waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 4 oktober 2004
Zwaar vervuild slib eindelijk opgeruimd
ZUID-SCHARWOUDE - Eindelijk is het dan zo ver. Het zwaar vervuilde slib in de zijsloot van de Achterburggracht te Zuid-Scharwoude wordt per 1 november opgeruimd. Het slib gaat naar de stortplaats Nauerna in Zaanstad, de enige plaats in Noord-Holland waar slib van de hoogste vervuilingsklasse gestort mag worden. De operatie, die zeven weken gaat duren, kost € 650.000.
lees verder...
 30 september 2004
4500 kiepwagens bagger uit beken Kruisland
KRUISLAND – Het waterschap De Brabantse Delta gaat deze winter op grote schaal waterlopen uitbaggeren in de polder tussen Steenbergen en Kruisland. In totaal wordt er zo’n 45.000 kuub slib, oftewel 4500 kiepwagens vol, aan land gebracht.
lees verder...
 29 september 2004
Klaar baggert met ergonomische snijkopzuiger
Enter - Klaar Baggertechnieken heeft onlangs een nieuwe snijkopzuiger in gebruik genomen voor het uitbaggeren van een recreatieplas in het Overijsselse Enter. Het baggerbedrijf uit Brummen doopte het vaartuig Pionier en gebruikt het voor kleinere projecten als kanalen en jachthavens.
lees verder...
 29 september 2004
Waterschap Brabantse Delta wil Roode Vaart baggeren
ZEVENBERGEN - In afwachting van het baggeren van de gehele Roode Vaart tussen Zevenbergen en het Hollandsch Diep, wil het waterschap de zwaaikom bij Zevenbergen alvast uitdiepen.Het baggeren van de zwaaikom aan de Schansdijk bij de oude suikerfabriek kost het waterschap Brabantse Delta 450.000 euro. Het algemeen bestuur vergadert daar vandaag over.De oude suikerfabriek in Zevenbergen wordt sinds het eind van de jaren negentig gebruikt voor graanopslag.
lees verder...
 29 september 2004
Waterschap De Brabantse Delta baggert in polder
KRUISLAND - Het waterschap De Brabantse Delta gaat de komende winter op grote schaal waterlopen uitbaggeren in de polder tussen Steenbergen en Kruisland. In totaal wordt er zo'n 45.000 kuub slib, of te wel 4500 kiepwagens, aan land gebracht.
lees verder...
 23 september 2004
Sanering Molenbeek onzeker
EPE/VAASSEN - Sanering van de Hartense Molenbeek lijkt op korte termijn uitgesloten. Waterschap Veluwe probeert de provincie te bewegen het benodigde geld alsnog eerder dan 2010 beschikbaar te stellen. Voor het Waterschap Veluwe is de sanering van de Hartense Molenbeek, samen met de Wenumse beek, de komende jaren prioriteit. De provincie Gelderland is echter voornemens om het project niet in het meerjarenprogramma 2005-2009 op te nemen.
lees verder...
 23 september 2004
Verontreinigde vijvers bron van irritatie
EPE/VAASSEN - De kwikverontreiniging in de Hartense Molenbeek in Vaassen vormt een ernstig ecologisch risico, blijkt uit een onderzoek van Waterschap Veluwe. Daarnaast zit er koper in de beek en er is plaatselijk arseen van natuurlijke oorsprong aanwezig in de waterbodem en de oevers. Omdat de verontreiniging al eeuwen in de grond zit wil de provincie geen prioriteit geven aan de sanering van deze beek.
lees verder...
 21 september 2004
Water in Culemborg schoon
CULEMBORG - Na een omvangrijke schoonmaakoperatie in de eerste helft van dit jaar is Culemborg de eerste grotere gemeente in Rivierenland die weer diep en schoon stadswater heeft.Het baggeren was nodig omdat de dikke laag slib op de bodem de aan- en afvoer van water bemoeilijkte.
lees verder...
 17 september 2004
Schone bodem voor theater te Zwolle
ZWOLLE - De bodem van het Noordereiland krijgt een flinke ‘wasbeurt‘ voordat het nieuwe theater er in zijn volle glorie kan staan. De grond op de plek waar de fundering van de ‘grote podiumaccommodatie‘ komt, is zwaar verontreinigd. De gasfabriek die er ooit heeft gestaan, heeft sporen nagelaten. De vieze aarde wordt ter plekke gescheiden van schone grond. De klus, waarvan de kosten worden geschat op acht ton euro, is in december geklaard.
lees verder...
 17 september 2004
Water in Culemborg ‘in the picture’
Provincie, gemeente en waterschap zijn klaar met de baggerwerkzaamheden in het centrum van Culemborg. Na maanden van bedrijvigheid liggen de singels en grachten er weer rustig en schoon bij! Culemborg is daarmee de eerste, grotere gemeente in het rivierengebied die weer diep en schoon stadswater heeft. Daarmee is een belangrijk waterproject van het Waterplan Culemborg gerealiseerd. Dit nieuwe waterplan wordt op 24 september door dijkgraaf Kok en wethouder Ton ondertekend. Verder wordt er in de week van 22 tot 29 september op diverse wijzen stilgestaan bij het water in Culemborg.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink