waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 20 februari 2004
Proef met baggerpomp hoofdwatergang polder Steekt mislukt.
Gedurende 3 jaar heeft er binnen Waterschap Wilck en Wiericke een praktijkproef plaatsgevonden voor het op diepte brengen en houden van een hoofdwatergang in de polder Steekt, in Alphen aan den Rijn. De proef is op verzoek van een agrariër uitgevoerd, vanwege diens bedrijfsvoering. Bij de uitvoering van de praktijkproef zijn de mogelijkheden van een baggerpomp voor het op diepte houden van de watergang beoordeeld.
lees verder...
 19 februari 2004
Baggeren binnen Rotterdam
Het hoogheemraadschap van Schieland en de gemeente Rotterdam voeren dit najaar baggerwerkzaamheden uit in hoofdwatergangen van verschillende Rotterdamse deelgemeenten. Deze baggerwerkzaamheden maken deel uit van het Waterplan Rotterdam 2000-2005. In het Waterplan Rotterdam staan de toekomstplannen voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in Rotterdam. De projecten die de komende jaren worden uitgevoerd moeten er voor zorgen dat het water weer optimaal gebruikt kan worden als recreatiemogelijkheid, als buffer bij extreme neerslag, ter verfraaiing van het stadsbeeld en als leefplek voor plant en dier. Het Waterplan Rotterdam is een samenwerkingsverband van het hoogheemraadschap van Schieland, het hoogheemraadschap van Delfland, het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, het Waterschap IJsselmonde en Gemeentewerken Rotterdam
 19 februari 2004
Waterschap en gemeente starten baggeren delen Nieuwegein
Het waterschap start binnenkort met het baggeren van diverse watergangen in de wijken Batau Noord en Batau Zuid in Nieuwegein. Voor het baggeren van de watergangen in Batau wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht. Het hele project zal in totaal ongeveer vier maanden in beslag nemen. Het betreft een gezamenlijk project van de gemeente Nieuwegein en het waterschap. Het waterschap coördineert de werkzaamheden omdat het merendeel van de watergangen in beheer is bij het waterschap.
lees verder...
 19 februari 2004
Waterschap en gemeente van start met baggerwerk IJsselstein
Het waterschap start in de week van 8 december 2003 met het uitbaggeren van diverse watergangen in het bebouwd gebied van IJsselstein. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie maanden in beslag nemen. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd op meerdere locaties in IJsselstein. Zo worden grote delen van de sloten langs de Achtersloot, op het industrieterrein “Lagedijk” en de oude stadsgracht gebaggerd.
lees verder...
 18 februari 2004
Start tweede fase baggeren watergangen Maarssenbroek

Waterschap en gemeente starten begin maart met de tweede en laatste fase van het baggeren van de watergangen in Maarssenbroek. De baggerwerkzaamheden zullen tot het eind van het jaar duren. De werkzaamheden zullen starten in de wijk Fazantenkamp. Hierna zullen achtereenvolgens de watergangen in de wijken Duivenkamp, Antilopespoor, Maarssenbroeksedijk, Bloemstede en Boomstede worden gebaggerd.

lees verder...
 13 februari 2004
Watergang in Maasbommel onder handen
Waterschap Rivierenland is deze week gestart met het onderhoud aan een watergang in Maasbommel, die om een complexe aanpak vraagt, vanwege de ligging. De 114 meter lange watergang ligt ingeklemd tussen tuinen, veelal met schuttingen, van bewoners in hartje Maasbommel. Voor ons een lastige taak dus om de watergang, die water afvoert, te onderhouden. We kunnen er met een graafmachine vanaf de oever niet bij, wat normaal gesproken gebruikelijk is. De watergang is doodlopend en alleen bereikbaar vanaf één kant. Daarom is gezocht naar een alternatief voor dit probleem.
lees verder...
 12 februari 2004
Sanering Deventer havens
De Deventer HavensOp het Industriegebied Bergweide in Deventer zal begin mei de sanering van de waterbodem in de haven starten. Het waterschap Groot Salland is, in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, opdrachtgever voor de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat in totaal circa 100.000 m³ verontreinigd slib uit de havens wordt gehaald. Daarnaast zullen diverse voorzieningen in de haven worden vervangen. Het is de bedoeling dat het merendeel van de werkzaamheden eind 2004 is afgerond
lees verder...
 11 februari 2004
Veel meer bagger weg uit Culemborg
CULEMBORG - In de Culemborgse jachthaven is deze week het baggeren begonnen. De komende weken moet zo'n 17.000 kuub verontreinigd slib uit de haven worden geschept. Dat komt neer op circa vijfentwintig scheepsladingen vol.
lees verder...
 8 februari 2004
Waterschap sleept liever niet met bagger
LELYSTAD - Waterschap Zuiderzeeland wil zo min mogelijk gaan slepen met bagger die vrijkomt bij onderhoud van vaarten, tochten en sloten. Dat moet ook het risico op het verspreiden van de bruinrotbacterie tot een minimum beperken.
lees verder...
 2 februari 2004
Baggeren watergangen te Amersfoort
Sinds 1 januari 2003 ligt het onderhoud van veel Amersfoortse sloten en vijvers bij Waterschap Vallei & Eem. Het waterschap is de organisatie die zorgt voor veilige dijken, schoon water in beken en sloten en de waterstanden in de Gelderse Vallei en het Eemland regelt. Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft het waterschap de belangrijkste watergangen graag in eigen beheer en onderhoud. Vandaar dat de meeste gemeenten in de Gelderse Vallei en het Eemland de belangrijkste sloten en vijvers in handen van het waterschap geven. En dat heeft Amersfoort dus ook gedaan.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink