waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 11 mei 2004
Waterschap gaat watergangen in Hekendorp baggeren
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in week 21 (17-23 mei) met het baggeren van diverse watergangen in Hekendorp (gemeente Oudewater). Het gaat om de Voorwetering, de Noordelijke wegsloot Hogebrug en de Verlegde Oude Vliet. De baggerwerkzaamheden zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. De hoeveelheid bagger uit deze watergangen, in totaal ca. 15.000 m³, is niet verontreinigd en zal ontwateren in het bestaande baggerdepot Barwoutswaarder aan het Oosteinde in Waarder.
lees verder...
 3 mei 2004
Vermoeden vervuiling; vijver ’t Swafert leeggepompt

HENGELO - De vijver bij wooncentrum ’t Swafert wordt leeggepompt. Dat gebeurt in het kader van een algehele sanering van de vijvers, beken en sloten in Hengelo. Sommige wateren zijn in de loop der jaren langzaam dichtgeslibd. In het buitengebied werden ze nog wel eens uitgebaggerd, maar in de stad gebeurde dat nauwelijks. Dat was daar een veel moeilijker operatie. Bovendien hechtten de gemeenten, vaak eigenaar van de wateren, vaak niet zoveel waarde aan het uitbaggeren.

lees verder...
 28 april 2004
Bodem Kanaal door Walcheren verontreinigd
De bodem van het Kanaal door Walcheren is vervuild en moet gesaneerd worden. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland. De waterbodem van het kanaal is grotendeels verontreinigd met koper en PCB's. Dit betekent dat een sanering zal worden voorbereid. Voor het gebruik van het kanaal heeft de vervuiling geen directe gevolgen.
lees verder...
 28 april 2004
Subbied brengt baggeren in stroomversnelling
Binnen de regeling Subbied heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat vorig jaar 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van achterstallige baggerwerkzaamheden in het bebouwde gebied. Nu, een jaar later, is het volledige budget al vergeven. Aan 73 aanvragers is een uitkering toegekend om de komende jaren ruim 6 miljoen kuub extra te baggeren in het bebouwde gebied.
lees verder...
 26 april 2004
Opruiming van de baggerspecie uit de Venkoelen te Velden / Venlo
Waterschap Peel en Maasvallei (Venlo) start in de loop van deze week met het opruimen van de baggerspecie uit de Venkoelen. Het ven “de Venkoelen” op de grens tussen Velden en Venlo werd in de loop van 2000 uitgebaggerd. Het resultaat van deze baggerwerken is sinds enkele jaren zichtbaar. Het ven ontwikkelt zich goed!
lees verder...
 20 april 2004
Waterschap pakt Rissebeek aan
Deze week is waterschap Brabantse Delta gestart met het verwijderen van zand en slib (baggerspecie) aan de beek De Risse, in de volksmond de Rissebeek. De baggerboot begint in de Kalmoesberg en vaart richting het noorden naar de Omleiding Tolberg ter hoogte van de Hoveniersberg. De baggerspecie wordt opgeslagen in het tijdelijke depot aan de Kruisstraat. Nadat de natte specie door het zonlicht is ingedroogd, wordt het gebruikt als bouwstof. De werkzaamheden duren tot eind april 2004.
lees verder...
 16 april 2004
Stinkend rioolslib uit Rijn

WOERDEN - Een stinkende laag bagger op de bodem van de Oude Rijn bij Woerden wordt vanaf volgende week weggehaald. Het vervuilde slib is een erfenis uit de tijd dat de nabijgelegen zuiveringsinstallatie voor rioolwater niet goed functioneerde. De schoonmaakbeurt gaat drie weken duren en blijft beperkt tot een lengte van ongeveer een kilometer. Op de bodem van dit stuk van de rivier ligt ongeveer 2.500 kubieke meter vervuild slib. Als het wordt losgewoeld door passerende schepen, komt het naar boven. Vooral bij warm weer veroorzaakt dat stank.

lees verder...
 14 april 2004
Waterschap verwijdert bagger uit Oude Rijn
In week 17, 18 en 19 gaat het Hoogheemraaschap De Stichtse Rijnlanden de verontreinigde baggerlaag op de bodem van de Oude Rijn nabij de RWZI Woerden verwijderen. In het verleden is door het niet goed functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een dunne laag slib op de bodem van de Rijn terechtgekomen. De sliblaag wordt door schepen opgewoeld, wat bij warm weer tot stankoverlast kan leiden.
lees verder...
 13 april 2004
Waterschap baggert Deventer vijvers
De vijvers in de Deventer woonwijken Groot Douwel, Het Bramelt, Swormink, Essenerveld, de vijver in het Venenplantsoen in de Rivierenwijk en waterpartijen op het industrieterrein Kloosterlanden krijgen een grote schoonmaakbeurt. Het waterschap heeft hiervoor een bedrag tot € 830.500 uitgetrokken. Circa € 250.000 van de kosten worden gedekt door subsidie van het Rijk.
lees verder...
 8 april 2004
Demonstratie amfibievoertuig bij Hollands Noorderkwartier
Onder stralende omstandigheden werd donderdag 19 februari 2004 langs de Nieuwe Dijk te Wervershoof een demonstratie verzorgd met een amfibievoertuig. Het gevaarte dat luistert naar de naam Truxor 4700 is van Zweedse makelij en wordt momenteel aan een aantal waterschappen in Nederland gedemonstreerd. Het voertuig is naast de uitvoering van het maaibeheer ook toepasbaar voor het baggeren van kleine watergangen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink