waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 6 april 2004
Baggeren water Tiel in najaar 2004
TIEL - Het baggeren van het Tielse stadswater start in september of oktober. Gemeente en Waterschap verwachten geen tegenvallers meer nu het zonder ontwateringdepot kan. Twee weken geleden werd al bekend dat Waterschap Rivierenland afzag van het aanleggen van een depot bij Zoelen.
lees verder...
 5 april 2004
Bijzondere ontwikkelingen in baggerproject waterbodems Tiel
Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland hebben belangrijke stappen gezet in het baggerproject van de stadswateren in Tiel. Door te kiezen voor andere oplossingen kan nog dit najaar worden gestart met de werkzaamheden. De vervuilde bagger zal niet meer naar een tijdelijk ontwateringsdepot aan de Doode Linge worden gebracht. In plaats daarvan wordt het vervuilde slib afgevoerd per vrachtwagen en schip. Om aanspraak te kunnen maken op rijkssubsidies wordt de volgorde van de te baggeren trajecten aangepast. Gestart wordt met de wateren aan de Nieuwe Tielseweg en de Doode Linge. Pas daarna zijn de stadsgrachten aan de beurt.
lees verder...
 5 april 2004
Ingrijpende werkzaamheden gemeente Moerdijk in volle gang
In Klundert zijn de werkzaamheden in de grachten Verlaat, Balkengat en de zuidelijk gracht in volle gang. De uitvoering gebeurt door waterschap Brabantse Delta in samenwerking met de gemeente Moerdijk. De oevers worden op zon manier aangekleed dat kleine dieren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van het Hollands Diep naar de Mark.  Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, draagt de gemeente Moerdijk haar watergangen (sloten en grachten) over aan waterschap Brabantse Delta. De werkzaamheden duren tot juni 2004.
lees verder...
 30 maart 2004
Oude Rijn wordt uitgebaggerd

WOERDEN - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat dit jaar de Oude Rijn tussen Woerden en het Amsterdam-Rijnkanaal uitbaggeren. Het slib wordt voor een deel opgeslagen in een nieuw depot dat parallel aan de Houtdijk en het Houtdijkerpad tussen Woerden en Harmelen wordt aangelegd. Het baggeren met behulp van een baggerboot begint bij de Singel in Woerden en eindigt bij de sluis die de Leidsche Rijn verbindt met het kanaal.

lees verder...
 29 maart 2004
Bagger uit vijvers in Colmschate

DEVENTER - Waterpartijen in Colmschate en bedrijventerrein Kloosterlanden en de vijver in het Venenplantsoen worden dit jaar ontdaan van overtollig slib. Het waterschap Groot Salland trekt ruim acht ton uit voor de klus.

lees verder...
 29 maart 2004
Strijd voor water in kasteelgracht
DOORWERTH - Het kost een half miljoen euro om de gracht rond kasteel Doorwerth te voorzien van voldoende en schoon water. Het kan nog dit jaar. Gerard Jonkers, regiomanager van de Stichting Geldersch Landschap en de Geldersche Kasteelen, reageerde aanvankelijk wat teleurgesteld door het besluit van het Waterschap Vallei & Eem om het kasteelgrachtproject financieel niet te steunen.
lees verder...
 23 maart 2004
Baggerdepot bijna tot rand toe vol
Het baggerdepot nabij de rotonde in Waardhuizen begint langzaam aan vol te raken. De laatste weken wordt baggerspecie aangevoerd, afkomstig uit de Alm. En dan met name het gedeelte van het riviertje dat door het dorp Almkerk loopt.
lees verder...
 20 maart 2004
Uitvoering van baggerwerk te Kommerzijlsterrijt
Door de bodemdaling moest de pompcapaciteit van het gemaal De Waterwolf  worden verhoogd om droge voeten te houden. Het gevolg hiervan is dat in sommige delen van de Kommerzijlsterrijt, die stroomt van het dorp Kommerzijl naar het gemaal De Waterwolf in Electra, een te hoge stroomsnelheid optreedt. Om de stroomsnelheid terug te dringen moet er gebaggerd worden. Een te hoge stroomsnelheid zorgt voor afkalving van de oevers, wat ongewenst is. 
lees verder...
 18 maart 2004
Staatssecretaris Van Geel geeft startsein voor baggerprojecten in Eindhoven
Op 18 maart 2004 heeft Staatssecretaris van VROM, Pieter van Geel, de eerste schep bagger uit de zandvanger de Klotputten, nabij Eindhoven, genomen. Deze handeling vormt het symbolische startsein van de baggerwerkzaamheden in zandvangen in de rivieren Dommel en Tongelreep.
lees verder...
 18 maart 2004
Veel schroot in eerste Deventer havenarm
In de eerste havenarm van de Deventer havens heeft aannemer KWS in opdracht van de gemeente Deventer onderzoek verricht naar eventuele aanwezigheid van explosieven. Dit onderzoek is verricht door te zoeken naar metaal. Uit de rapportage van KWS blijkt dat er zeer veel schroot op de bodem van de havenarm ligt. De aanwezigheid van zoveel metaal maakt het moeilijk uit te sluiten dat er explosieven, zoals vliegtuigbommen liggen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink