waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 22 mei 2008
Baggeren in gracht begint dit jaar nog

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder zal dit jaar nog de gracht en de twee haventjes in de Sterrenbuurt uitbaggeren.

lees verder...
 22 mei 2008
Baggeren in gracht begint dit jaar nog
EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder zal dit jaar nog de gracht en de twee haventjes in de Sterrenbuurt uitbaggeren. Dat is ook hoognodig. De bagger moet hoogstwaarschijnlijk naar een depot elders in Flevoland, omdat er in Noordoostpolder geen depot beschikbaar is.
lees verder...
 21 mei 2008
Uitbaggeren stadsgrachten in najaar
STEENWIJK - Na de zomervakantie begint het uitbaggeren van de stadsgrachten in Steenwijk. Daarmee gaat volgens wethouder Peter van der Terp van de gemeente Steenwijkerland een lang gekoesterde wens in vervulling.
lees verder...
 9 april 2008
Rijnland begint grootschalig baggerproject
Op dinsdag 8 april 2008 gaf hoogheemraad Wim van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland in Voorschoten het startschot voor een grootschalig baggerprogramma. Dit baggerprogramma loopt tot 2020, waarna de duizenden watergangen in het gebied van Rijnland weer op diepte zijn. De kosten van deze grootscheepse operatie bedragen ongeveer 200 miljoen euro.
lees verder...
 28 februari 2008
Explosieven gevonden in Zwolse stadsgracht
ZWOLLE - Uit de Zwolse Achtergracht is een flink aantal mortiergranaten opgebaggerd. De explosieven worden vanochtend nog tot ontploffing gebracht, in het zandwingebied bij Stadshagen.
lees verder...
 14 februari 2008
22,5 Miljoen voor baggeren Zwolse waterbodems
Woensdagmiddag 13 februari 2008 is de 'Samenwerkingsovereenkomst sanering waterbodems Zwolle 20089 2011' ondertekend in de 'baggerkeet' aan de Katerdijk te Zwolle. Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel, wethouder Gerard van Dooremolen van de gemeente Zwolle en dagelijks bestuurslid Wim Porte van het Waterschap Groot Salland bekrachtigden met hun handtekening deze overeenkomst.
lees verder...
 25 januari 2008
Zwartsluis aan de beurt met baggeren

ZWARTEWATERLAND - Nadat de plannen recent zijn afgestemd met de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden en Rijkswaterstaat, gaan burgemeester en wethouders van Zwartewaterland de gemeenteraad binnenkort voorstellen om het bestaande tijdschema en de nodige kredieten voor het uitbaggeren van de vele sloten, vaarten, grachten, kolken en havens in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis aan te passen.

lees verder...
 5 december 2007
Gemeente Zwolle stelt zevenenhalf miljoen beschikbaar voor het baggeren van de Zwolse Wateren

Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland zijn overeengekomen in de periode 2008-2011 gezamenlijk de Zwolse wateren te baggeren. Daartoe stelt de gemeente een krediet van zevenenhalf miljoen beschikbaar. De samenwerking tussen de partners wordt in februari 2008 in een overeenkomst vastgelegd.

lees verder...
 9 november 2007
Baggeren voor droge voeten en schoon water
Tussen 2009 en 2011 gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland ongeveer 500.000 kubieke meter bagger weghalen uit een groot aantal sloten en vaarten in Oegstgeest, Teylingen, Katwijk en Noordwijk. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Medewerkers van Rijnland meten de diepte van de sloten om te zien of er te veel bagger ligt. Baggermonsters worden in het laboratorium onderzocht op mogelijke vervuiling. Naar verwachting gaat het echte baggerwerk begin 2009 van start. 
lees verder...
 6 november 2007
Rijnland gaat bagger verwerken op Valkenburg
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft overeenstemming bereikt met de regionale directie Domeinen West over de huur van een stuk grond op voormalig vliegkamp Valkenburg voor de aanleg van een baggerverwerkingslocatie. De bagger die Rijnland hier gaat verwerken is afkomstig uit het Oegstgeester kanaal, de Rijn tussen Leiden en Katwijk en het Korte Vlietkanaal. Het gaat hier om een tijdelijke activiteit. Eind 2010 is de verwerkingsinstallatie weer ontmanteld, om plaats te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Op dinsdag 30 oktober 2007 houdt het hoogheemraadschap van Rijnland hierover voor direct omwonenden en belangstellenden een inloopavond.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink