waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 28 december 2004
Waterschap zuigt grachten Doesburg schoon van slib
DOESBURG - Het plan om de Doesburgse grachten schoon te baggeren begint steeds meer vorm te krijgen. Waterschap Rijn en IJssel heeft het baggerplan inmiddels zo goed als rond. Uit praktische overwegingen wordt ervoor gekozen het vervuilde slib in de grachten op te zuigen in plaats van met grijpers weg te halen.
lees verder...
 21 december 2004
Baggeren gracht Tiel start met geld provincie
TIEL - De baggerklus in de Tielse stadsgrachten kan van start zoals gepland. De provincie Gelderland is met het geld over de brug gekomen dat voor de start van het baggerproject was toegezegd.
lees verder...
 20 december 2004
Waterschap Brabantse Delta pakt kreken in Kruisland en Steenbergen aan
Waterschap Brabantse Delta brengt deze winter De Beek en omliggende kreken in de polder tussen de Brugweg in Kruisland tot aan de Boonhil en de Kruislandse dijk in Steenbergen terug naar de oorspronkelijke diepte. Hierdoor kan het water uit de omliggende polders tijdens extreme regenbuien beter doorstromen naar het gemaal Brooijmans, waardoor wateroverlast wordt beperkt.
lees verder...
 17 december 2004
Gemeente laat dertig vijvers uitbaggeren
ENSCHEDE - De gemeente Enschede laat dertig vijvers uitbaggeren. Het baggeren is nodig omdat de vijvers en waterwegen dichtslibben. Met de werkzaamheden wordt begin januari begonnen. Deze werkzaamheden zijn het begin van een uitgebreid baggerprogramma dat in de komende jaren wordt uitgevoerd. Met het totale project is 2,7 miljoen euro (exclusief BTW) gemoeid.
lees verder...
 13 december 2004
Vervuilde bagger per auto Hoograven uit
UTRECHT - Vervuilde bagger uit de Herautsingel in de Utrechtse wijk Hoograven wordt vanaf vandaag met vrachtauto’s afgevoerd. Deze bagger mag vanwege de vervuiling niet via de persleiding naar het tijdelijke baggerdepot aan de rand van de wijk Lunetten.
lees verder...
 9 december 2004
Anderhalve meter bagger uit kolk bij museumgemaal
medemblik-Met een mobiele kraan drijvend op een ponton wordt de kolk bij het museumgemaal van polder De Vier Noorder Koggen in Medemblik uitgebaggerd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verwacht begin volgende week deze klus te hebben voltooid.
lees verder...
 7 december 2004
Grote schoonmaak Kanaal Terneuzen

TERNEUZEN - Rijkswaterstaat houdt de komende jaren grote schoonmaak op het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook de zeesluis wordt onder handen genomen. In het kanaal ligt een omvangrijke slibberg. Die vormt nog net geen belemmering voor de passage van met name bulkcarriers. Maar uitstel is onverantwoord, oordeelt waterstaat.

lees verder...
 7 december 2004
Zevenaar haalt slib uit water
ZEVENAAR - In Zevenaar begint volgende week maandag het uitbaggeren van sloten en watergangen. Dat is nodig omdat in grote delen van die watergangen een sliblaag ligt van meer dan vijftig centimeter. Dat heeft een nadelig effect op de waterafvoer en het ecosysteem. De niet tot licht verontreinigde grond wordt na ontwatering in de oevers verwerkt. De te ernstig vervuilde grond gaat naar stortplaats de Zweekhorst aan de Doesburgseweg.
lees verder...
 6 december 2004
Gouda gaat versneld baggeren
GOUDA - De gemeente Gouda gaat op grote schaal sloten en andere watergangen uitbaggeren. In twee tot drie jaar moet op die manier een in de afgelopen jaren opgelopen achterstand worden weggewerkt. Als de sloten niet snel op diepte worden gebracht, loopt de waterhuishouding gevaar en is de kans op wateroverlast groot.
lees verder...
 10 november 2004
Hesbeek wordt uitgebaggerd
HENGELO - Omwonenden van de Hesbeek in de Hasseler Es moeten de komende weken rekening houden met stank- en geluidsoverlast. Het Waterschap Regge en Dinkel begint maandag met het uitbaggeren van de beek, die midden door de Hengelose wijk loopt. Het werk gaat waarschijnlijk de rest van het jaar duren.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink