waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 9 november 2004
Sabic saneert in haven Stein
STEIN/GELEEN - Sabic is op het Chemelotterrein bij de haven in Stein bezig met het saneren van vervuilde grond. Deze verontreiniging is het gevolg van een lek, dat anderhalve week geleden is ontdekt in een ondergrondse benzine-transportleiding. Volgens de provincie bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid. Een woordvoerster zegt dat de lekkage eveneens geen gevolgen heeft voor drinkwater of oppervlaktewater. Zover nu bekend beperkt de verontreiniging zich tot het Chemelotterrein in de Steinse haven.
lees verder...
 5 november 2004
Waterschap Vallei en Eem baggert vijvers
NIJKERK - Waterschap Vallei & Eem start deze maand met het baggeren van diverse sloten en vijvers in Nijkerk. Het waterschap werkt in de wijk Corlaer, het noordelijk deel van bedrijventerrein Arkervaart. Ook het water langs de Kolkstraat wordt uitgediept. Verder baggeren graafmachines de vijver bij de kruising van de Frieswijkstraat met de Callenbachstraat en de sloot die vanuit de vijver via de spoorbaan naar de Barneveldseweg loopt. Het baggeren op deze plekken is in het voorjaar klaar.
lees verder...
 3 november 2004
Baggeraars half jaar actief in Appingedam
APPINGEDAM - Een groot deel van het vaarwater en de jachthaven in Appingedam wordt het komende half jaar uitgebaggerd. In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest wordt vanaf 1 november tot begin april het Nieuwe Diep en een gedeelte van De Groeve (tot de Eendrachtsbrug) uitgebaggerd.
lees verder...
 3 november 2004
Uitbaggeren vaarwegen Haarlem begint in 2005
HAARLEM - Er moet nog maar een vuiltje weggewerkt te worden en dan staat niets meer de start van een groots baggerproject in de weg. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland hopen begin volgend jaar de opdrachten te kunnen verstrekken voor het daadwerkelijke baggeren van de Haarlemse vaarwateren en vervolgens het verwerken van de omhoog gehaalde specie. Het gaat daarbij om ruim een half miljoen kuub bagger
lees verder...
 3 november 2004
Wageningen werkt aan schoon water
WAGENINGEN - De stadsgracht en de Pomonavijver in Wageningen worden uitgebaggerd. In zestig werkdagen wordt zo'n 7.750 kuub baggerslib uit de watergangen verwijderd. De klus is gisteren van start gegaan
lees verder...
 1 november 2004
Baggerwerkzaamheden vijvers De Wijert-Zuid te Groningen van start
Vanaf medio november 2004 tot begin februari 2005 gaan er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de vijvers in opdracht van waterschap Hunze en Aas. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van de Rijet uit Wehe Den Hoorn. Het toezicht namens de opdrachtgever wordt gevoerd door Royal Haskoning.
lees verder...
 1 november 2004
Uitbaggeren vaarwegen Haarlem begint in 2005
HAARLEM - Er moet nog maar een vuiltje weggewerkt te worden en dan staat niets meer de start van een groots baggerproject in de weg. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland hopen begin volgend jaar de opdrachten te kunnen verstrekken voor het daadwerkelijke baggeren van de Haarlemse vaarwateren en vervolgens het verwerken van de omhoog gehaalde specie. Het gaat daarbij om ruim een half miljoen kuub bagger
lees verder...
 30 oktober 2004
Gemeente Goes en waterschap baggeren sloten en vijvers uit
GOES - De gemeente Goes en waterschap Zeeuwse Eilanden beginnen dinsdag met een omvangrijk baggerproject. Vijvers en sloten binnen de bebouwde kom van s-Heer Arendskerke, s-Heer Hendrikskinderen, Eindewege, Goese Polder en Goes-Oost worden uitgebaggerd.
lees verder...
 28 oktober 2004
Kanaal en Nieuwe Haven in Zierikzee worden gebaggerd
ZIERIKZEE - De ondieptes in het havenkanaal en de Nieuwe Haven van Zierikzee hebben hun langste tijd gehad. Januari volgend jaar wordt begonnen met het baggeren van de vaarwegen. Aansluitend worden de Zierikzeese Oude Haven en de haven van Burghsluis onder handen genomen.
lees verder...
 22 oktober 2004
Sloot wordt uitgebaggerd
LEENDE - Waterschap De Dommel is nog tot medio november druk doende met het uitbaggeren van een sloot tussen Leende en Valkenswaard. De sloot wordt over een lengte van ruim twee kilometer schoongemaakt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink