waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 31 mei 2005
Baggeraars maken alternatief Loosdrechtse Plassen
LOOSDRECHT - Een groep van tien baggeraars gaat zeer binnenkort in aanwezigheid van b en w van Wijdemeren brainstormen over een werkbaar alternatief voor het schoonmaakplan voor de Loosdrechtse Plassen.
lees verder...
 31 mei 2005
Mijlpaal waterbodemsanering stadswateren Groningen
In één jaar tijd is de Diepenring in de stad Groningen uitgebaggerd. Alle bagger is nu zoveel mogelijk tot op de vaste bodem verwijderd . Door het verwijderen van deze zeer vervuilde sliblaag zal ook de waterkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Het project ‘Waterbodemsanering Stadswateren Groningen’ is uitgevoerd door de waterschappenHunze en Aa’s, Noorderzijlvest, gemeente Groningen en provincie Groningen. Omdat de meeste wateren die gebaggerd zijn of worden in het beheersgebied liggen vanwaterschap Hunze en Aa’s, is dit waterschap projectleider.
lees verder...
 24 mei 2005
Grootste Twentse baggerproject doet Almelo aan
ALMELO - Het grootste baggerproject, dat zich ooit in Twente heeft afgespeeld, doet sinds een week Almelo aan. De baggeraars zijn met hun vaar- en werktuigen neergestreken op het Lateraal Kanaal. De eerste ladingen slib - zo’n 1500 stuks - zijn inmiddels per vrachtauto afgevoerd.
lees verder...
 18 mei 2005
Sanering Overijssels kanaal kost circa zeven ton
DEVENTER - De kosten van een eventuele sanering van het vervuilde slib in het Overijssels Kanaal ter hoogte van de Hunneperkade worden grof geraamd op ruim zeven ton. Om de exacte kosten te bepalen is nader onderzoek nodig.
lees verder...
 17 mei 2005
Sanering kanaal kost circa zeven ton
DEVENTER - De kosten van een eventuele sanering van het vervuilde slib in het Overijssels Kanaal ter hoogte van de Hunneperkade worden grof geraamd op ruim zeven ton. Om de exacte kosten te bepalen is nader onderzoek nodig.
lees verder...
 6 mei 2005
Waterschap pakt vissterfte en stinkend water in Roode Vaart bij centrum Zevenbergen aan
Waterschap Brabantse Delta start dinsdag 17 mei met het baggeren van de Roode Vaart Noord in Zevenbergen. Het gaat om het deel vanaf de zwaaikom aan de Schansdijk tot aan de Provincialeweg in Zevenbergen. Het baggeren, ruim 7.500 kubieke meter, is nodig omdat hier de Roode Vaart te ondiep is voor schepen.
lees verder...
 18 april 2005
Investeren in bagger loont
Extra investeringen in baggerwerk hebben een positief economisch effect op scheepvaart en landbouw en verhogen de veiligheid en de ecologische en ruimtelijke kwaliteit. Dit blijkt uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Waterbodems, die Hare Excelentie staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat vandaag presenteerde in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW).
lees verder...
 13 april 2005
Waterschap tevreden over proefproject met DDT-houdende bagger
In een proefgebied ten westen van Kapelle is een goede oplossing gevonden voor de DDT-houdende bagger die in dit gebied veelvuldig in de sloten wordt aangetroffen. Na een uitgebreid onderzoek van de provincie en het waterschap, in samenwerking met andere belanghebbende partijen, is een verantwoorde manier gevonden voor het omgaan met de met DDT verontreinigde bagger.
lees verder...
 9 april 2005
Amersfoort vertilt zich aan contract
AMERSFOORT – De problemen van Amersfoort in Vathorst hebben te maken met een samenwerkingsovereenkomst met de firma Smink. De afspraken hierin blijken stuk voor stuk omstreden.
lees verder...
 1 april 2005
Grote schoonmaak van alle watergangen in Lochum
LOCHEM - Alle grachten, beken, sloten en vijvers in en rond de stad Lochem worden dit jaar schoongemaakt. Dit gebeurt in samenspraak tussen de gemeente en het waterschap Rijn en IJssel.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink