waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 4 maart 2004
Schoonmaak Wijchens Ven stapje dichterbij
ALVERNA - Het uitbaggeren van het Wijchens Ven bij Alverna is weer een stapje dichterbij gekomen nu Projectbureau Rivierengebied een positief advies aan Gedeputeerde Staten heeft gegeven over subsidiëring van de schoonmaakoperatie. Het bureau adviseert het dagelijks bestuur van de provincie 585.000 euro uit een voor dit soort projecten bestemd potje opzij te leggen voor het Wijchens Ven.
lees verder...
 2 maart 2004
Slib Nieuwe Maat ernstig verontreinigd
EIBERGEN - Op de Nieuwe Maat ligt ernstig verontreinigde modder. De Eibergse politiek blijkt daarvan niet op de hoogte. Zowel CDA als VVD en GroenLinks verkeren in de veronderstelling dat het gaat om ‘lichte‘ verontreiniging. VVD‘er J. Griesen stelt dat de gemeenteraad ‘niet goed is voorgelicht‘ door wethouder H. Ormel.
lees verder...
 1 maart 2004
Herinrichting van de zandvangen De Klotputten en De Vleut in Eindhoven
Waterschap De Dommel en het projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) starten in september 2003 met de herinrichting van de zandvangen de Klotputten en de Vleut. Met deze Op de Hoogte nodigen het waterschap en het projectbureau AbdK u uit voor een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 juni 2003 in het Milieu Educatie Centrum. Op deze avond wordt een toelichting gegeven op de aanpak van de metalenverontreiniging in de Kempen en op de uitvoeringswijze van de werken.
lees verder...
 27 februari 2004
Bodem van Theodorushaven vervuild
BERGEN OP ZOOM – De bodem van de Theodorushaven is op twee plaatsen vervuild. Het gaat om een vervuiling die in havens vaker voorkomt. Opruimen kost echter miljoenen euro’s.
lees verder...
 27 februari 2004
Middelharnis steekt veel geld in project voor Havenkanaal
MIDDELHARNIS - De sfeer van vroeger met het comfort van nu. Dat moet het in Middelharnis/Sommelsdijk gesitueerde woningbouwproject Havenkanaal de toekomstige bewoners gaan bieden.
lees verder...
 26 februari 2004
Waterschap IJsselmonde baggert in Rotterdam achterstand weg
BARENDRECHT - Waterschap IJsselmonde voert in de gemeente Rotterdam baggerwerkzaamheden uit in de deelgemeenten Charlois, Hoogvliet en IJsselmonde. In de deelgemeente Hoogvliet wordt ook in het verzorgingsgebied van de wijkraad Pernis gebaggerd. In totaal wordt er in de periode eind januari - medio april bijna 45.000 m3 baggerspecie uit de hoofdwatergangen in het zuidelijke deel van Rotterdam geborgen. Dat zijn zo'n 2.500 vrachtwagens.
lees verder...
 25 februari 2004
Sanering Deventer havens
Op het Industriegebied Bergweide in Deventer zal begin mei de sanering van de waterbodem in de haven starten. Het waterschap Groot Salland is, in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, opdrachtgever voor de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat in totaal circa 100.000 m³ verontreinigd slib uit de havens wordt gehaald. Daarnaast zullen diverse voorzieningen in de haven worden vervangen. Het is de bedoeling dat het merendeel van de werkzaamheden eind 2004 is afgerond.
lees verder...
 24 februari 2004
Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van explosieven in Deventer haven
De Deventer HavensOp het bedrijventerrein Bergweide in Deventer start begin mei de sanering van de waterbodem in de haven. De Explosieven OpruimingsDienst (EOD) heeft de gemeente Deventer op basis van archiefonderzoek gerapporteerd dat het niet geheel is uit te sluiten dat een vliegtuigbom in de eerste havenarm ligt. De kans daarop wordt evenwel niet groot geacht.
lees verder...
 23 februari 2004
Excursie langs baggerwerken in Liendert en Rustenburg
Waterschap Vallei & Eem en de gemeente Amersfoort organiseren voor bewoners van Liendert en Rustenburg een excursie langs het baggerwerk en door het waterwingebied. De excursie vindt plaatst op woensdagmiddag 3 maart 2004.
lees verder...
 23 februari 2004
Waterschap en gemeente gaan watergangen in Lunetten baggeren
Het waterschap en de gemeente Utrecht starten op 22 maart met het baggeren van diverse watergangen in de Utrechtse wijk Lunetten. Voorafgaand aan het baggeren wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht aan het Houtensepad in Lunetten. De aanleg hiervan start op maandag 23 februari. De aanleg van het depot duurt ongeveer drie weken. De bagger wordt met behulp van (pers)leidingen naar het depot getransporteerd. Deze werkwijze voorkomt kostbaar transport en verkeersoverlast.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink