waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 28 maart 2005
Pleidooi voor snelle aanpak stankoverlast in Deventer
DEVENTER - Bewoners van de woonarken aan de Hunneperkade vrezen komende zomer opnieuw in de stank te zitten. De gemeente heeft weliswaar toegezegd iets te doen tegen onder meer de geuroverlast.
lees verder...
 23 maart 2005
Waterschap en gemeente starten met baggeren in Zuilenstein en Doorslag in Nieuwegein
Vanaf 29 maart start aannemersbedrijf Ekelschot in opdracht van gemeente en waterschap met het baggeren van verschillende sloten en waterpartijen in Zuilenstein en Doorslag. Hierbij wordt alleen vervuilde (klasse 3) bagger verwijderd. In een later stadium volgen de watergangen met schone en minder vervuilde bagger. Als eerste worden de watergangen in Park Kokkeboogaard aangepakt.
lees verder...
 22 maart 2005
Aanpak wateroverlast singels Breda
Waterschap Brabantse Delta brengt de komende maanden de singels in Breda terug naar hun oorspronkelijke diepte. Hierdoor kan het regenwater tijdens extreme buien sneller naar de Mark stromen. Het gaat om de zuidsingel, traject Vredenburchsingel tot aan de Boeimeersingel en de noordsingel, traject Academiesingel ter hoogte van de  boothuizen van de KMA.
lees verder...
 16 maart 2005
Baggerwerk in Museumhaven
ZIERIKZEE - De historische schepen in de Oude Haven van Zierikzee - in gebruik als Museumhaven - moeten deze week een beetje inschikken. Dit om het baggeren van de haven mogelijk te maken. Voor het werk is een week uitgetrokken.
lees verder...
 16 maart 2005
Bootjes schuiven bodemslib bij elkaar
ZUTPHEN - Twee rode minibootjes manoevreren voorzichtig in de Kerkhofgracht naast de ingang van de oude begraafplaats aan de Warnsveldseweg in Zutphen. Het tweetal moet de oude sliblaag van de bodem loskrabben en naar de kant schuiven waar een kraanmachinist het omhoog haalt en in een klaarstaande kiepkar deponeert.
lees verder...
 11 maart 2005
Nieuwe baggertechniek laat bovenlaag van waterbodem ongemoeid
BeauDredge is de naam die Boskalis in Rotterdam heeft gegeven aan een innovatieve baggertechniek. Met deze techniek wordt bodemverlaging gerealiseerd zonder dat de bovenlaag van de bodem wordt aangetast. Doordat met BeauDredge de laag onder de bovenlaag wordt weggezogen, blijft de bovenlaag onaangetast.
lees verder...
 2 maart 2005
Vuile bagger via leiding naar depot
LANDSMEER - Het is maar een raar gezicht, een eindeloos lang lijkende pijplijn in het Ilperveld. Via die leiding wordt verontreinigde bagger naar een van de depots in het gebied gevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een zogeheten cutterzuiger.
lees verder...
 23 februari 2005
Opknappen Weelkens Clinge uitgesteld
CLINGE - De opknapbeurt van De Weelkens, twee zoetwaterplassen in het buitengebied van Clinge, is zeker vijf maanden uitgesteld. Het broedseizoen staat voor de deur en het vergunningentraject duurt langer dan verwacht.
lees verder...
 23 februari 2005
Watergangen in polder Portengen krijgen een baggerbeurt
Deze week start Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het uitbaggeren van de watergangen in de polder Portengen. De aannemer, firma Verduijn uit Kamerik begint met het baggeren van de wetering langs de Kerkweg. Deze vervuilde bagger wordt afgevoerd naar een erkende stortlocatie.Het merendeel van de bagger is niet verontreinigd en kan ontwateren in de tijdelijke baggerdepots Hollandse Kade en Teckop. De werkzaamheden duren tot begin augustus van 2005.
lees verder...
 19 februari 2005
Baggeren begint in Zierikzees Havenkanaal
ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland is druk bezig met baggerwerk in de gemeentelijke havens. De haven van Burghsluis is inmiddels onder handen genomen en volgende week wordt begonnen met het baggeren van het Zierikzeese Havenkanaal. Aansluitend volgt de Oude Haven.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink