waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 10 juni 2004
Reeuwijk wil water- gangen uitbaggeren
REEUWIJK | Nog dit jaar wil de gemeente Reeuwijk beginnen met het laten uitbaggeren van de watergangen in de kern Reeuwijk-Brug. Een waterbodemonderzoek moet een goed beeld geven van de hoeveelheid en de kwaliteit van de vrijkomende bagger.
lees verder...
 8 juni 2004
Baggerwerk Roosendaal afgerond
Na een periode van vijf maanden is vorige week het laatste deel van de Rissebeek, in de wijk Tolberg gebaggerd en daardoor schoongemaakt van zand en slib. Hiermee heeft waterschap Brabantse Delta het eerste deel van het baggerwerk stedelijk gebied Roosendaal afgerond. In totaal is ongeveer 10.000 kubieke meter zand met een baggerboot verwijderd en in de tijdelijke depots aan de Wouwbaan (5.500 kubieke meter) en aan de Kruisstraat (4.500 kubieke meter) opgeslagen. In de depots kan het natte zand (baggerspecie) ‘rijpen’, of te wel indrogen, waarna het vervolgens als bouwstof, bijvoorbeeld voor het ophogen van terreinen, aanleggen van geluidswallen en funderingen van wegen, gebruikt kan worden.
lees verder...
 8 juni 2004
Ondertekening convenant bodemsanering Noordereiland
De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland hebben 10 juni een convenant ondertekend waarin zij de financiering en uitvoering regelen van de bodemsanering op het Noordereiland. Na de vaststelling van het krediet voor het nieuwe theater en het Programma van Eisen voor De Tanerij en het Vispoorten- en Nijckerkenbolwerk, op maandag 7 juni in de raad, staat het licht nu definitief op groen om met de bouw van het theater en de herontwikkeling van het Noordereiland in Zwolle te beginnen.
lees verder...
 5 juni 2004
't Swafert heeft de baggerprimeur van Twente
HENGELO - In totaal zullen de twee graafmachines 33 vrachtwagens met slib uit de Hengelose Swafertvijver scheppen. Het baggerprogramma in Twente begon gistermiddag officieel met het symbolisch overzetten van vis uit de vijver naar nabijgelegen water. Het slib in de Swafertvijver is zeer sterk verontreinigd. Beleidsmedewerker Peter van der Wiele van het Waterschap Regge en Dinkel denkt dat dit door het regenwater komt. 'We hebben de oorzaak niet onderzocht, maar het regenwater stroomt van het dak van het gebouw direct de vijver in. In het slib zijn zware metalen en teerachtige producten gevonden, die makkelijk van het dak kunnen komen.'
lees verder...
 27 mei 2004
SNN stelt subsidie van ruim 3,8 miljoen euro beschikbaar voor Lits Lauwersmeerroute
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft ruim 3,8 miljoen (inclusief BTW) beschikbaar gesteld voor de Lits-Lauwersmeerroute. Naast de financiële bijdragen die de gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Dantumadeel, Achtkarspelen, Dongeradeel en Kollumerland hebben toegezegd, is hiermee de financiële weg vrij om de projecten uit te voeren. De politieke besluitvorming door de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten wordt in juni afgerond en daarna kan de overeenkomst getekend worden.
lees verder...
 25 mei 2004
Waterschap baggert in de polder Spengen in Breukelen
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in week 23 (1-6 mei) met het baggeren van de watergangen in de polder Spengen in Breukelen.
Het gaat om de Spengense Buurwetering, de Spengense Molenvliet, de Brokkendooswetering, de Spengense Buurtwetering en de Meentwegwetering Oostzijde. Voordat met het baggeren kan worden begonnen wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht in het westen van de polder Spengen. De aanleg van het depot is reeds gestart in week 20 en zal ongeveer drie weken duren. Aansluitend wordt er gebaggerd.
lees verder...
 24 mei 2004
Start baggeren Diepenring Noordoost in de stad Groningen
Op maandag 24 mei starten de baggerwerkzaamheden in de Diepenring van de stad Groningen. Zowel in de Noorderhaven als in het noordelijke stukje van het Oude Winschoterdiep beginnen de werkzaamheden tegelijkertijd. Als vijf weken later de Noorderhaven gereed is, gaan de baggerpontons verder de Diepenring in naar het Lopende Diep, Turfsingel, het Schuitendiep en vanaf september naar het Reitdiep (Reitdiepskade) en Der Aa.
lees verder...
 12 mei 2004
Sanering Deventer havens gestart
De sanering van de Deventer havens is officieel gestart. Gedeputeerde Klaassen van de provincie Overijssel, dagelijks bestuurslid Wijffels van het Waterschap Groot Salland en Wethouder Adema van de gemeente Deventer gaven het startsein door symbolisch de eerste fiets uit de havens te vissen. Er zal tijdens de saneringswerkzaamheden veel meer schroot boven water komen, is de verwachting.
lees verder...
 11 mei 2004
Waterschap baggert watergangen in de gemeente Lopik
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat vanaf week 21 (17-23 mei) de Korenmolenvliet en de Benschoppermolenvliet in de gemeente Lopik uitbaggeren. De werkzaamheden zullen ongeveer vijf maanden duren. Het waterschap start met baggeren in de Korenmolenvliet. Deze watergang ligt ten oosten van de Damweg tussen Polsbroekerdam en de Dwarsdamweg. Aansluitend wordt vanaf 1 juli de Benschoppermolenvliet uitgebaggerd. De Benschoppermolenvliet, gelegen tussen de Polboekse en Hoenkoopse houtkades, voert water aan naar het natuurgebied de Benschopper Boezem in Haastrecht.
lees verder...
 11 mei 2004
Waterschap baggert watergangen in de Heicopse polder
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in week 21 (17-23 mei) met het baggeren van diverse watergangen in de Heicopsche polder. Het gaat om de Lange Vliet, de IJlandse wetering, de Eerste tochtsloot en de Galecopper wetering. De baggerwerkzaamheden zullen ongeveer vier maanden duren. De bagger uit deze watergangen, in totaal ca. 16.750 m³, is niet verontreinigd en zal ontwateren in het baggerdepot IJsselveld langs de Nederrijnseweg in IJsselstein.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink