Gielenbeek. Dat zijn zogeheten sprengenbeken. Ze worden gevoed met grondwater dat aan de oppervlakte komt op plaatsen die zijn uitgegraven: sprengenkoppen. Het waterschap maakt de beken schoon, laat ze weer helder stromen en brengt ze terug in hun oorspronkelijke staat. Daarbij blijven de rijke flora en fauna en de cultuurhistorie bewaard. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het broedseizoen begint in mei 2006.
lees verder...
 29 juni 2005
’Boxtel wordt het vuilnisvat van De Dommel’
C. van Dijk uit Boxtel heeft het waterschap De Dommel met zijn ’terzake deskundige’ kritiek op een plaatselijke rivierversmalling in verlegenheid gebracht. Sinds de werktuigbouwkundige de rechter aan zijn kant kreeg, liggen de werkzaamheden stil.
lees verder...
 25 juni 2005
Waterschap: baggeren in Heidemansbeek
TUBBERGEN - Volgende week wordt begonnen met het baggeren van de Heidemansbeek, tussen de Uelserweg en de Hardenbergerweg in Tubbergen. De werkzaamheden duren circa vier weken en worden begeleid door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. De uitvoering is in handen van aannemingsmaatschappij Gerwers uit Tilligte. Tijdens het werk wordt de beek deels droog gezet om het slib goed te kunnen verwijderen. Het merendeel van het verwijderde slib (circa 1300 m3) wordt verwerkt in de oevers van het fietspad, dat de gemeente Tubbergen langs de beek gaat aanleggen.
lees verder...
 22 juni 2005
Maatwerk door ontwatering baggerspecie Benschopperwetering
Op dinsdag 17 mei is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gestart met het baggeren van de Benschopperwetering in Polsbroek. Het traject dat wordt gebaggerd loopt vanaf “Het Dorp” tot de “Damweg”. Bij dit werk zal ruim 24.750 m3 verontreinigde bagger worden verwijderd (klasse 3 en 4). Het baggeren zal ongeveer 5 tot 6 maanden in beslag nemen.
lees verder...
 13 juni 2005
Hoe maak je van baggeren een succes?
Op de themadag van Baggernet op 25 april 2005 in Haarlem werd de aanpak van de stedelijke baggerproblematiek in de gemeente Haarlem belicht. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben dit grootschalig baggerwerk innovatief op de markt gezet door het baggerbestek en het verwerkingsbestek apart aan te besteden. Daarnaast is optimaal gebruik gemaakt van de subsidieregeling SUBBIED.
lees verder...
 6 juni 2005
Uitbaggeren Schagerkanaal tot De Stolpen voltooid
NOORD-HOLLAND - 1e project Baggerprogramma provinciale vaarwegen afgerond - De baggerwerkzaamheden in het Schagerkanaal tussen De Stolpen en Schagen zijn begin juni afgerond.
lees verder...
 2 juni 2005
De Giessen, illegale vuilstortplaats van de Alblasserwaard?
Waterschap Rivierenland baggert op dit moment de waterbodem van De Giessen, tussen de Lutjewaardse Molen en de provinciale weg Gorinchem-Schoonhoven.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink