waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 17 maart 2004
Bagger in Park Vreugd en Rust
Baggerwerk in Park Vreugd en Rust in Voorburg. De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt sinds deze week sloten schoon waar achterstallig onderhoud was geconstateerd. Ook wateren langs de Prins Bernhardlaan (Voorburg) en de Noordsingel (Leidschendam) worden gebaggerd. Dat werk moet vr 1 april klaar zijn, want dan begint het broedseizoen.
lees verder...
 15 maart 2004
Stankoverlast bij vijvers aangepakt

APELDOORN - Het Waterschap Veluwe begint vandaag met het uitbaggeren van vijftien stadsvijvers in De Maten. De werkzaamheden moeten bijdragen aan het verder terugdringen van stankoverlast. Ook de duikers tussen de vijvers worden schoon gemaakt en onderzocht.  Verder ruimt het waterschap zwerfvuil en takken op en zullen slechte beschoeiingen worden vervangen. Begin mei is het werk klaar.

lees verder...
 12 maart 2004
Bagger Backershagen door pijp naar weiland
WASSENAAR | De sloten en vijvers rond het landgoed Backershagen in Wassenaar zijn weer schoon. In de afgelopen weken is een kleine baggerboot door de Backershagensloten gevaren. In totaal is twee kilometer sloot uitgebaggerd. Er werd geen vervuiling aangetroffen.
lees verder...
 11 maart 2004
Ophogen kaden en verandering oevers Leursche haven
Waterschap Brabantse Delta is gestart met de werkzaamheden aan de Leursche Haven ter hoogte van de Zevenbergseweg. Vanaf de Zwartenbergse molen tot aan de Mark wordt aan de westzijde  de kade opgehoogd. Dit ter bescherming van de Ettense-Beemden tegen hoogwater.
lees verder...
 9 maart 2004
Waterschap gaat watergangen Lopikerkapel baggeren
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in april met het baggeren van de watergangen in Lopikerkapel. Het gaat om de Achterwetering, de Schenkel Lopikerkapel en de Schenkel. Voordat met het baggeren kan worden begonnen wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht ten oosten van de Schenkel Lopikerkapel. De aanleg van het depot start in week 13 en zal ongeveer drie weken duren. Aansluitend wordt er gebaggerd. De werkzaamheden duren tot het eind van dit jaar.
lees verder...
 8 maart 2004
Uitbaggeren haven 't Gatje Woudrichem 'te duur'
Jachthaven 't Gatje in Woudrichem wordt niet uitgebaggerd. Waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, eigenaar van de haven, voldoet niet aan een verzoek daartoe van het bestuur van de watersportvereniging. De reden is dat baggeren enorm duur is, vanwege het vervuilde slib dat zich op de bodem bevindt.
lees verder...
 5 maart 2004
Gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland krijgen samen 4,5 miljoen baggersubsidie
In de zomer van 2003 heeft de gemeente Leiden subsidie aangevraagd voor baggerwerkzaamheden binnen haar gemeentegrenzen. Deze subsidieaanvraag, die tevens is ingediend namens het Hoogheemraadschap van Rijnland, is gehonoreerd. Samen ontvangen de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap een subsidiebedrag dat kan oplopen tot maximaal 4,5 miljoen.
lees verder...
 4 maart 2004
Baggerklus is groter dan gedacht
FIJNAART - Het lukt de gemeente Moerdijk niet om alle watergangen voor 15 maart te laten baggeren. Volgens de flora- en faunawet moet het leven in het water na die datum met rust gelaten worden.
lees verder...
 4 maart 2004
Baggerklus Moerdijk is groter dan gedacht
FIJNAART - Het lukt de gemeente Moerdijk niet om alle watergangen voor 15 maart te laten baggeren. Volgens de flora- en faunawet moet het leven in het water na die datum met rust gelaten worden.
lees verder...
 4 maart 2004
Baggerwerk Roosendaal in volle gang
Begin dit jaar is waterschap Brabantse Delta gestart met de werkzaamheden in het stedelijk gebied van Roosendaal. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van zand en slib (baggeren) uit drie beken te weten: Molenbeek, Omleiding Tolberg en Risse. De baggerspecie wordt door een baggerboot met een persleiding (slang waar de specie doorheen wordt gepompt) naar de tijdelijke depots aan de Kruisstraat en aan de Wouwbaan gebracht. Nadat de natte specie en slib is gezuiverd, wordt het weer gebruikt als bouwstof. De baggerwerkzaamheden duren tot en met eind april 2004.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink