waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 20 oktober 2004
Baggeren grachten Doesburg dichterbij
DOESBURG - Het ziet er naar uit dat er binnenkort gestart kan worden met het uitbaggeren van de Doesburgse stadsgrachten. Nu bekend is wat de gemeente Doesburg gaat bijbetalen, kunnen er eindelijk knopen doorgehakt worden.
lees verder...
 20 oktober 2004
Sanering Kreek Othene kost 5 miljoen euro
TERNEUZEN Het verwijderen van de bodemverontreiniging in de Otheense Kreek bij Terneuzen kost ongeveer vijf miljoen euro. Gedeputeerde Staten gaan daar vanuit in het provinciaal bodemsaneringsprogramma 2005 tot en met 2009. De hoeveelheid te verwijderen baggerspecie wordt geschat op 150.000 kubiek meter.
lees verder...
 19 oktober 2004
Waterschap Brabantse Delta pakt vijvers Wisselaar en Biesdonk aan
Waterschap Brabantse Delta maakt de komende maanden de vijvers in de wijken Wisselaar en Biesdonk in Breda dieper, zodat er meer ruimte is om regenwater op te vangen tijdens extreme buien. Daarnaast verwijdert het waterschap de houten geoliede palen langs de waterkant en worden de oevers minder steil gemaakt. Het waterschap werkt hierbij nauw samen met de gemeente Breda. Het werk duurt tot april 2005.
lees verder...
 14 oktober 2004
Slib uit paar vijvers in Deventer
DEVENTER - In opdracht van het waterschap Groot Salland wordt maandag een start gemaakt met het verwijderen van het slib uit een aantal vijvers in Colmschate. De aannemer start op twee locaties. De eerste locatie is de Douwelerwetering nabij de Colmschaterstraatweg. Na 5 tot 6 weken gaat deze baggerploeg de vijverpartijen van het Venenplantsoen, aan de westzijde van de Amstellaan baggeren.
lees verder...
 13 oktober 2004
Achterstallig onderhoud bij baggerwerk in Beverwijk
BEVERWIJK - Bij watergangen en vijvers in Beverwijk is sprake van achterstallig onderhoud. Volgens de gemeente heeft het hoogheemraadschap de laatste jaren alleen het noodzakelijke baggerwerk verricht. Dat blijkt uit het baggerplan van de gemeente Beverwijk. Het ontbreken van een slibdepot blijkt de reden van de achterstand te zijn.
lees verder...
 12 oktober 2004
Waterschap Vallei & Eem baggert sloten en vijvers in het zuiden van Leusden
De waterbodems in de Leusdense wijken Rozenboom, Hamershof, Akkerhoeve, Noordwijk, Langenbeek, Munnikhoven en Zwanenburg krijgen een grote schoonmaakbeurt. Waterschap Vallei & Eem en de gemeente baggeren hier de komende maanden alle sloten en vijvers.
lees verder...
 12 oktober 2004
Waterschap Vallei & Eem baggert vijvers en singels in Veldhuizen en Frankeneng
De waterbodems in een deel van Veldhuizen en industrieterrein Frankeneng in Ede krijgen een grote schoonmaakbeurt. Waterschap Vallei & Eem baggert de komende maanden de vijvers en singels. Het gaat om de vijvers en singels langs de Steneveld/Hulsbeek, de Langenhorst/Hoflaan, de Vanenburg/Stoutenburg/Luynhorst en Lumièrestraat.
lees verder...
 8 oktober 2004
Baggeractiviteiten in Haarlem

De gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland gaan gezamenlijk baggerwerkzaamheden uitvoeren in Haarlem. Door de gezamenlijke aanpak is het mogelijk om een aanzienlijke subsidie van het Rijk te verkrijgen. De totale uitvoeringskosten wordt geraamd op ongeveer 22 miljoen euro.

lees verder...
 8 oktober 2004
Baggerwerkzaamheden Noordzeekanaal van start
Rijkswaterstaat is vandaag gestart met baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal, de hoofdvaarroute naar Amsterdam. Door het verwijderen van slib is het hele kanaal over enkele jaren weer goed bevaarbaar en schoner. De verdieping van het Noordzeekanaal is nodig om ervoor te zorgen dat grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren.
lees verder...
 6 oktober 2004
In het stof door dijkherstel en bagger
KETELHAVEN - De inwoners van Ketelhaven bijten tot het najaar van 2005 letterlijk in het stof. Nu nog zitten ze met de overlast van de vernieuwing van de brug, straks komen daar nog twee omvangrijke rustverstorende werkzaamheden bij.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink